Đăng ký

Go to page : Previous  1 ... 10 ... 16, 17, 18, 19  Next

avatar
Tham gia : 2011-04-10
Bài gửi : 1741
Point : 10091
Nhận thích : 104
Biệt Danh : iDol...ChuBeo
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Chat room] Khu vực của mấy mụ 8

ống Gin yêu đời hát nữa cơ à oh go on

View user profile
Tầng 321 on 2/6/2011, 10:00
avatar
Tham gia : 2011-04-10
Bài gửi : 1741
Point : 10091
Nhận thích : 104
Biệt Danh : iDol...ChuBeo
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Chat room] Khu vực của mấy mụ 8

Spam phát =p~

View user profile
Tầng 322 on 2/6/2011, 10:00
avatar
Tham gia : 2011-04-10
Bài gửi : 1741
Point : 10091
Nhận thích : 104
Biệt Danh : iDol...ChuBeo
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Chat room] Khu vực của mấy mụ 8

PhuTu luận: Chỉ có đàn ông thông minh mới hiểu được, lấy mắt nhìn thì nhiều, mở miệng ra thì ít.

View user profile
Tầng 323 on 2/6/2011, 10:05
avatar
Tham gia : 2011-04-10
Bài gửi : 1741
Point : 10091
Nhận thích : 104
Biệt Danh : iDol...ChuBeo
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Chat room] Khu vực của mấy mụ 8

PhuTu luận: Không đến lúc tất yếu, y không bao giờ nói dối... Vì vậy y nói dối mới đặc biệt có hiệu quả.

View user profile
Tầng 324 on 2/6/2011, 10:06
avatar
Tham gia : 2011-04-10
Bài gửi : 1741
Point : 10091
Nhận thích : 104
Biệt Danh : iDol...ChuBeo
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Chat room] Khu vực của mấy mụ 8


PhuTu luận: Không uống rượu, cũng chẳng sao, chỉ bất quá thấy ngày tháng thành ra dài hơn một chút, bạn bè hình như ít hơn đi một chút.

View user profile
Tầng 325 on 2/6/2011, 10:06
avatar
Tham gia : 2011-04-10
Bài gửi : 1741
Point : 10091
Nhận thích : 104
Biệt Danh : iDol...ChuBeo
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Chat room] Khu vực của mấy mụ 8

PhuTu luận: Không có ngưỡi đàn bà nào chịu nghe đàn ông khoe khoang một người đàn bà khác trước mặt mình.

View user profile
Tầng 326 on 2/6/2011, 10:06
avatar
Tham gia : 2011-04-10
Bài gửi : 1741
Point : 10091
Nhận thích : 104
Biệt Danh : iDol...ChuBeo
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Chat room] Khu vực của mấy mụ 8

PhuTu luận: Trong lòng mỗi ngưỡi đàn ông, đều có một ngưỡi đàn bà không có ai có thể thay thế vào được.

View user profile
Tầng 327 on 2/6/2011, 10:06
avatar
Tham gia : 2011-04-10
Bài gửi : 1741
Point : 10091
Nhận thích : 104
Biệt Danh : iDol...ChuBeo
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Chat room] Khu vực của mấy mụ 8

PhuTu luận: Không đến lúc tất yếu, y không bao giờ nói dối... Vì vậy y nói dối mới đặc biệt có hiệu quả.

View user profile
Tầng 328 on 2/6/2011, 10:07
avatar
Tham gia : 2011-04-10
Bài gửi : 1741
Point : 10091
Nhận thích : 104
Biệt Danh : iDol...ChuBeo
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Chat room] Khu vực của mấy mụ 8

PhuTu luận: Có rất nhiều đàn bà chỉ thích đàn ông có dã tâm! Nếu mình không có dã tâm gì với cô ta, cô ta sẽ chẳng có để ý gì đến mình.

View user profile
Tầng 329 on 2/6/2011, 10:07
avatar
Tham gia : 2011-04-10
Bài gửi : 1741
Point : 10091
Nhận thích : 104
Biệt Danh : iDol...ChuBeo
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Chat room] Khu vực của mấy mụ 8

PhuTu luận: Giữa đàn bà với nhau, tuy rất khó làm bạn bè, nhưng đàn bà thường đồng tình được với đàn bà, bởi vì bọn họ cảm thấy, chỉ cần là đàn bà, là đáng được đồng tình.

