Đăng ký

Go to page : 1, 2, 3, 4  Next

avatar
Tham gia : 2012-02-12
Bài gửi : 6517
Point : 33302
Nhận thích : 1210
Biệt Danh : SCVG.QueSam
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Ph0ng cách của PRW day chăng....... :@)

[05:58:15] <PRW.Fiction> cắn như ******
[05:58:19] [Tin nhắn từ hệ thống] <thanhphong115> Ping: 31ms Bản đồ: [Divide and Fight v2.03b.w3x]
[05:58:19] <PRW.Fiction> ngài mai
[05:58:21] <PRW.Fiction> xuống 20
[05:58:23] <PRW.Fiction> war team k
[05:58:23] <PRW.Fiction>
[05:58:27] <PRW.Fiction> đừng có ***
[05:58:27] <bonchocon12> tao ngay lo z nao
[05:58:30] <bonchocon12> cha o? cus 20
[05:58:31] <PRW.Fiction> ở những trận pulic
xin nói qua rằng thành viên của PRW mà ở đây là bạn PRW.Fiction khi đánh pub trận thứ nhất win đc bonchocon12 thì có những lời nói xúc phạm các thành viên team 1 gà.... khi đánh tiếp trận 2 Fiction thua thì |ai nói tiếp team gà feed...tiên nữ feed 12 c0n Fiction cầm QST feed 10 nhưng kill đc vài mạng Fiction lại nói tính the0 giết người. (so snah qst với tiên nữ rolling on the floor ) và sau đó liên tục rủ bonchocon12 đánh team. 0k team tui chấp nhận đánh với team bạn (thích đánh sao tôi oke tất độ point,độ tiền). pm bonchocon12 nhé. bọn mình ss h0an nghêng team bạn. bạn đừng cứ tưởng mình |à siêu sa0 win dc vài trận pub thì mún nói sao thì nói. MỜI PRW VÀO XÁC NHẬN
Thân:BONCHOCON12

View user profile
Tầng 1 on 11/3/2012, 06:16

Re: Ph0ng cách của PRW day chăng....... :@)

thằng lo.z fiction đâu vào đây xem nào

Tầng 2 on 11/3/2012, 06:44
avatar
Tham gia : 2012-03-06
Bài gửi : 49
Point : 89
Nhận thích : 0
Biệt Danh : DF_BYZZ
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Ph0ng cách của PRW day chăng....... :@)

có chuyện này thiệt ư... Dù ko bít trình của Fiction như thế nào, nhưng cách nói chuyện thì... :T

View user profile
Tầng 3 on 11/3/2012, 06:51

Re: Ph0ng cách của PRW day chăng....... :@)

@DucLun wrote:có chuyện này thiệt ư... Dù ko bít trình của Fiction như thế nào, nhưng cách nói chuyện thì... :T
nói thật nó đánh đc nhưng nc bố láo lúc nào cũng nghĩ nó phải là nhất. win thì sờ ủa team kia gà blah bla.... đến lúc thua thì lại đổ đồng đội gà hoặc là đồng đội là pub. thế lúc đấy mình cũng đang đánh cùng pub cơ mà trong khi đây có 2 ban prw. prw.shock đánh hay hơn hẳn nó nhưng koh nói 1 câu còn nó đánh trận đấy như cái đờ bờ mà sờ ủa nhặng lên

Tầng 4 on 11/3/2012, 06:55

Re: Ph0ng cách của PRW day chăng....... :@)

thôi về ng.ủ bao giờ thằng prw lên xác nhận thì nc tiếp

Tầng 5 on 11/3/2012, 06:57
avatar
Tham gia : 2011-07-09
Bài gửi : 7623
Point : 35724
Nhận thích : 1450
Biệt Danh : AVA.MariaVorel
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Ph0ng cách của PRW day chăng....... :@)

Theo như bạn bonchocon12 nói thì có vẻ là sự thật nhưng thiếu cái ảnh minh họa nhé big grin
Trình độ PRW.Ficiton như thế ta đạp 1 cái là chạy cong đít

View user profile Eva_Maria_Vorel@yahoo.com
Tầng 6 on 11/3/2012, 07:01
avatar
Tham gia : 2012-02-12
Bài gửi : 6517
Point : 33302
Nhận thích : 1210
Biệt Danh : SCVG.QueSam
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Ph0ng cách của PRW day chăng....... :@)

pig chuyện c0n nít day mà

View user profile
Tầng 7 on 11/3/2012, 07:26
avatar
Tham gia : 2011-11-26
Bài gửi : 988
Point : 54
Nhận thích : 575
Biệt Danh : Topica.tocdung
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Ph0ng cách của PRW day chăng....... :@)

