Đăng ký

avatar
Tham gia : 2012-11-03
Bài gửi : 5
Point : 34
Nhận thích : 1
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

ép đồ inuyasha 6.4 ai cần bản biến hình thì pmm nhe

이누야샤
전용 무기 - 검은 철쇄아 [특수효과 : 10% 확률 명도 베기, 10% 확률 2배 크리티컬]
[size=16]용린의 철쇄아 + 명도의 천생아 + 강화석 + 무라마사 Lv.3[/size]


* 명도 천생아 : 1차 승급시 주어지는 '흑진주'를 통해서 얻을 수 있습니다.
[size=19]전용 방어구 - 불타는 불쥐의 옷 [특수능력 : 마법 결계(안티 매직 쉘)][/size]
뜨거운 불쥐의 옷 + 언령의 염주 + 마법 방어 물약 + 마의 농축액
유가영
전용 무기 - 천상의 활
진 아즈사산의 활 + 강화석 + 장궁 Lv.3
[size=19]전용 방어구 - S라인 교복 [특수능력 : 가방], [특수효과 : 주변 적 공격력 -10%][/size]
매력의 튜닝 교복 + 보석 튜닝 가방 +  엠펠리움 + 마의 농축액
미륵
[size=19]전용 무기 - 전설의 퇴치사 옷 [특수효과 : 10% 확률 순수 지능 x10 공격][/size]
현자의 석장 + 퇴마의 염주 + 강화석 + 날이 부서진 창[size=19]전용 방어구 - 깨달음의 승려복 [특수효과 : 오행초 효과][/size]
신성한 승력복 + 오행초 + 마의 농축액


산고
전용 무기 - 신생의 비래골
요독의 비래골 + 약로독선의 독 + 강화석 + 날이 부서진 도끼
[size=19]전용 방어구 - 전설의 퇴치사 옷 [특수효과 : 회피율 +50%][/size]
파괴의 퇴치사 옷 + 퇴치약 제작 키트 + 엠펠리움 + 사혼의 구슬 조각 + 마의 농축액싯포
전용 무기 - 신풍의 팽이 [특수효과 : 적을 죽일 때 마다 민첩성 +2]
여우 요술 맷돌 팽이 + 나뭇잎 석판 + 강화석 + 참함도 Lv.3


* 나뭇잎 석판 : 가쿠산진이 드롭합니다.
[size=19]전용 방어구 - 아버지의 가죽 [특수효과 : 추가 데미지 3000, 적을 죽일 때 마다 민첩성 +2][/size]
상급 여우 가죽 + 여우 요괴의 가족 + 엠펠리움 + 사혼의 구슬 조각 + 마의 농축액


* 여우 요괴의 가죽 : 만천이 드롭합니다.셋쇼마루
전용 무기 - 폭쇄아 [특수효과 : 20% 확률 4배 크리티컬]
진 천생아 + 투귀신 + 강화석 + 참함도 Lv.3
[size=19]전용 방어구 - 패도의 갑옷 [특수능력 : 회복][/size]
                                                 [특수효과 : 폭쇄아 추가 데미지, 루나 여왕의 목걸이 효과]
전율의 갑옷 + 치유의 천생아 + 루나 여왕의 목걸이 + 마의 농축액


* 치유의 천생아 : 폭쇄아 조합시 회득할 수 있습니다.금강
전용 무기 - 금강의 활 [특수효과 : 추가 데미지 10000]
진 아즈사산의 활 + 강화석 + 무녀의 활 Lv.3
[size=19]전용 방어구 - 미도리코의 무녀옷 [특수효과 : 미도리코의 화살 강화][/size]
복수의 무녀옷 + 언령의 염주 + 명계의 목걸이 + 미도리코의 눈물


* 미도리코의 무녀옷은 맵 12시 방향의 '미도리코의 서'에 가야 조합할 수 있습니다.코우가
[size=19]전용 무기 - 진 오뢰지[/size]
신풍의 오뢰지 + 강화석 + 수갑구 Lv.3
[size=19]전용 방어구 - 요랑족의 갑옷 [특수효과 : 요랑족의 수호신 스킬 강화][/size]
요랑족의 손목 보호대 + 수호신의 가호 + 엠펠리움 + 사혼의 구슬 조각 + 마의 농축액


