Đăng ký

Go to page : Previous  1, 2, 3  Next

avatar
Tham gia : 2011-06-18
Bài gửi : 3568
Point : 31022
Nhận thích : 782
Biệt Danh : lMrlBom
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Kết quả] Con số may mắn

Ngày 30/3/2012
LoL trừ 500
Pyss cộng 200
M_o_c cộng 1000
Địa Ngục Thứ 19 trừ 100
KBS.Roshan.TV trừ 100
Fs.Winboydy trừ 1450
Wiper_ACE trừ 50
Bé Syn trừ 1000
TM_LS_NO1. trừ 400

View user profile
Tầng 21 on 30/3/2012, 19:40
avatar
Tham gia : 2011-06-18
Bài gửi : 3568
Point : 31022
Nhận thích : 782
Biệt Danh : lMrlBom
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Kết quả] Con số may mắn

Ngày 1/4/2012
LoL cộng 1k
Fs.Winboydy trừ 50
Hỏa Thần*Tái Thế cộng 4000
Pyss cộng 1k
Quên cộng 1k
MyName.Is.Ryn cộng 400
Địa Ngục Thứ 19 cộng 200
TM_LS_NO1. trừ 200
KBS.Roshan.TV trừ 150
FB.MVH trừ 500 point
nguyenquoct322 trừ 50
Hoang00 trừ 200
Hắc Ám cộng 4k5
S..3..x.1102 cộng 200

View user profile
Tầng 22 on 2/4/2012, 11:39
avatar
Tham gia : 2011-06-18
Bài gửi : 3568
Point : 31022
Nhận thích : 782
Biệt Danh : lMrlBom
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Kết quả] Con số may mắn

Ngày 2/4/2012
pcstock trừ 100
Fs.Winboydy trừ 50
Quên trừ 3k7
Pyss trừ 1k
ProSolo + 8k1
nanunong trừ 150
LoL trừ 9k2
Địa Ngục Thứ 19 cộng 200
Lee...YoonSung trừ 600
KBS.Roshan.TV trừ 300
Pkgannhuvodoi trừ 50
Hoang00 cộng 700
ZzNatSuZz trừ 700
Hỏa Thần*Tái Thế trừ 6k2
Bé Syn trừ 100
Royal.3K cộng 700
QueSam trừ 400
Hắc Ám trừ 6k
nhoxsock199707 trừ 150
Megan trừ 500

View user profile
Tầng 23 on 3/4/2012, 12:45
avatar
Tham gia : 2011-06-18
Bài gửi : 3568
Point : 31022
Nhận thích : 782
Biệt Danh : lMrlBom
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Kết quả] Con số may mắn

Ngày 3/4/2012
vutqa19942 cộng 200
Địa Ngục Thứ 19 trừ 100
Lilx.Kyron trừ 100
ZzNatSuZz trừ 600
Royal.3K trừ 600
Hoang00 cộng 1000
M_o_c cộng 400
L_M_K trừ 200
nanunong trừ 150
nhoxsock199707 trừ 50
Pyss cộng 950
Fs.Winboydy trừ 50
S..3..x.1102 trừ 200
kangyeuem trừ 100
Lee...Seunggi trừ 100
View user profile
Tầng 24 on 4/4/2012, 12:20
avatar
Tham gia : 2011-06-18
Bài gửi : 3568
Point : 31022
Nhận thích : 782
Biệt Danh : lMrlBom
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Kết quả] Con số may mắn

Ngày 4/4/2012
ProSolo trừ 800 point
FB.MVH trừ 600 point
Quên trừ hết sạch point vì sửa bài
S..3..x.1102 trừ 200
Army...zKane trừ 100
M_o_c trừ hết sạch point vì sửa bài
Pyss trừ 1100
Địa Ngục Thứ 19 trừ 400
Hoang00 trừ 2500 point
thangxl_GodLike trừ 200
Prince.AcLongPk trừ 1000
Pin.Sokul trừ 500
ZzNatSuZz trừ 500
Lilx.Kyron trừ 100
Hỏa Thần*Tái Thế trừ 100
Wiper_ACE trừ 200
L_M_K trừ 150
Black.Pull trừ 50

