Đăng ký

Go to page : Previous  1 ... 9 ... 15, 16, 17, 18, 19  Next

avatar
Tham gia : 2011-05-15
Bài gửi : 307
Point : 345
Nhận thích : 15
Biệt Danh : 1st.Kid
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Chat room] Khu vực của mấy mụ 8

PhuTu luận: Chỉ có đàn ông thông minh mới hiểu được, lấy mắt nhìn thì nhiều, mở miệng ra thì ít.

View user profile
Tầng 301 on 2/6/2011, 02:19
avatar
Tham gia : 2011-05-15
Bài gửi : 307
Point : 345
Nhận thích : 15
Biệt Danh : 1st.Kid
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Chat room] Khu vực của mấy mụ 8

PhuTu luận: Không uống rượu, cũng chẳng sao, chỉ bất quá thấy ngày tháng thành ra dài hơn một chút, bạn bè hình như ít hơn đi một chút.

View user profile
Tầng 302 on 2/6/2011, 02:19
avatar
Tham gia : 2011-05-15
Bài gửi : 307
Point : 345
Nhận thích : 15
Biệt Danh : 1st.Kid
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Chat room] Khu vực của mấy mụ 8

PhuTu luận: Không có ngưỡi đàn bà nào chịu nghe đàn ông khoe khoang một người đàn bà khác trước mặt mình.

View user profile
Tầng 303 on 2/6/2011, 02:19
avatar
Tham gia : 2011-05-15
Bài gửi : 307
Point : 345
Nhận thích : 15
Biệt Danh : 1st.Kid
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Chat room] Khu vực của mấy mụ 8

PhuTu luận: Đàn ông gặp phải đàn bà, cũng như tú tài gặp quan binh, không thể nào lý luận cho được. Tâm lý của đàn bà hình như không có hai chữ phải trái trong đó, làm chuyện gì, chỉ cần cô ta không cao hứng, mình lý luận với cô ta, lý do của cô ta vĩnh viễn còn đầy đủ hơn mình mười lần.

View user profile
Tầng 304 on 2/6/2011, 02:20
avatar
Tham gia : 2011-05-15
Bài gửi : 307
Point : 345
Nhận thích : 15
Biệt Danh : 1st.Kid
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Chat room] Khu vực của mấy mụ 8

PhuTu luận: Đây là chuyện làm cho người ta tức muốn chết dở sống dở, tức muốn điên lên. Càng tức nhất là, tuy cô ta không nói gì cả, y đã biết cô ta muốn nói gì. Lại càng tức người nữa là, y cũng biết người khác ai ai cũng biết.

View user profile
Tầng 305 on 2/6/2011, 02:20
avatar
Tham gia : 2011-05-15
Bài gửi : 307
Point : 345
Nhận thích : 15
Biệt Danh : 1st.Kid
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Chat room] Khu vực của mấy mụ 8

PhuTu luận: Bạn yêu cô ta, cô ta không yêu bạn; bán không yêu cô ta, cô ta yêu bạn. Đó là đàn bà.

View user profile
Tầng 306 on 2/6/2011, 02:20
avatar
Tham gia : 2011-05-15
Bài gửi : 307
Point : 345
Nhận thích : 15
Biệt Danh : 1st.Kid
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Chat room] Khu vực của mấy mụ 8

PhuTu luận: Đàn ông ai cũng thích đàn bà nghe lời, nhưng đàn ông đã thích cô nào rồi, sẽ bất tri bất giác nghe lời cô gái đó.

View user profile
Tầng 307 on 2/6/2011, 02:20
avatar
Tham gia : 2011-05-15
Bài gửi : 307
Point : 345
Nhận thích : 15
Biệt Danh : 1st.Kid
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Chat room] Khu vực của mấy mụ 8

PhuTu luận: Mình muốn kiếm nhiều tiền, phải tiêu cho nhiều vào, chỉ có người biết tiêu tiền mới kiếm được tiền.

View user profile
Tầng 308 on 2/6/2011, 02:20
avatar
Tham gia : 2011-05-15
Bài gửi : 307
Point : 345
Nhận thích : 15
Biệt Danh : 1st.Kid
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Chat room] Khu vực của mấy mụ 8

PhuTu luận: Trong lòng mỗi ngưỡi đàn ông, đều có một ngưỡi đàn bà không có ai có thể thay thế vào được.