* 수호신의 가호 : 극락조 퀘스트를 통해서 얻을 수 있습니다.
[size=19]전용 무기 - 진 선계의 은장도[/size]
선계의 은장도 + 영혼의 검 + 강화석
[size=19]전용 방어구 - 파란 기모노 [특수효과 : 적을 죽일 때 마다 지능 +1~2][/size]
기모노 + 파란색 염색약쟈켄
전용 무기 - 진 인두장 [특수능력 : 인두장]
각성 인두장 + 갓파의 머리 + 강화석 + 무라마사 Lv.3
[size=19]전용 방어구 - 진짜를 능가한 패도의 깃발 [특수능력 : 명령][/size]
패도의 깃발 + 명계의 목걸이 + 엠펠리움 + 사혼의 구슬 조각 + 마의 농축액칸나
전용 무기 - 자아의 거울 [특수능력 : 마법 해제]
진혼의 거울 + 마법 해제 막대 + 사혼의 구슬 조각 + 강화석
[size=19]전용 방어구 - 정화된 칸나의 심장 [특수효과 : 거울이동 범위 증가, 이동시간 감소][/size]
정화된 심장 + 칸나의 심장 + 엠펠리움 + 사혼의 구슬 조각 + 마의 농축액


* 칸나의 심장 : 각성 이벤트를 통해서 얻을 수 있습니다.시오리
[size=19]전용 무기 - 진 혈옥산호[/size]
각성 혈옥산호 + 강화석 + 불요석
[size=19]전용 방어구 - 극한의 수호복 [특수효과 : 아버지의 결계 지속시간 5초 증가][/size]
강화된 결계 수호자의 옷 + 엠펠리움 + 사혼의 구슬 조각 + 마의 농축액로야칸
전용 무기 - 독화조 [특수효과 : 초당 독 데미지 1000]
용린의 발톱 + 갓파의 머리 + 강화석 + 쌍비조 Lv.3
[size=19]전용 방어구 - 세련된 늑대가죽 [특수능력 : 턴트], [특수효과 : 사혼의 구슬 조각 적용][/size]
수선된 늑대가죽 + 엠펠리움 + 사혼의 구슬 조각 + 마의 농축액카라
[size=19]전용 무기 - 백우선[/size]
용사의 부채 + 강화석 + 참함도 Lv.3
[size=19]전용 방어구 - 신풍의 기모 [특수능력 : 워프], [특수효과 : 피격시 10% 확률 신풍][/size]
바람의 기모노 + 카라의 깃털  + 엠펠리움 + 사혼의 구슬 조각 + 마의 농축액


* 카라의 깃털 : <에피소드 1 : 하쿠도시>를 클리어시 NPC 카라에게서 얻을 수 있습니다.투아왕
[size=19]전용 무기 - 천하패도의 검[/size]
검은 철쇄아 + 진 천생아 + 총운아
[size=19]전용 방어구 - 서국왕의 요갑[/size]
비밀 조합입니다.반코츠
전용 무기 - 요기를 품은 만룡 [특수효과 : 요력 타입의 추가 데미지 10000]
적 유닛 천마리를 잡으면 변형됨
[size=19]전용 방어구 - 반코츠의 갑주[/size]
비밀 조합입니다.


전용 악세서리 - 칠인대의 증표
비밀 조합입니다.미도리코
전용 무기 - 미도리코의 검 [특수효과 : 적을 죽일 때 마다 모든 능력치 +1~4]
낡은 미도리코의 검 + 미도리코의 눈물
[size=19]전용 방어구 - 미도리코의 갑옷 [특수효과 : 100% 확률 2배 크리티컬][/size]
미도리코의 염주 + 엠펠리움 + 사혼의 구슬 조각 + 미도리코의 눈물

View user profile
Tầng 1 on 24/4/2014, 21:28
avatar
Tham gia : 2011-12-23
Bài gửi : 478
Point : 826
Nhận thích : 136
Biệt Danh : G.Stars..inu
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: ép đồ inuyasha 6.4 ai cần bản biến hình thì pmm nhe

Cái Nồi gì thế ko hỉu zj -_-

View user profile inuyasha.ranma@yahoo.com
Tầng 2 on 30/4/2014, 00:54
avatar
Tham gia : 2012-08-09
Bài gửi : 11
Point : 69
Nhận thích : 12
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: ép đồ inuyasha 6.4 ai cần bản biến hình thì pmm nhe

cai' long` gi vay, . Toan tau` khua, ma? bo' thang nao hieu dc =]]

View user profile
Tầng 3 on 30/4/2014, 01:33

Re: ép đồ inuyasha 6.4 ai cần bản biến hình thì pmm nheTên truy cập