View user profile
Tầng 25 on 5/4/2012, 13:32
avatar
Tham gia : 2011-06-18
Bài gửi : 3568
Point : 31022
Nhận thích : 782
Biệt Danh : lMrlBom
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Kết quả] Con số may mắn

Ngày 5/4/2012
Tao Là Ông Nội trừ 200
Bé Syn trừ 200
vutqa19942 cộng 200
Nhox-Quên cộng 500
Địa Ngục Thứ 19 cộng 800
Megan trừ 1050
L_M_K cộng 100
Wiper_ACE cộng 100
Love.SNSD trừ 400

View user profile
Tầng 26 on 6/4/2012, 12:31
avatar
Tham gia : 2011-06-18
Bài gửi : 3568
Point : 31022
Nhận thích : 782
Biệt Danh : lMrlBom
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Kết quả] Con số may mắn

6/4/2012
Nhox-Quên trừ 750
Địa Ngục Thứ 19 cộng 200
Megan cộng 500
Fs.Winboydy trừ 100
Pyss cộng 500
kUn ... åL0ñ€ trừ 150
Lilx.Kyron trừ 50
Love.SNSD trừ 1000
vutqa19942 trừ 200

View user profile
Tầng 27 on 7/4/2012, 12:33
avatar
Tham gia : 2011-06-18
Bài gửi : 3568
Point : 31022
Nhận thích : 782
Biệt Danh : lMrlBom
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Kết quả] Con số may mắn

Ngày 7/4/2012
Bé Syn trừ 300
Nhox-Quên cộng 2000
Pyss cộng 1k2
dangkhoa2502 trừ 500
Army...zKane cộng 100
Địa Ngục Thứ 19 hòa vốn
pcstock trừ 400
Tao Là Ông Nội cộng 400
L_M_K trừ 100
Wiper_ACE trừ 150
Love.SNSD trừ 1k
No...Way trừ 1k9
Fs.Winboydy trừ 50

View user profile
Tầng 28 on 8/4/2012, 12:00
avatar
Tham gia : 2011-06-18
Bài gửi : 3568
Point : 31022
Nhận thích : 782
Biệt Danh : lMrlBom
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Kết quả] Con số may mắn

Ngày 8/4/2012
Đồ Long Đoạt Ma trừ 50
nhoxsock199707 cộng 150
Địa Ngục Thứ 19 trừ 600
dangkhoa2502 cộng 6000
lMrlBom cộng 10k
QueSam cộng 300
Megan cộng 5000
Súp pỜ Star cộng 1k2
Pyss cộng 2500
FB.MVH cộng 2k4
Computer.Spider cộng 2100
nikora113 cộng 500
Army...TmT trừ 50
Love.SNSD trừ 600
Quên cộng 450
ZzNatSuZz trừ 100
S..3..x.1102 trừ 200
Fs.Winboydy cộng 150

View user profile
Tầng 29 on 9/4/2012, 12:35
avatar
Tham gia : 2011-06-18
Bài gửi : 3568
Point : 31022
Nhận thích : 782
Biệt Danh : lMrlBom
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Kết quả] Con số may mắn

Ngày 9/4/2012
Fs.Winboydy trừ 50
Tao Là Ông Nội trừ 600
FB.MVH cộng 600
nhoxsock199707 trừ 200
Địa Ngục Thứ 19 trừ 400
dangkhoa2502 cộng 100
L_M_K trừ 350
Prince.AcLongPk trừ 2k2
No...Way trừ 2k4
Sex....Net cộng 200
DT_ChanDoi2 trừ 100
tiendat149 trừ 100
Quên trừ 600
Pyss trừ 1k
nikora113 trừ 100
Wiper_ACE trừ 350
ZzNatSuZz trừ 50
Army...zKane trừ 100


View user profile
Tầng 30 on 10/4/2012, 13:01
avatar
Tham gia : 2011-06-18
Bài gửi : 3568
Point : 31022
Nhận thích : 782
Biệt Danh : lMrlBom
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Kết quả] Con số may mắn