QueSam wrote:[05:58:15] <PRW.Fiction> cắn như ******
[05:58:19] [Tin nhắn từ hệ thống] <thanhphong115> Ping: 31ms Bản đồ: [Divide and Fight v2.03b.w3x]
[05:58:19] <PRW.Fiction> ngài mai
[05:58:21] <PRW.Fiction> xuống 20
[05:58:23] <PRW.Fiction> war team k
[05:58:23] <PRW.Fiction>
[05:58:27] <PRW.Fiction> đừng có ***
[05:58:27] <bonchocon12> tao ngay lo z nao
[05:58:30] <bonchocon12> cha o? cus 20
[05:58:31] <PRW.Fiction> ở những trận pulic
xin nói qua rằng thành viên của PRW mà ở đây là bạn PRW.Fiction khi đánh pub trận thứ nhất win đc bonchocon12 thì có những lời nói xúc phạm các thành viên team 1 gà.... khi đánh tiếp trận 2 Fiction thua thì |ai nói tiếp team gà feed...tiên nữ feed 12 c0n Fiction cầm QST feed 10 nhưng kill đc vài mạng Fiction lại nói tính the0 giết người. (so snah qst với tiên nữ rolling on the floor ) và sau đó liên tục rủ bonchocon12 đánh team. 0k team tui chấp nhận đánh với team bạn (thích đánh sao tôi oke tất độ point,độ tiền). pm bonchocon12 nhé. bọn mình ss h0an nghêng team bạn. bạn đừng cứ tưởng mình |à siêu sa0 win dc vài trận pub thì mún nói sao thì nói. MỜI PRW VÀO XÁC NHẬN
Thân:BONCHOCON12
Mem mới sr bonconcho team mình mem mới chưa qua khóa huấn luyện nên thế có gì sơ xuất thì sr .

View user profile
Tầng 8 on 11/3/2012, 07:26
avatar
Tham gia : 2012-02-12
Bài gửi : 6517
Point : 33302
Nhận thích : 1210
Biệt Danh : SCVG.QueSam
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Ph0ng cách của PRW day chăng....... :@)

Mem m0i mà cách nc chẳng nể ai ra zì nghe t c0n bực hu0ng" chi ngu0i tr0ng cu0c pig

View user profile
Tầng 9 on 11/3/2012, 07:27
avatar
Tham gia : 2011-11-26
Bài gửi : 988
Point : 54
Nhận thích : 575
Biệt Danh : Topica.tocdung
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Ph0ng cách của PRW day chăng....... :@)

WTF.TigerVip wrote:Theo như bạn bonchocon12 nói thì có vẻ là sự thật nhưng thiếu cái ảnh minh họa nhé big grin
Trình độ PRW.Ficiton như thế ta đạp 1 cái là chạy cong đít
Ông không nhìn cách ăn nói biết là trẻ con mà ông còn đổ dầu vào lửa nữa chứ . Vậy giờ ông muốn sao nói luôn 1 câu

View user profile
Tầng 10 on 11/3/2012, 07:28
Tham gia : 2011-10-20
Bài gửi : 1203
Point : 15012
Nhận thích : 126
Biệt Danh : Lee...YoonSung
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Ph0ng cách của PRW day chăng....... :@)

QueSam wrote:[05:58:15] <PRW.Fiction> cắn như ******
[05:58:19] [Tin nhắn từ hệ thống] <thanhphong115> Ping: 31ms Bản đồ: [Divide and Fight v2.03b.w3x]
[05:58:19] <PRW.Fiction> ngài mai
[05:58:21] <PRW.Fiction> xuống 20
[05:58:23] <PRW.Fiction> war team k
[05:58:23] <PRW.Fiction>
[05:58:27] <PRW.Fiction> đừng có ***
[05:58:27] <bonchocon12> tao ngay lo z nao
[05:58:30] <bonchocon12> cha o? cus 20
[05:58:31] <PRW.Fiction> ở những trận pulic
xin nói qua rằng thành viên của PRW mà ở đây là bạn PRW.Fiction khi đánh pub trận thứ nhất win đc bonchocon12 thì có những lời nói xúc phạm các thành viên team 1 gà.... khi đánh tiếp trận 2 Fiction thua thì |ai nói tiếp team gà feed...tiên nữ feed 12 c0n Fiction cầm QST feed 10 nhưng kill đc vài mạng Fiction lại nói tính the0 giết người. (so snah qst với tiên nữ rolling on the floor ) và sau đó liên tục rủ bonchocon12 đánh team. 0k team tui chấp nhận đánh với team bạn (thích đánh sao tôi oke tất độ point,độ tiền). pm bonchocon12 nhé. bọn mình ss h0an nghêng team bạn. bạn đừng cứ tưởng mình |à siêu sa0 win dc vài trận pub thì mún nói sao thì nói. MỜI PRW VÀO XÁC NHẬN
Thân:BONCHOCON12
cái này có lần t đăng topic r` mà

