Đăng ký

avatar
Tham gia : 2011-04-04
Bài gửi : 27
Point : 43
Nhận thích : 14
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Linh thần ko to bằng!!!!!!!

Hôm nay đấu gặp cảnh này thật ấn tượng happy>-

View user profile
Tầng 1 on 31/5/2011, 08:34
Tham gia : 2011-02-27
Bài gửi : 2472
Point : 18
Nhận thích : 206
Biệt Danh : HCHX18
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Linh thần ko to bằng!!!!!!!

de vãi bug avata có gì đâu :T
Mà hm cũng post

View user profile
Tầng 2 on 31/5/2011, 08:36
avatar
Tham gia : 2011-04-03
Bài gửi : 324
Point : 467
Nhận thích : 122
Biệt Danh : 1st.Gin
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Linh thần ko to bằng!!!!!!!

ừ...

hm kìa :NamCom12:

mà làm sao bug avar đ.c hay thế :NamCom7:

View user profile
Tầng 3 on 31/5/2011, 08:38
avatar
Tham gia : 2011-04-07
Bài gửi : 3204
Point : -503
Nhận thích : 322
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Linh thần ko to bằng!!!!!!!

http://www.www.forum.phutu.org/t691-topic?highlight=kh%E1%BB%95ng+l%E1%BB%93+chi%E1%BA%BFn

xì. quá tầm thường,. xem của ta mới nễ.

View user profile anh_Deptrai2706@yahoo.com
Tầng 4 on 31/5/2011, 08:41
avatar
Tham gia : 2011-04-05
Bài gửi : 103
Point : 109
Nhận thích : 5
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Linh thần ko to bằng!!!!!!!

spam hoai ==! admin đâu band ID tên kenix đi laughing

View user profile
Tầng 5 on 31/5/2011, 09:47
avatar
Tham gia : 2011-04-04
Bài gửi : 404
Point : 455
Nhận thích : 38
Biệt Danh : Saw.PoPo
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Linh thần ko to bằng!!!!!!!

nó đi ngang cũng sập nhà. :L005:

View user profile
Tầng 6 on 31/5/2011, 11:01
avatar
Tham gia : 2011-03-19
Bài gửi : 772
Point : 1776
Nhận thích : 113
Biệt Danh : VaL.c0nan937
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Linh thần ko to bằng!!!!!!!

to khủng bố
hm hả

View user profile
Tầng 7 on 31/5/2011, 12:48
avatar
Tham gia : 2011-03-06
Bài gửi : 1198
Point : 18101
Nhận thích : 1042
Biệt Danh : Lov3.TAKUMA
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Linh thần ko to bằng!!!!!!!

Khóa topic vì là đã có topic khác nói vấn đế này và cũng là đề tài cho spam !

View user profile ldkvn_92@yahoo.com
Tầng 8 on 31/5/2011, 17:29

Re: Linh thần ko to bằng!!!!!!!Tên truy cập