Đăng ký

avatar
Tham gia : 2012-07-10
Bài gửi : 48
Point : 149
Nhận thích : 4
Biệt Danh : mu.rain
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

custom map tạo bởi steam dota 2,1 hướng đi mới cho ae ?

bên Dota 2 có phần tạo custom map nhưng chưa thấy mem nào tạo topic nói về vấn đề bày.không biết mem nào biết không?

View user profile
Tầng 1 on 5/10/2014, 10:38


Tên truy cập