Đăng ký

avatar
Tham gia : 2012-02-12
Bài gửi : 6517
Point : 33302
Nhận thích : 1210
Biệt Danh : SCVG.QueSam
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

[Ponit] Kèo 2K ponit Bướm Vs Bán thần

Trận chiến Đã Xong QueSam win(bán thần) VoDanh k muốn thấy trình nên k up rep chỉ xác nhận mong A long chuyễn Zùm pigLast edited by QueSam on 13/3/2012, 18:14; edited 1 time in total

View user profile
Tầng 1 on 13/3/2012, 18:12
avatar
Tham gia : 2011-02-19
Bài gửi : 6898
Point : 1692
Nhận thích : 918
Biệt Danh : dangkhoa2502
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Ponit] Kèo 2K ponit Bướm Vs Bán thần

xác nhận đã thua

View user profile
Tầng 2 on 13/3/2012, 18:13
avatar
Tham gia : 2011-02-19
Bài gửi : 6898
Point : 1692
Nhận thích : 918
Biệt Danh : dangkhoa2502
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Ponit] Kèo 2K ponit Bướm Vs Bán thần

chơi với thằng quesam có ngày nghèo

View user profile
Tầng 3 on 13/3/2012, 18:14
avatar
Tham gia : 2011-12-10
Bài gửi : 581
Point : 950
Nhận thích : 80
Biệt Danh : Magic_KaitoKid
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Ponit] Kèo 2K ponit Bướm Vs Bán thần

up kaka buom win chac

View user profile
Tầng 4 on 13/3/2012, 18:16
avatar
Tham gia : 2012-01-08
Bài gửi : 152
Point : 1162
Nhận thích : 810
Biệt Danh : Huskar return!
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Ponit] Kèo 2K ponit Bướm Vs Bán thần

nói vậy, khó xác nhận, cũng phải chụp hình chứ Có ý tưởng

View user profile
Tầng 5 on 13/3/2012, 18:16
avatar
Tham gia : 2011-02-19
Bài gửi : 6898
Point : 1692
Nhận thích : 918
Biệt Danh : dangkhoa2502
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Ponit] Kèo 2K ponit Bướm Vs Bán thần

xác nhận thua roài

View user profile
Tầng 6 on 13/3/2012, 18:17
avatar
Tham gia : 2012-02-12
Bài gửi : 6517
Point : 33302
Nhận thích : 1210
Biệt Danh : SCVG.QueSam
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Ponit] Kèo 2K ponit Bướm Vs Bán thần

Vì ta Đặc 1k4 Vodanh 2k Mong mod chấp nhận

View user profile
Tầng 7 on 13/3/2012, 18:22
Tham gia : 2011-07-29
Bài gửi : 1915
Point : 3
Nhận thích : 200
Biệt Danh : Lov3.HAZEL
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Ponit] Kèo 2K ponit Bướm Vs Bán thần

đkm thằg mỹ pro vc

View user profile
Tầng 8 on 13/3/2012, 18:23
Tham gia : 2011-04-08
Bài gửi : 761
Point : 432
Nhận thích : 452
Biệt Danh : Army...L0v3
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Ponit] Kèo 2K ponit Bướm Vs Bán thần

Bán thần win chắc rồi!!!

View user profile
Tầng 9 on 15/3/2012, 14:55
avatar
Tham gia : 2012-04-06
Bài gửi : 405
Point : -600
Nhận thích : 82
Biệt Danh : Háo Sắc Đại Dâm
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Ponit] Kèo 2K ponit Bướm Vs Bán thần

Bán thần có delay gớm lém mình ớn nó lắm

View user profile
Tầng 10 on 19/4/2012, 15:36
avatar
Tham gia : 2012-01-03
Bài gửi : 6567
Point : 8592
Nhận thích : 519
Biệt Danh : Sếp Dark
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Ponit] Kèo 2K ponit Bướm Vs Bán thần

thím quesam sida hehe

View user profile
Tầng 11 on 19/4/2012, 15:39
avatar
Tham gia : 2012-01-11
Bài gửi : 4593
Point : 1217
Nhận thích : 429
Biệt Danh : I'm me...!
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Ponit] Kèo 2K ponit Bướm Vs Bán thần

@Dark930 wrote: thím quesam sida hehe
trùm la liếm

View user profile
Tầng 12 on 19/4/2012, 15:41
avatar
Tham gia : 2011-07-18
Bài gửi : 708
Point : 121
Nhận thích : 235
Biệt Danh : Army...Star
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Ponit] Kèo 2K ponit Bướm Vs Bán thần

buom bao nhiu mân ma choi lai thang ban' nha` no len khoai tu dpl ia ko noi~

View user profile onstarpro007@yahoo.com
Tầng 13 on 19/4/2012, 15:48

Re: [Ponit] Kèo 2K ponit Bướm Vs Bán thầnTên truy cập