Đăng ký

Go to page : Previous  1, 2, 3, 4  Next

avatar
Tham gia : 2011-08-22
Bài gửi : 1042
Point : 124
Nhận thích : 200
Biệt Danh : tuihihic13
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Ph0ng cách của PRW day chăng....... :@)

1k3 point rồi ak ...clm nhanh zay may`

View user profile
Tầng 21 on 11/3/2012, 07:54
avatar
Tham gia : 2012-02-12
Bài gửi : 6517
Point : 33302
Nhận thích : 1210
Biệt Danh : SCVG.QueSam
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Ph0ng cách của PRW day chăng....... :@)

c0 sa0 k pig ụt ịt

View user profile
Tầng 22 on 11/3/2012, 07:55
avatar
Tham gia : 2012-03-03
Bài gửi : 61
Point : 94
Nhận thích : 22
Biệt Danh : PRW.Shin
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Ph0ng cách của PRW day chăng....... :@)

vì 1 người mà đặt tên topic là : "Ph0ng cách của PRW day chăng....... pig" có nên ko ?

View user profile
Tầng 23 on 11/3/2012, 07:58
avatar
Tham gia : 2012-03-03
Bài gửi : 61
Point : 94
Nhận thích : 22
Biệt Danh : PRW.Shin
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Ph0ng cách của PRW day chăng....... :@)

Lee...YoonSung : sao bãi cứt nào cũng có dấu răng của mày thế ?

View user profile
Tầng 24 on 11/3/2012, 07:59
avatar
Tham gia : 2011-07-09
Bài gửi : 7623
Point : 35724
Nhận thích : 1450
Biệt Danh : AVA.MariaVorel
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Ph0ng cách của PRW day chăng....... :@)

Vấn đề phải giải quyết là gì??? Lập topic này 1 số ng` spam nãy h straight face

View user profile Eva_Maria_Vorel@yahoo.com
Tầng 25 on 11/3/2012, 08:05
avatar
Tham gia : 2011-08-22
Bài gửi : 1042
Point : 124
Nhận thích : 200
Biệt Danh : tuihihic13
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Ph0ng cách của PRW day chăng....... :@)

QueSam wrote:c0 sa0 k pig ụt ịt
tưởng tao không làm đc à pig ụt ịt laughing

View user profile
Tầng 26 on 11/3/2012, 08:05
avatar
Tham gia : 2012-02-06
Bài gửi : 145
Point : 210
Nhận thích : 11
Biệt Danh : Fs.NtYoR
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Ph0ng cách của PRW day chăng....... :@)

hình như hôm bữa có đánh 1 trận bo3 rồi mà taz thinking

View user profile
Tầng 27 on 11/3/2012, 08:10
avatar
Tham gia : 2011-11-26
Bài gửi : 988
Point : 54
Nhận thích : 575
Biệt Danh : Topica.tocdung
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Ph0ng cách của PRW day chăng....... :@)

Close topic hết chuyện rồi

View user profile
Tầng 28 on 11/3/2012, 08:19
avatar
Tham gia : 2011-07-23
Bài gửi : 3789
Point : 1499
Nhận thích : 378
Biệt Danh : A Bi Văn Hóa
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Ph0ng cách của PRW day chăng....... :@)

Tại sao khi win người khác lại thích chửi..
Còn mình thua thì sao..im re

View user profile
Tầng 29 on 11/3/2012, 08:20
avatar
Tham gia : 2012-01-08
Bài gửi : 152
Point : 1162
Nhận thích : 810
Biệt Danh : Huskar return!
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Ph0ng cách của PRW day chăng....... :@)

cái này gọi là 1 chữ......... chảnh

View user profile
Tầng 30 on 11/3/2012, 08:26
avatar
Tham gia : 2012-02-06
Bài gửi : 145
Point : 210
Nhận thích : 11
Biệt Danh : Fs.NtYoR
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Ph0ng cách của PRW day chăng....... :@)

hôm bữa trong 1 ngày lun đánh bo3 với bonconcho12 win..còn đánh với Lee thỳ game1 thua game2 thỳ nó out còn sớm hơn 12 phút

View user profile
Tầng 31 on 11/3/2012, 08:27
Tham gia : 2011-10-20
Bài gửi : 1203
Point : 15012
Nhận thích : 126
Biệt Danh : Lee...YoonSung
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Ph0ng cách của PRW day chăng....... :@)

@[S]hin wrote:Lee...YoonSung : sao bãi cứt nào cũng có dấu răng của mày thế ?
ê cái này là xúc fa.m tao đúng k ?

View user profile
Tầng 32 on 11/3/2012, 08:30
avatar
Tham gia : 2012-01-08
Bài gửi : 152
Point : 1162
Nhận thích : 810
Biệt Danh : Huskar return!
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Ph0ng cách của PRW day chăng....... :@)

h lại vào đây spam à!

View user profile
Tầng 33 on 11/3/2012, 08:30
avatar
Tham gia : 2011-11-10
Bài gửi : 787
Point : 174
Nhận thích : 36
Biệt Danh : FB.Gareth.Bale
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Ph0ng cách của PRW day chăng....... :@)

Fiction BEAST :T

View user profile
Tầng 34 on 11/3/2012, 08:55
Tham gia : 2011-10-20
Bài gửi : 1203
Point : 15012
Nhận thích : 126
Biệt Danh : Lee...YoonSung
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Ph0ng cách của PRW day chăng....... :@)

ảo ảnh ... ảo zác .... laughing

View user profile
Tầng 35 on 11/3/2012, 08:56
avatar
Tham gia : 2011-12-10
Bài gửi : 581
Point : 950
Nhận thích : 80
Biệt Danh : Magic_KaitoKid
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Ph0ng cách của PRW day chăng....... :@)

dao nay PRW nhieu tin nong nhe

View user profile
Tầng 36 on 11/3/2012, 09:06
Tham gia : 2012-03-01
Bài gửi : 147
Point : 166
Nhận thích : 19
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Ph0ng cách của PRW day chăng....... :@)

PRW nổi như cồn big grin

View user profile
Tầng 37 on 11/3/2012, 10:11
avatar
Tham gia : 2011-05-07
Bài gửi : 2321
Point : 2333
Nhận thích : 170
Biệt Danh : PRW.L91
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Ph0ng cách của PRW day chăng....... :@)

=.=" OMG gì thế mấy pa, lại mún PRW nổi như cồn nữa à??? CÓ gì thì vào subbox giải quyết chứ, Dù gì PRW vs hai ông cũng có chút qua lại mà.
p/s: Thông cảm là em ấy còn nhỏ nên chưa bít trời cao đất dày là gì và hơi ngang tàn.
Jerry đã lên tiếng xin lỗi rồi có gì hai ông bỏ qua cho.

View user profile
Tầng 38 on 11/3/2012, 10:15
avatar
Tham gia : 2011-12-10
Bài gửi : 581
Point : 950
Nhận thích : 80
Biệt Danh : Magic_KaitoKid
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Ph0ng cách của PRW day chăng....... :@)

e l91 con solot k cho vao clan nao kaka

View user profile
Tầng 39 on 11/3/2012, 10:28
avatar
Tham gia : 2012-02-12
Bài gửi : 6517
Point : 33302
Nhận thích : 1210
Biệt Danh : SCVG.QueSam
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Ph0ng cách của PRW day chăng....... :@)

thôi coi nhu wa tính qua rồi như chú ấy hỗ báo wa pig

View user profile
Tầng 40 on 11/3/2012, 10:34

Re: Ph0ng cách của PRW day chăng....... :@)

Go to page : Previous  1, 2, 3, 4  NextTên truy cập