Ngày 10/4/2012
dangkhoa2502 trừ 700
nikora113 cộng 600
Tao Là Ông Nội trừ 2200
AnyOneGoD trừ 100
Địa Ngục Thứ 19 trừ 400
Sex....Net trừ 250
Fs.Winboydy trừ 100
Pyss trừ 1k
Megan trừ 250
jonny trừ 800 - Member này không có đủ point mà đánh quá số point - Chờ phán quyết của admin
tiendat149 trừ 150
L_M_K trừ 50
Lilx.Kyron trừ 50
.!PK trừ 100
Súp pỜ Star trừ 400
Hắc Ám trừ 200
S..3..x.1102 trừ 60
Prince.AcLongPk cộng 2200
ZzNatSuZz trừ 50

View user profile
Tầng 31 on 11/4/2012, 12:39
avatar
Tham gia : 2011-06-18
Bài gửi : 3568
Point : 31022
Nhận thích : 782
Biệt Danh : lMrlBom
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Kết quả] Con số may mắn

Ngày 11/4/2012
Boss.XAUMAGAU trừ 100
Prince.AcLongPk trừ 1000
Súp pỜ Star trừ 400
1102 trừ 200
FB.MVH cộng 1000
nikora113 trừ 200
vipkut3ls01 trừ 1k
Computer.Spider trừ 250
Tao Là Ông Nội cộng 300
Lee...YoonSung trừ 250
Lov3.Murder cộng 200
Pyss cộng 1k
Prince.AcLongPk trừ 1k1
QueSam trừ 400
nhoxsock199707 cộng 300
..Mega.. cộng 100
dangkhoa2502 trừ 1000
Megan cộng 100
AnyOneGoD trừ 100
Prince.AcLongPk trừ 200

View user profile
Tầng 32 on 12/4/2012, 13:58
avatar
Tham gia : 2011-06-18
Bài gửi : 3568
Point : 31022
Nhận thích : 782
Biệt Danh : lMrlBom
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Kết quả] Con số may mắn

Ngày 12/4/2012
nikora113 trừ 200
Prince.AcLongPk cộng 750
DT_ChanDoi2 cộng 300
Lee...YoonSung trừ 150
Lov3.Murder trừ 100
Tao Là Ông Nội cộng 150
ZzNatSuZz trừ 50
LoL trừ 50
nhai.Kho trừ 50
Pyss trừ 500
Computer.Spider cộng 300
Nỗi Nhớ cộng 400
Sex....Net cộng 150
dangkhoa2502 trừ 1k
Súp pỜ Star trừ 400
Prince.AcLongPk cộng 800
DT_ChetDoi trừ 400
..Mega.. cộng 100
Wiper_ACE trừ 50
AnyOneGoD trừ 50
kUn...Alone trừ 50
ZzNatSuZz trừ 100
]-[unter-Leo cộng 200

View user profile
Tầng 33 on 13/4/2012, 12:41
avatar
Tham gia : 2011-06-18
Bài gửi : 3568
Point : 31022
Nhận thích : 782
Biệt Danh : lMrlBom
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Kết quả] Con số may mắn

Ngày 13/4/2012
Nỗi Nhớ trừ 500
Prince.AcLongPk trừ 1k2
Súp pỜ Star trừ 450
.!PK trừ 200
OneHit...TreoMo trừ 100
Prince.AcLongPk cộng 1k8
Quên trừ 50
Hazel-ThePea|K| trừ 50
DT_ChanDoi2 hòa vốn
Nỗi Nhớ trừ 50
Sex....Net cộng 100
S2...BaoCaoSuOk trừ 450
Megan cộng 100
Tao Là Ông Nội trừ 50
TNoliver1 trừ 4k
kUn...Alone trừ 100
dangkhoa2502 cộng 1k
Soul.B.Shadow01 trừ hết point và ban 5 ngày vì đánh quá nhiều số point có
..Mega.. cộng 100
ZzNatSuZz trừ 100
dangkhoa2502 trừ 200
L_M_K trừ 100
Wiper_ACE trừ 100
QueSam trừ 100
.!PK trừ 100View user profile
Tầng 34 on 14/4/2012, 12:33
avatar
Tham gia : 2011-06-18
Bài gửi : 3568
Point : 31022
Nhận thích : 782
Biệt Danh : lMrlBom
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Kết quả] Con số may mắn

