Đăng ký

Go to page : Previous  1, 2, 3 ... 12 ... 23  Next

avatar
Tham gia : 2011-02-19
Bài gửi : 6898
Point : 1692
Nhận thích : 918
Biệt Danh : dangkhoa2502
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Team PvE.Xin ra Mắt Anh em phutu.org

1h đi học ,kêu 2h bem

View user profile
Tầng 21 on 16/3/2012, 12:41
avatar
Tham gia : 2011-11-26
Bài gửi : 1393
Point : 3258
Nhận thích : 302
Biệt Danh : Đồn Như Lời
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Team PvE.Xin ra Mắt Anh em phutu.org

team tao vừa tét lại mem đâu mà war đợi mấy hôm đi

View user profile TheSecondLife02@yahoo.com
Tầng 22 on 16/3/2012, 13:03
avatar
Tham gia : 2011-02-19
Bài gửi : 6898
Point : 1692
Nhận thích : 918
Biệt Danh : dangkhoa2502
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Team PvE.Xin ra Mắt Anh em phutu.org

sao chả thấy nhân tài vậy

View user profile
Tầng 23 on 16/3/2012, 13:04
Tham gia : 2011-10-20
Bài gửi : 1203
Point : 15012
Nhận thích : 126
Biệt Danh : Lee...YoonSung
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Team PvE.Xin ra Mắt Anh em phutu.org

ừh k bít pro k mà fai? đợi mòm mỏi

View user profile
Tầng 24 on 16/3/2012, 13:05
avatar
Tham gia : 2011-02-19
Bài gửi : 6898
Point : 1692
Nhận thích : 918
Biệt Danh : dangkhoa2502
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Team PvE.Xin ra Mắt Anh em phutu.org

em gà lắm , anh pro ,

View user profile
Tầng 25 on 16/3/2012, 13:06
avatar
Tham gia : 2011-11-26
Bài gửi : 1393
Point : 3258
Nhận thích : 302
Biệt Danh : Đồn Như Lời
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Team PvE.Xin ra Mắt Anh em phutu.org

thì mầy tét lại mấy mêm trong team tkick đi toàn nhân tài không đó

View user profile TheSecondLife02@yahoo.com
Tầng 26 on 16/3/2012, 13:06
avatar
Tham gia : 2011-02-19
Bài gửi : 6898
Point : 1692
Nhận thích : 918
Biệt Danh : dangkhoa2502
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Team PvE.Xin ra Mắt Anh em phutu.org

đợi myly lên tao kêu nó đổi tên

View user profile
Tầng 27 on 16/3/2012, 13:06
Tham gia : 2011-10-20
Bài gửi : 1203
Point : 15012
Nhận thích : 126
Biệt Danh : Lee...YoonSung
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Team PvE.Xin ra Mắt Anh em phutu.org

aaapro12 wrote:thì mầy tét lại mấy mêm trong team tkick đi toàn nhân tài không đó
ghi nhận câu nói của bạn

View user profile
Tầng 28 on 16/3/2012, 13:07
avatar
Tham gia : 2011-11-26
Bài gửi : 1393
Point : 3258
Nhận thích : 302
Biệt Danh : Đồn Như Lời
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Team PvE.Xin ra Mắt Anh em phutu.org

View user profile TheSecondLife02@yahoo.com
Tầng 29 on 16/3/2012, 13:07
avatar
Tham gia : 2011-02-19
Bài gửi : 6898
Point : 1692
Nhận thích : 918
Biệt Danh : dangkhoa2502
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Team PvE.Xin ra Mắt Anh em phutu.org

sao anh lee cứ ở đây làm j` thế nhỉ , cần anh k gặm xương ko

View user profile
Tầng 30 on 16/3/2012, 13:08
avatar
Tham gia : 2011-11-26
Bài gửi : 1393
Point : 3258
Nhận thích : 302
Biệt Danh : Đồn Như Lời
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Team PvE.Xin ra Mắt Anh em phutu.org

ảnh đợi mình tét xong team rui war đố mòa

View user profile TheSecondLife02@yahoo.com
Tầng 31 on 16/3/2012, 13:09
Tham gia : 2011-10-20
Bài gửi : 1203
Point : 15012
Nhận thích : 126
Biệt Danh : Lee...YoonSung
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Team PvE.Xin ra Mắt Anh em phutu.org

dangkhoa2502 wrote: sao anh lee cứ ở đây làm j` thế nhỉ , cần anh k gặm xương ko
bạn hổ báo lém ...