View user profile
Tầng 330 on 2/6/2011, 10:07
avatar
Tham gia : 2011-04-10
Bài gửi : 1741
Point : 10091
Nhận thích : 104
Biệt Danh : iDol...ChuBeo
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Chat room] Khu vực của mấy mụ 8

PhuTu luận: Trên đời này đàn ông có thể có một trăm bảy tám mươi loại, nhưng đàn bà chỉ có một loại.

View user profile
Tầng 331 on 2/6/2011, 10:07
avatar
Tham gia : 2011-04-03
Bài gửi : 324
Point : 467
Nhận thích : 122
Biệt Danh : 1st.Gin
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Chat room] Khu vực của mấy mụ 8

PhuTu luận: xXxChubeoxXx spam đỉnh thật :NamCom12:

View user profile
Tầng 332 on 2/6/2011, 10:33
avatar
Tham gia : 2011-04-03
Bài gửi : 324
Point : 467
Nhận thích : 122
Biệt Danh : 1st.Gin
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Chat room] Khu vực của mấy mụ 8

PhuTu luận: Gin đẹp trai :>

View user profile
Tầng 333 on 2/6/2011, 10:34
avatar
Tham gia : 2011-04-04
Bài gửi : 404
Point : 455
Nhận thích : 38
Biệt Danh : Saw.PoPo
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Chat room] Khu vực của mấy mụ 8

cả 1 lũ spam kinh người :0012:

View user profile
Tầng 334 on 2/6/2011, 11:01
avatar
Tham gia : 2011-04-07
Bài gửi : 3204
Point : -503
Nhận thích : 322
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Chat room] Khu vực của mấy mụ 8

@Gin wrote:PhuTu luận: xXxChubeoxXx spam đỉnh thật
sai bét ><

View user profile anh_Deptrai2706@yahoo.com
Tầng 335 on 2/6/2011, 11:19
avatar
Tham gia : 2011-04-01
Bài gửi : 8776
Point : 284
Nhận thích : 1844
Biệt Danh : Lov3.Zong
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Chat room] Khu vực của mấy mụ 8

PhuTu luận : Không có tiền không phải là không có tiền mà là chưa có tiền

View user profile 876564521
Tầng 336 on 2/6/2011, 12:57
avatar
Tham gia : 2011-04-01
Bài gửi : 8776
Point : 284
Nhận thích : 1844
Biệt Danh : Lov3.Zong
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Chat room] Khu vực của mấy mụ 8

PhuTu luận : Một người đàn bà chưa có chồng là một con nai bên thảm cỏ , một người đàn bà đã có chồng chẳng khác gì một con sư tử

View user profile 876564521
Tầng 337 on 2/6/2011, 12:59
avatar
Tham gia : 2011-03-03
Bài gửi : 783
Point : 444
Nhận thích : 61
Biệt Danh : SVA5.Feeder
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Chat room] Khu vực của mấy mụ 8

PhuTu luận : Đường PRO divide and fight nhất quả đất nhưng mỗi tội là máy lag laughing

View user profile
Tầng 338 on 2/6/2011, 13:10
avatar
Tham gia : 2011-04-10
Bài gửi : 1741
Point : 10091
Nhận thích : 104
Biệt Danh : iDol...ChuBeo
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Chat room] Khu vực của mấy mụ 8

moi topic lên mà spam đấy hả các bé oh go on

View user profile
Tầng 339 on 2/6/2011, 13:49
avatar
Tham gia : 2011-04-01
Bài gửi : 8776
Point : 284
Nhận thích : 1844
Biệt Danh : Lov3.Zong
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Chat room] Khu vực của mấy mụ 8

tem 35 :NamCom7:

View user profile 876564521
Tầng 340 on 2/6/2011, 13:53

Re: [Chat room] Khu vực của mấy mụ 8

Go to page : Previous  1 ... 10 ... 16, 17, 18, 19  NextTên truy cập