Đăng ký

Tham gia : 2011-07-05
Bài gửi : 583
Point : 254
Nhận thích : 105
Biệt Danh : h0a_Ng00
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Rất là buồn cho team 1 @@! [ Sr ko đăng được ảnh ]

mediafire.com ?4xil66llem2040k


Một tay làm chẳng nên non
Bốn tay chụm lại nên sòng tiến lên
Thằng cho vay là thằng dại.
Thằng trả lại là thằng ngu!

View user profile
Tầng 1 on 31/3/2012, 03:36
Tham gia : 2011-12-08
Bài gửi : 6244
Point : 30117
Nhận thích : 2329
Biệt Danh : Forza Azzurri
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Rất là buồn cho team 1 @@! [ Sr ko đăng được ảnh ]

Cần Lời Giải Thích Có mỗi cái link MF không thèm ghi thêm 1 chữ nào giải thích.


View user profile
Tầng 2 on 31/3/2012, 03:53
Tham gia : 2012-02-27
Bài gửi : 93
Point : 113
Nhận thích : 11
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Rất là buồn cho team 1 @@! [ Sr ko đăng được ảnh ]

Bình thường thôi ,lúc nãy định để cm thì nick bị ban vãi lọ sữa ông thọ Có ý tưởngThằng nào láo với anh

View user profile
Tầng 3 on 31/3/2012, 04:02
Tham gia : 2011-07-05
Bài gửi : 583
Point : 254
Nhận thích : 105
Biệt Danh : h0a_Ng00
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Rất là buồn cho team 1 @@! [ Sr ko đăng được ảnh ]

:T down đi thì hiểu


Một tay làm chẳng nên non
Bốn tay chụm lại nên sòng tiến lên
Thằng cho vay là thằng dại.
Thằng trả lại là thằng ngu!

View user profile
Tầng 4 on 31/3/2012, 04:10
Tham gia : 2012-03-19
Bài gửi : 1226
Point : 10
Nhận thích : 104
Biệt Danh : cũng chưa rõ ..
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Rất là buồn cho team 1 @@! [ Sr ko đăng được ảnh ]

xem làm gì.:

View user profile
Tầng 5 on 31/3/2012, 06:47
Tham gia : 2011-07-05
Bài gửi : 583
Point : 254
Nhận thích : 105
Biệt Danh : h0a_Ng00
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Rất là buồn cho team 1 @@! [ Sr ko đăng được ảnh ]

thì làm gì thì làm ai biết đăng ảnh war đăng hộ cái


Một tay làm chẳng nên non
Bốn tay chụm lại nên sòng tiến lên
Thằng cho vay là thằng dại.
Thằng trả lại là thằng ngu!

View user profile
Tầng 6 on 31/3/2012, 07:47
Tham gia : 2012-03-15
Bài gửi : 181
Point : 11
Nhận thích : 119
Biệt Danh : Nhìn Chỗ Khác G
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Rất là buồn cho team 1 @@! [ Sr ko đăng được ảnh ]

tưởng cóa gì hót :T


~~ ~~
~~ ~~

View user profile
Tầng 7 on 31/3/2012, 07:50
Tham gia : 2011-11-12
Bài gửi : 337
Point : 863
Nhận thích : 8
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Rất là buồn cho team 1 @@! [ Sr ko đăng được ảnh ]

hok có giải thix gì ai rảnh hơi mà down =.=

View user profile
Tầng 8 on 31/3/2012, 07:54
Tham gia : 2011-07-05
Bài gửi : 583
Point : 254
Nhận thích : 105
Biệt Danh : h0a_Ng00
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Rất là buồn cho team 1 @@! [ Sr ko đăng được ảnh ]

-.- giải thích là vỡ mick dại gì


Một tay làm chẳng nên non
Bốn tay chụm lại nên sòng tiến lên
Thằng cho vay là thằng dại.
Thằng trả lại là thằng ngu!

View user profile
Tầng 9 on 31/3/2012, 08:26

Re: Rất là buồn cho team 1 @@! [ Sr ko đăng được ảnh ]

Tầng 10 Today at 10:24


Tên truy cập