Đăng ký

Tham gia : 2012-03-31
Bài gửi : 3
Point : 3
Nhận thích : 0
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

van la hack

thang SimonBeltmondt sau khi da~ hm, minh da~ kiem tra hm that thi no phan cho 1 cau ma het muon post len luon,"may post cu tu nhien, may thang amin ban tao ma tao so ji", sau 1 thoi gian co phien ban chong hack minh da~ yen tam choi game, nhung dao nay minh thay hm wa nhiu va tran lan, toan la nhung~ thang "ngu ma to~ ra nguy hiem:, da hm ma con to mom thach do^',nen minh cang ngay cang chan nan~...mong amind co nhung map chong hm tiep

View user profile
Tầng 1 on 31/3/2012, 12:47
avatar
Tham gia : 2011-05-07
Bài gửi : 2321
Point : 2333
Nhận thích : 170
Biệt Danh : PRW.L91
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: van la hack

@leja123 wrote:thang SimonBeltmondt sau khi da~ hm, minh da~ kiem tra hm that thi no phan cho 1 cau ma het muon post len luon,"may post cu tu nhien, may thang amin ban tao ma tao so ji", sau 1 thoi gian co phien ban chong hack minh da~ yen tam choi game, nhung dao nay minh thay hm wa nhiu va tran lan, toan la nhung~ thang "ngu ma to~ ra nguy hiem:, da hm ma con to mom thach do^',nen minh cang ngay cang chan nan~...mong amind co nhung map chong hm tiep
viết ko dấu, ko hình ảnh hay replay. Bạn nói vậy bằng thừa. Đề nghị lần sau viết có dấu và hình ảnh cụ thể.

View user profile
Tầng 2 on 31/3/2012, 12:47
Tham gia : 2012-03-31
Bài gửi : 3
Point : 3
Nhận thích : 0
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: van la hack

ko biet la amind nao wen thang SimonBeltmondt noi dum zoi no la, "da~ hm tao ko muon noi ji, nhung ma "cho cay chu? nha" la tao ko thick rui` do"

View user profile
Tầng 3 on 31/3/2012, 12:49
Tham gia : 2012-03-31
Bài gửi : 3
Point : 3
Nhận thích : 0
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: van la hack

thằng SimonBeltmondt sau khi đã hm, minh đã kiểm tra hm thật thì nó phán cho 1 câu mà hết muốn post lên luôn,"mày post cứ tự nhiên, mấy thằng amin bạn tao mà tao sợ ji", sau 1 thời gian có phiên ban chống hack minh đã yên tâm chơi game, nhưng dạo này mình thây hm wa nhìu và tràn lan, tòan la những thằng "ngu mà tỏ ra nguy hiểm: '+_+ , dã hm mà còn to mồm thách đố,nên minh càng ngày càng chán nãn...mong amind có những map chống hm tiếp

View user profile
Tầng 4 on 31/3/2012, 12:53
avatar
Tham gia : 2012-03-03
Bài gửi : 2623
Point : 7328
Nhận thích : 344
Biệt Danh : Feed thần thánh
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: van la hack

closed topic Mod ơi

View user profile kevinhieu1997@yahoo.com
Tầng 5 on 2/4/2012, 16:05
avatar
Tham gia : 2012-03-18
Bài gửi : 1042
Point : 129
Nhận thích : 327
Biệt Danh : Nhox_ac
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: van la hack

zui nhỉ ban cua amind thi dc hm ...
rolling on the floor

View user profile
Tầng 6 on 4/4/2012, 20:06
Tham gia : 2011-06-28
Bài gửi : 2623
Point : 758
Nhận thích : 424
Biệt Danh : **********
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: van la hack

viết không dấu, đek đọc luôn, ghét :T

View user profile
Tầng 7 on 4/4/2012, 20:09
avatar
Tham gia : 2011-12-14
Bài gửi : 1747
Point : 1646
Nhận thích : 825
Biệt Danh : Špider
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: van la hack

hm àk chuyện bt như cơm bữa :T

View user profile
Tầng 8 on 4/4/2012, 20:13
avatar
Tham gia : 2011-07-09
Bài gửi : 7623
Point : 35724
Nhận thích : 1450
Biệt Danh : AVA.MariaVorel
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: van la hack

Mình hm mỗi ngày big grin

View user profile Eva_Maria_Vorel@yahoo.com
Tầng 9 on 4/4/2012, 20:15
avatar
Tham gia : 2012-03-19
Bài gửi : 69
Point : 97
Nhận thích : 25
Biệt Danh : WoW.TheSky
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: van la hack

ko = chứng ...

View user profile
Tầng 10 on 4/4/2012, 20:21

Re: van la hackTên truy cập