Đăng ký

avatar
Tham gia : 2014-03-22
Bài gửi : 50
Point : 253
Nhận thích : 14
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Ai cho biết lõi khi copy spells

Tình hình là mình copy spells của hiveworkshop khi copy vào
Spells đầu thì sử dụng bình thường
Nhưng copy spells 2 vào thì spells mình sài bình thường nó bị nhảy unit lên xuống dẫn đến là
Phân nữa là spells này phân nữa là spells kia
Ai cho cách khắc phục crying

View user profile
Tầng 1 on 25/3/2014, 12:50


Tên truy cập