Ngày 14/4/2012
dangkhoa2502 trừ 3k
AnyOneGoD cộng 100
Nỗi Nhớ cộng 1k1
Love.SNSD trừ 100
Tao Là Ông Nội trừ 450
BR_..._TienNo1 trừ 50
nikora113 cộng 300
DT_ChanDoi2 cộng 1k5
Prince.AcLongPk trừ 300
Sex....Net trừ 200
Computer.Spider cộng 400
.!PK trừ 1k
FB.MVH trừ 500
xacuop cộng 250
Địa Ngục Thứ 19 cộng 800
ZzNatSuZz trừ 150 - ban 1 ngày đánh quá số point
kUn ... åL0ñ€ trừ 50
Love.SNSD trừ 50
Megan trừ 200
tiendat149 trừ 50Last edited by lMrlBom on 16/4/2012, 19:15; edited 2 times in total

View user profile
Tầng 35 on 15/4/2012, 14:32
avatar
Tham gia : 2011-06-18
Bài gửi : 3568
Point : 31022
Nhận thích : 782
Biệt Danh : lMrlBom
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Kết quả] Con số may mắn

Ngày 15/4/2012
dangkhoa2502 trừ 3k4
AnyOneGoD trừ 100
nikora113 cộng 300
Army...zKane trừ 100
Địa Ngục Thứ 19 cộng 600
onstarpro trừ 50
Army...zKane trừ 50
Tao Là Ông Nội trừ 100
Air._.Blade trừ 400
M_o_c trừ 500
Prince.AcLongPk trừ 2k
Prince.AcLongPk trừ 200
nhoxsock199707 trừ 300
VaL.ICream231 trừ 100
Sex....Net cộng 100
ReturnOfHonor trừ 100
Megan trừ 100
..Mega.. trừ 200
Sex....Net trừ 200
DT_ChanDoi2 trừ 400
Wiper_ACE trừ 50
Fs.Winboydy trừ 400
Prince.AcLongPk trừ 1000
bonchocon12 trừ 100
QueSam trừ 100
LoL trừ 50
.!PK cộng 500
Nỗi Nhớ trừ hết point


View user profile
Tầng 36 on 16/4/2012, 12:33
avatar
Tham gia : 2011-06-18
Bài gửi : 3568
Point : 31022
Nhận thích : 782
Biệt Danh : lMrlBom
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Kết quả] Con số may mắn

Ngày 16/4/2012
]-[unter-Leo trừ 200
DT_ChanDoi2 trừ 400
LoL cộng 100
nhoxsock199707 trừ 300
dangkhoa2502 trừ 200
TNoliver1 trừ 3k
..Mega.. trừ 200
OneHit...TreoMo trừ 200
demonhunter_vn trừ 150
]-[unter-Leo trừ 100
TNoliver1 trừ 6k
Virus_ice trừ 700
QueSam trừ 200
Dolce.Hd trừ 100
.!PK trừ 100
OneHit...TreoMo trừ 150
AnyOneGoD trừ 100
Địa Ngục Thứ 19 cộng 200
Glow.Rianbow trừ 50
Fs.Killer.Q trừ 50
Tao Là Vua trừ 50
nikora113 trừ hết point
topten.no1 trừ 100
Kem Chuối trừ 50
Army...JK123 và army...jone không nhận vì người trả hộ vi phạm
bonchocon12 trừ 100
Love.SNSD trừ 200

View user profile
Tầng 37 on 16/4/2012, 19:37
avatar
Tham gia : 2011-06-18
Bài gửi : 3568
Point : 31022
Nhận thích : 782
Biệt Danh : lMrlBom
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Kết quả] Con số may mắn

