Đăng ký

avatar
Tham gia : 2011-06-29
Bài gửi : 106
Point : 104
Nhận thích : 18
Biệt Danh : 1 là ở trên :)) ... 2 : Jf.PNT
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

solo del nick chỉ với 16'

mediafire.com ?32g2y1qek87cdz2 replay này ae xem đi nhé
+ thêm 1 pic xanh rờn happy~
[url=http://www.upanh.com/untitled_upanh/v/7nh54aaw5po.htm]
link dự phòng
http://nh2.upanh.com/b3.s15.d1/a8f9cb7cf5890fe35e7cb729eca233ca_40168062.untitled.bmp

View user profile
Tầng 1 on 21/1/2012, 09:18
avatar
Tham gia : 2011-06-29
Bài gửi : 106
Point : 104
Nhận thích : 18
Biệt Danh : 1 là ở trên :)) ... 2 : Jf.PNT
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: solo del nick chỉ với 16'

thanh niên 2k12 bh *** có ý thức nhỉ *** bình luận đc 1 câu nào nẫu

View user profile
Tầng 2 on 21/1/2012, 09:34
avatar
Tham gia : 2012-01-05
Bài gửi : 25
Point : 32
Nhận thích : 4
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: solo del nick chỉ với 16'

để chứng tỏ điều gì :T

View user profile
Tầng 3 on 21/1/2012, 09:35
avatar
Tham gia : 2012-01-05
Bài gửi : 25
Point : 32
Nhận thích : 4
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: solo del nick chỉ với 16'

để chứng tỏ điều gì :T

View user profile
Tầng 4 on 21/1/2012, 09:35
avatar
Tham gia : 2011-06-29
Bài gửi : 106
Point : 104
Nhận thích : 18
Biệt Danh : 1 là ở trên :)) ... 2 : Jf.PNT
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: solo del nick chỉ với 16'

không thấy nó thua song nó k del nick à mà hỏi straight face~

View user profile
Tầng 5 on 21/1/2012, 09:37
avatar
Tham gia : 2012-01-05
Bài gửi : 25
Point : 32
Nhận thích : 4
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: solo del nick chỉ với 16'

mod xóa bớt 1 cmt đi nhé
em không có spam đâu.
tại post nó không có ra nên

View user profile
Tầng 6 on 21/1/2012, 09:41
avatar
Tham gia : 2011-10-14
Bài gửi : 7730
Point : 750
Nhận thích : 602
Biệt Danh : Air._.Blade
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: solo del nick chỉ với 16'

bắt buộc xem là phải cmt à rolling on the floor
thấy chả có gì hốt cả, biết nó gà rồi còn rủ nó solo del acc làm gì

View user profile
Tầng 7 on 21/1/2012, 09:47

Re: solo del nick chỉ với 16'Tên truy cập