Đăng ký

avatar
Tham gia : 2012-11-18
Bài gửi : 8
Point : 46
Nhận thích : 1
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

[Ý tưởng Hero]Scoundrel-Đỉnh cấp lưu manh

Hero
 Icon 

Chỉ số:
-Sức Mạnh:20+1.5
-Tốc Độ:22+2.2
-Trí Tuệ:17+1.25
-Ms:315.00
-Hp:600
-Mp:230
-Vai trò:Damege

Skill 1:Bá đạo thiên không.
Skill1
Chủ đông:xông vào mục tiêu,lấy mục tiêu làm trung tâm,hất tung mục tiêu trong 200 phạm vi lên 300 phạm vi. Khi rơi xuống gây 160/200/240/280 sát thương và làm choáng các mục tiêu đó trong 1.25s.
Bị động:+Nếu skill này tiêu diệt được mục tiêu là hero thi bản thân sẽ hấp thụ 1 tất cả các chỉ số cho bản thân(không hủy chỉ số mục tiêu).
+Nếu skill này tiêu diệt mục tiêu là creep thì bản thân được hồi 10/20/30/40 sinh lực/mục tiêu.
Mana:125/145/165/185
Cd:10/9/8/7s
Sát thương:vật lý-tuyết đối-hiệu ứng bỏ qua kháng phép.

Skill 2:Số phận hào hoa
skill2
Bị động:Tăng cho bản thân 2/3/4/5 giáp,tăng thêm 3/5/7/9 tất cả 3 chỉ số,tăng 10/11/12/13% tốc độ tấn công và sức tấn công,tăng 11/13/15/17% tốc độ di chuyến.

Skill 3:Ảo diệu.
Skill3
Bị động:Tăng cho bản thân 5/10/15/20% kháng phép và cho bản thân khả năng hồi phục 3/4/5/6 sinh lực hồi phục mỗi giây.

Skill 4:Lĩnh Vực.(auto)
Skill 4
Chủ động:Cứ sau 2.75s những mục tiêu địch đứng xung quanh bản thân 300 pham vi sẽ bị gây 25/50/75/100 sát thương.Nếu mục tiêu nào có lương Hp< hoặc = 110Hp sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức.
Sát thương:Phép thuật -giảm thiểu-bỏ qua kháng phép.
Sát thương giảm thiểu đi không quá 10 sát thương-không cộng dồn với các skill khác trong map sv.
Mana:25/45/65/100
Cd:2.75
*Last edited by saodimai on 19/2/2014, 13:55; edited 1 time in total (Reason for editing : www.phutu.vn)

View user profile
Tầng 1 on 19/2/2014, 13:53


Tên truy cập