Ngày 17/4/2012
Địa Ngục Thứ 19 trừ 200
LoL trừ 50
TNoliver1 cộng 2k
topten.no1 trừ 100
pcstock trừ 100
Jf.Gaz* cộng 2k
Kem Chuối trừ 800
ĐVĐ♦1ĐiềuƯớc trừ 200
MyName.Is.Ryn cộng 100
DT_ChanDoi2 trừ 400
Fs.Winboydy trừ 100
Lilx.Kyron trừ 100
Virus_ice cộng 1k5
Pyss cộng 2000
cus2.palap trừ 600
anhnguyen7421 trừ 150
OneHit...TreoMo hòa vốn
vipkut3ls01 trừ 50
OneHit...TreoMo cộng 100
nikora113 cộng 200
Computer.Spider cộng 200
QueSam trừ 100
kesannguoi1 trừ 100
Army...JK123 trừ 50
Prince.AcLongPk trừ 2k5
DT_ChanDOi2 trừ 500
nhoxsock199707 cộng 300
OneHit...TreoMo trừ 200
QueSam trừ 50
ReturnOfHonor cộng 500
kUn ... åL0ñ€ trừ 200
mayman1 trừ 150
dangkhoa2502 trừ 200
273451312 trừ 500
nhocktimbe9x trừ 100
Megan trừ 100
Love.SNSD trừ 500
Love...trung trừ 150
]-[unter-Leo trừ 250

View user profile
Tầng 38 on 18/4/2012, 13:18
avatar
Tham gia : 2011-06-18
Bài gửi : 3568
Point : 31022
Nhận thích : 782
Biệt Danh : lMrlBom
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Kết quả] Con số may mắn

Ngày 18/4/2012
Virus_ice cộng 2000
Pyss trừ 1k
anhnguyen7421 trừ 1k
pcstock cộng 200
DT_ChanDoi2 cộng 200
TNoliver1
M_o_c trừ 1000
.!PK trừ 50
Fs.Winboydy trừ 450
LoL trừ 100
Love...trung trừ 150
mayman1 trừ 250
TNoliver1 cộng 6k
C2.LP trừ 100
DT_ChanDoi2 trừ 2k
Just A Dream cộng 800
OneHit...TreoMo trừ 400
MyName.Is.Ryn trừ 300
Army...zKane trừ 150
Pyss trừ 1k
Địa Ngục Thứ 19 cộng 100
anhdungxh cộng 2450
ReturnOfHonor trừ 100
nhoxsock199707 trừ 300
dangkhoa2502 trừ 1k5
DT_ChanDoi2 trừ 2k
OneHit...TreoMo trừ 300
Love.SNSD trừ 600
FB.MVH trừ 1000
nikora113 trừ 200
Army...Bill trừ 150

View user profile
Tầng 39 on 19/4/2012, 12:57
avatar
Tham gia : 2011-12-05
Bài gửi : 2088
Point : 730
Nhận thích : 693
Biệt Danh : Leader PRW.m96
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Kết quả] Con số may mắn
Lilx.Kyron trừ 100
Price.AcLong.PK trừ 2000 cho Yasha
Nanashi trừ 200
DT_ChanDoi2 cộng 400
Fs.Winboydy cộng 1500
Sex....Net trừ 200
S..3..x.1102 trừ 600
273451312 trừ 1000
TM_LS_NO1. Trừ 400
Just A Dream trừ 800
meion..S_P trừ 200
C2.LP cộng 250
Computer.Spider trừ 500
OneHit...TreoMo trừ 500
nikora113 trừ 1400
Pyss cộng 4500
ReturnOfHonor trừ 100
Kem Chuối trừ 1000
dangkhoa2502 trừ 500
pcstock cộng 100
L_M_K cộng 300
QueSam trừ 1000
bonchocon12 trừ 400
Wiped_ACE cộng 300
ĐVĐ♦1ĐiềuƯớc cộng 600
Onstarpro trừ 200
Army...JK123 trừ 50 cho nikora113
LoL cộng 150

Virus_ice trừ 4000
.!PK  trừ 300
h4ckl0v3.04 cộng 4200

pcstock cộng 100 + 800 point bị trừ nhằm = 900 point trả lại + Xin lỗi bạn vì cộng nhằm

View user profile
Tầng 40 on 20/4/2012, 16:23

Re: [Kết quả] Con số may mắn

Go to page : Previous  1, 2, 3  NextTên truy cập