View user profile
Tầng 309 on 2/6/2011, 02:21
avatar
Tham gia : 2011-05-15
Bài gửi : 307
Point : 345
Nhận thích : 15
Biệt Danh : 1st.Kid
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Chat room] Khu vực của mấy mụ 8

PhuTu luận: Không đến lúc tất yếu, y không bao giờ nói dối... Vì vậy y nói dối mới đặc biệt có hiệu quả.

View user profile
Tầng 310 on 2/6/2011, 02:21
avatar
Tham gia : 2011-05-15
Bài gửi : 307
Point : 345
Nhận thích : 15
Biệt Danh : 1st.Kid
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Chat room] Khu vực của mấy mụ 8

PhuTu luận: Một người đàn ông nếu coi một người đàn bà thành ra bạn của mình, thường thường sẽ quên mất cô ta là đàn bà.

View user profile
Tầng 311 on 2/6/2011, 02:21
avatar
Tham gia : 2011-05-15
Bài gửi : 307
Point : 345
Nhận thích : 15
Biệt Danh : 1st.Kid
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Chat room] Khu vực của mấy mụ 8

PhuTu luận: Một người đàn ông nếu coi một người đàn bà thành ra bạn của mình, thường thường sẽ quên mất cô ta là đàn bà.

View user profile
Tầng 312 on 2/6/2011, 02:21
avatar
Tham gia : 2011-05-15
Bài gửi : 307
Point : 345
Nhận thích : 15
Biệt Danh : 1st.Kid
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Chat room] Khu vực của mấy mụ 8

PhuTu luận: Thanh đao dọa được người ta thường thường là thứ không thấy được. Bởi vì đợi đến lúc mình thấy nó thì đã quá muộn.

View user profile
Tầng 313 on 2/6/2011, 02:22
avatar
Tham gia : 2011-04-03
Bài gửi : 324
Point : 467
Nhận thích : 122
Biệt Danh : 1st.Gin
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Chat room] Khu vực của mấy mụ 8

spam gớm thế bố...

hèn gì point = post oh go on

View user profile
Tầng 314 on 2/6/2011, 06:04
avatar
Tham gia : 2011-06-01
Bài gửi : 13
Point : 13
Nhận thích : 0
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Chat room] Khu vực của mấy mụ 8

Bắt chước với


Phutu luận: Không đến lúc tất yếu, y không bao giờ nói dối... Vì vậy y nói dối mới đặc biệt có hiệu quả.

View user profile
Tầng 315 on 2/6/2011, 06:16
avatar
Tham gia : 2011-04-10
Bài gửi : 1741
Point : 10091
Nhận thích : 104
Biệt Danh : iDol...ChuBeo
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Chat room] Khu vực của mấy mụ 8

thì chủ yếu spam mới lập ra topic này chứ oh go on

View user profile
Tầng 316 on 2/6/2011, 09:33
avatar
Tham gia : 2011-04-10
Bài gửi : 1741
Point : 10091
Nhận thích : 104
Biệt Danh : iDol...ChuBeo
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Chat room] Khu vực của mấy mụ 8

:NamCom12: :NamCom12: :NamCom12: :NamCom12: :NamCom12: :NamCom12:

View user profile
Tầng 317 on 2/6/2011, 09:50
avatar
Tham gia : 2011-04-03
Bài gửi : 324
Point : 467
Nhận thích : 122
Biệt Danh : 1st.Gin
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Chat room] Khu vực của mấy mụ 8

:NamCom12:

Gớm..

gì căng

View user profile
Tầng 318 on 2/6/2011, 09:50
avatar
Tham gia : 2011-04-03
Bài gửi : 324
Point : 467
Nhận thích : 122
Biệt Danh : 1st.Gin
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Chat room] Khu vực của mấy mụ 8

Danh vọng ta 29 lun

ai biết Danh vọng là gì k ta :NamCom12:Last edited by Gin on 2/6/2011, 14:28; edited 1 time in total

View user profile
Tầng 319 on 2/6/2011, 09:51
avatar
Tham gia : 2011-04-03
Bài gửi : 324
Point : 467
Nhận thích : 122
Biệt Danh : 1st.Gin
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Chat room] Khu vực của mấy mụ 8

Cháu lên 3 cháu đi mẫu giáo blas blas

e đang i* đời straight faceLast edited by Gin on 2/6/2011, 14:28; edited 1 time in total

View user profile
Tầng 320 on 2/6/2011, 09:52

Re: [Chat room] Khu vực của mấy mụ 8

Go to page : Previous  1 ... 9 ... 15, 16, 17, 18, 19  NextTên truy cập