Đăng ký

avatar
Tham gia : 2014-04-20
Bài gửi : 1
Point : 8
Nhận thích : 0
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Hack Map

         DM lam game nhu cc zay de bon loz choi hack map... danh thi ngu nhu cc hack thi hack vl
Dm bon dog cu the chuyen wa LM choi chu choi divide and foght lam cc j nua ngu lam game cum ngu

View user profile
Tầng 1 on 1/5/2014, 20:17
avatar
Tham gia : 2014-03-17
Bài gửi : 30
Point : 62
Nhận thích : 1
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Hack Map

@kulyiu wrote:         DM lam game nhu cc zay de bon loz choi hack map... danh thi ngu nhu cc hack thi hack vl
Dm bon dog cu the chuyen wa LM choi chu choi divide and foght lam cc j nua ngu lam game cum ngu

Chơi thử map mình mới làm xem: Heroes of phase Elemental: Revive

Anti hack map: Xem unit ngoài sight, Xem tàng hình ( kể cả ko click! )... Bạn còn cần anti hack 100% ko?

Đã giảm Anti hack map xuống còn 40% --> do anti hack ghê quá nên ít người thích chơi!
 

View user profile
Tầng 2 on 2/5/2014, 12:20
avatar
Tham gia : 2009-08-28
Bài gửi : 1786
Point : 9801
Nhận thích : 1225
Biệt Danh : P|c00ff0000|Nhu
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Hack Map

@kulyiu wrote: DM lam game nhu cc zay de bon loz choi hack map... danh thi ngu nhu cc hack thi hack vl
Dm bon dog cu the chuyen wa LM choi chu choi divide and foght lam cc j nua ngu lam game cum ngu
Đến dota còn chưa có chống được hoan toan Hackmap . Close topic

View user profile phutu01@yahoo.com
Tầng 3 on 4/5/2014, 07:36

Re: Hack MapTên truy cập