View user profile
Tầng 11 on 11/3/2012, 07:29
avatar
Tham gia : 2012-02-12
Bài gửi : 6517
Point : 33302
Nhận thích : 1210
Biệt Danh : SCVG.QueSam
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Ph0ng cách của PRW day chăng....... :@)

cái này có lần t đăng topic r` mà [/quote]
|ần tru0c" mi n0i n0 u0t r0i ngan xu0ng n0i c0n cái này chính n0 n0i mun war team vs b0n ta chứ k kh0i kh0i ma up |ên

View user profile
Tầng 12 on 11/3/2012, 07:31
avatar
Tham gia : 2011-08-22
Bài gửi : 1042
Point : 124
Nhận thích : 200
Biệt Danh : tuihihic13
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Ph0ng cách của PRW day chăng....... :@)

@LoL wrote:
WTF.TigerVip wrote:Theo như bạn bonchocon12 nói thì có vẻ là sự thật nhưng thiếu cái ảnh minh họa nhé big grin
Trình độ PRW.Ficiton như thế ta đạp 1 cái là chạy cong đít
Ông không nhìn cách ăn nói biết là trẻ con mà ông còn đổ dầu vào lửa nữa chứ . Vậy giờ ông muốn sao nói luôn 1 câu
thằng WTF nó cũng là trẻ con mà rolling on the floor

View user profile
Tầng 13 on 11/3/2012, 07:35
Tham gia : 2011-10-20
Bài gửi : 1203
Point : 15012
Nhận thích : 126
Biệt Danh : Lee...YoonSung
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Ph0ng cách của PRW day chăng....... :@)

nói chung tao thấy thèng rpw.fiction ồn ào wa"

View user profile
Tầng 14 on 11/3/2012, 07:37
avatar
Tham gia : 2012-01-11
Bài gửi : 68
Point : 83
Nhận thích : 4
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Ph0ng cách của PRW day chăng....... :@)

láo *** nữa laughing

View user profile
Tầng 15 on 11/3/2012, 07:38
Tham gia : 2011-10-20
Bài gửi : 1203
Point : 15012
Nhận thích : 126
Biệt Danh : Lee...YoonSung
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Ph0ng cách của PRW day chăng....... :@)

@duyde11 wrote:láo *** nữa laughing
nói nhỏ nói khẻ thôi bạn ^^

View user profile
Tầng 16 on 11/3/2012, 07:39
avatar
Tham gia : 2012-02-12
Bài gửi : 6517
Point : 33302
Nhận thích : 1210
Biệt Danh : SCVG.QueSam
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Ph0ng cách của PRW day chăng....... :@)

Nhìu cái chã d0~ dc

View user profile
Tầng 17 on 11/3/2012, 07:39
Tham gia : 2011-10-20
Bài gửi : 1203
Point : 15012
Nhận thích : 126
Biệt Danh : Lee...YoonSung
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Ph0ng cách của PRW day chăng....... :@)

THÈNG BONCONCHO ĐÂU K THẤY SAO MÀY POST BÀI DÙM NÓ

View user profile
Tầng 18 on 11/3/2012, 07:41
avatar
Tham gia : 2011-02-19
Bài gửi : 6898
Point : 1692
Nhận thích : 918
Biệt Danh : dangkhoa2502
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Ph0ng cách của PRW day chăng....... :@)

QueSam Chém Gió Đê

View user profile
Tầng 19 on 11/3/2012, 07:49
avatar
Tham gia : 2012-02-12
Bài gửi : 6517
Point : 33302
Nhận thích : 1210
Biệt Danh : SCVG.QueSam
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Ph0ng cách của PRW day chăng....... :@)

n0 |àm biến ghi nh0 t send zùm pig

View user profile
Tầng 20 on 11/3/2012, 07:51

Re: Ph0ng cách của PRW day chăng....... :@)

Go to page : 1, 2, 3, 4  NextTên truy cập