View user profile
Tầng 32 on 16/3/2012, 13:10
avatar
Tham gia : 2011-02-19
Bài gửi : 6898
Point : 1692
Nhận thích : 918
Biệt Danh : dangkhoa2502
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Team PvE.Xin ra Mắt Anh em phutu.org

Woa

View user profile
Tầng 33 on 16/3/2012, 13:11
avatar
Tham gia : 2011-02-19
Bài gửi : 6898
Point : 1692
Nhận thích : 918
Biệt Danh : dangkhoa2502
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Team PvE.Xin ra Mắt Anh em phutu.org

@Lee...YoonSung wrote:
dangkhoa2502 wrote: sao anh lee cứ ở đây làm j` thế nhỉ , cần anh k gặm xương ko
bạn hổ báo lém ...
ko hổ báo với ai cả , thích gây trước thì ........

View user profile
Tầng 34 on 16/3/2012, 13:11
Tham gia : 2011-10-20
Bài gửi : 1203
Point : 15012
Nhận thích : 126
Biệt Danh : Lee...YoonSung
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Team PvE.Xin ra Mắt Anh em phutu.org

tôi chưa nói zì bạn mà bạn sỉ nhục tôi vậy àh ?
k có học chăng ?

View user profile
Tầng 35 on 16/3/2012, 13:11
avatar
Tham gia : 2011-11-26
Bài gửi : 1393
Point : 3258
Nhận thích : 302
Biệt Danh : Đồn Như Lời
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Team PvE.Xin ra Mắt Anh em phutu.org

thôi nào lam` ầm lên anh mod bay vô nổ bay nik jo`

View user profile TheSecondLife02@yahoo.com
Tầng 36 on 16/3/2012, 13:12
Tham gia : 2011-10-20
Bài gửi : 1203
Point : 15012
Nhận thích : 126
Biệt Danh : Lee...YoonSung
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Team PvE.Xin ra Mắt Anh em phutu.org

dangkhoa2502 wrote:
@Lee...YoonSung wrote:
dangkhoa2502 wrote: sao anh lee cứ ở đây làm j` thế nhỉ , cần anh k gặm xương ko
bạn hổ báo lém ...
ko hổ báo với ai cả , thích gây trước thì ........
thích gây àh ?

View user profile
Tầng 37 on 16/3/2012, 13:12
avatar
Tham gia : 2011-11-26
Bài gửi : 1393
Point : 3258
Nhận thích : 302
Biệt Danh : Đồn Như Lời
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Team PvE.Xin ra Mắt Anh em phutu.org

thôi nào lam` ầm lên anh mod bay vô nổ bay nik jo`

View user profile TheSecondLife02@yahoo.com
Tầng 38 on 16/3/2012, 13:12
Tham gia : 2011-10-20
Bài gửi : 1203
Point : 15012
Nhận thích : 126
Biệt Danh : Lee...YoonSung
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Team PvE.Xin ra Mắt Anh em phutu.org

tôi k làm zì sai tai sao fai? sợ ?

View user profile
Tầng 39 on 16/3/2012, 13:12
avatar
Tham gia : 2011-02-19
Bài gửi : 6898
Point : 1692
Nhận thích : 918
Biệt Danh : dangkhoa2502
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Team PvE.Xin ra Mắt Anh em phutu.org

@Lee...YoonSung wrote:
dangkhoa2502 wrote:
@Lee...YoonSung wrote:
dangkhoa2502 wrote: sao anh lee cứ ở đây làm j` thế nhỉ , cần anh k gặm xương ko
bạn hổ báo lém ...
ko hổ báo với ai cả , thích gây trước thì ........
thích gây àh ?
bạn coi page 3 nhé coi ai gây trước

View user profile
Tầng 40 on 16/3/2012, 13:13

Re: Team PvE.Xin ra Mắt Anh em phutu.org

Go to page : Previous  1, 2, 3 ... 12 ... 23  NextTên truy cập