Đăng ký

avatar
Tham gia : 2014-01-19
Bài gửi : 516
Point : 4497
Nhận thích : 154
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Map Moo Moo v1.6

No Map Description Available

Link tải Moo Moo v1.6 : http://www.epicwar.com/maps/10730/

Moo Moo Generation X v3.1 : http://www.epicwar.com/maps/131096/


1/ Các item & địa điểm đặc biệt:
3 Special Hero:
+ Moo Moo - King of Thunder Buff
+ Leonidas - King of Sparta
+ Sea Sponge - Spongebob Squarepants


Item tại Shop:
+ Kharas
+ Kraken’s Coat
+ Bloodstone

Cách lấy: Tới vị trí trong hình và cắm mắt soi tàng hình


Bonus: Thưởng mỗi thành viên 1000 goldVị trí: cuối góc trái của bản đồ. Cắm mắt soi tàng hình mới thấy
Phần thưởng:
- Mỗi thành viên được thưởng 1000 gold
- Người giết được bonus thêm 1000 gold (= người giết chết boss được 2000 gold)
http://i57.servimg.com/u/f57/16/18/15/10/08509610.jpg

Cần có:
- Tree Eater (Warposion Shop)

Yêu cầu: Phá cây ở vị trí đánh dấu trong hình.


Cần có:
- Nhận quest ở bên trái bản đồ (gần Secret Tavern)


Yêu cầu: Giết con boss ở phía cuối góc trái của bản đồ

Trả quest: (chọn 1 trong 2)
+ Nếu mang lại chỗ nhận Quest, trả Soul cho Kerchek thì nó sẽ tặng cho bạn Gem of True Sight (Tăng 400 All-stat, tàng hình sau 3s & thấy được tàng hình)
+ Nếu mang lại chỗ Rexxax Shop thì bạn sẽ được thưởng 1 triệu gold

2/ Các item bonus & pet

Thuộc tính:
- Tăng 1000 HP cho Hero khi sử dụng

Cần có:
- Tree Eater (Warposion Shop)

Vị trí các cây:Thuộc tính:
- Illusion (cái này ko lượm để bán được)
- Lever up
- Double Damage
- Haste
- Regenation
Các Rune này sẽ ra random. Theo ý kiến cá nhân mình thì nên lượm & bán nó đi để lấy tiền vì nó ko hữu ích lắm

Cần có:
- Tree Eater (Warposion Shop)

Yêu cầu: cắt 8 cây Snow tree (cây có tuyết phủ, nằm gần cổng mà lính xuất hiện ở mỗi Wave) THEO THỨ TỰ SAU (ko cắt đúng là mất luôn cái secret này):
...4..........6...
2................8
...................
...................
3................7
...1........5....

Ghép đồ : http://www.phutu.vn/t57126-topic?showpost=1273283#viewLast edited by Phu Tu on 4/5/2014, 09:55; edited 2 times in total (Reason for editing : www.phutu.vn)

View user profile
Tầng 1 on 1/2/2014, 16:37
avatar
Tham gia : 2014-01-19
Bài gửi : 516
Point : 4497
Nhận thích : 154
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Cách ghép các đồ ẩn trong Moo Moo Generation X v3.19

* Arcanite Shield:

Thuộc tính:
+35 Strength
+8 HP Regen aura
+Arcanite (Active) Hồi máu full AoE và cộng 1000 armor trong 15 seconds

Cần có:
-Prismatic (Secret Shop)
-Archimagi's Ring Level 6

Cách tạo ra:
-Bán Prismatic ở wave 3

* Book of Knowledge:

Thuộc tính:
+50 All Stats
+100% Exp Rate

Cần có:
- Orb of Fire (Overlord Shop)
- Orb of Frost (Overlord Shop)
- Orb of Shadow (Overlord Shop)
- Orb of Light (Overlord Shop)
- Enchanted Tree

Cách tạo ra:
- Bán Enchanted Tree ở wave 9

* Demonic Ultimate:

Thuộc tính:
+3200 Damage
+400% Attack Speed
+1000% tăng damage
+10000 All Stats tăng với mỗi phát đánh
-100000 All Stats của enemy với mỗi phát đánh

Cần có:
- Ultimate (Quest Item)
- Ultimate Ropera (Là item ẩn)
Chú ý: Phải chơi đủ 6 người và không ai quiter

Cách tạo ra:
+ Không được giết Chronos Guardian trước khi wave Khan kết thúc
+ Bạn phải đưa Ultimate hoặc Ultimate Ropera cho người chơi khác.
=> Phải có tính teammate, mất cái này được cái kia
* FrostGuard:

Thuộc tính:
+ 20 All Stats
+ 20 Damage
+ Cold Attack
+ 1.75x Critical Strike

Cần có:
- Warclub level 3(Dead Dude)

Cách tạo ra:
- Đến Secret Place

* Halberd Axe:

Thuộc tính:
+ 100 All Stats
+ 250 Damage
+ 30% gây 250 bonus damage ở mỗi phát đập

Cần có:
- Orb of Fire (Overlord Shop)
- Orb of Frost (Overlord Shop)
- Orb of Shadow (Overlord Shop)
- Orb of Light (Overlord Shop)
- Imperial Axe(Overlord Shop)

Cách tạo ra:
- Bán Imperial Axe

* Holy Aura:

Thuộc tính:
+ 4 buffs cho allies - Positive buff
+ 3 buffs cho enemy - Negative buff
+ Giảm Centaur King's stats ở mode Normal

Giảm Stats CK:
----------
1200000 stats ở Normal
2450000 stats ở Intermediate
4950000 stats ở Professional
9950000 stats ở Advance

Cần có:
- Eternal Aura
- Tomes of Power (với 5 lần sử dụng)

Cách tạo ra:
- Bán Tomes of Power.

* Moo Axe:

Thuộc tính:
+100 All Stats
+10% Bash, gây 100 bonus damage

Cần có:
- Orb of Fire (Overlord Shop)
- Orb of Frost (Overlord Shop)
- Orb of Shadow (Overlord Shop)
- Orb of Light (Overlord Shop)
- Mattock (Overlord Shop)

Cách tạo ra:
- Kích hoạt Secret Place(Sẽ nói sau)
- Nhặt các item trên = courier
- Đưa courier đến Secret Place, chỉ sử dụng được Dragonhawk Rider
- Đưa toàn bộ item vào Circle of Power xong ghép lại thôi

* Moo Moo Axe:

Thuộc tính:
+200 All Stats
+15% Bash, gây 1000 bonus damage

Cần có:
- Orb of Fire (Overlord Shop)
- Orb of Frost (Overlord Shop)
- Orb of Shadow (Overlord Shop)
- Orb of Light (Overlord Shop)
- Moo Axe (Ở trên)

Cách tạo ra:
- Bán Moo Axe ở wave 15

* Moo Moo Battle Gear:

Phải có người sử dụng Hero Moo Moo (Tại Secret Tavern)
Người chơi màu xanh da trời phải làm như sau:
+ Mua Imperial Axe và Mithril Shirt
+ Có 10k gold trước wave 1
+ Đúc 2 đồ kia lên và bạn sẽ có Moo Moo Battle Gears Recipe
* Moo T-Shirt:

Thuộc tính:
+ 100 All Stats
+ Block spell trong 2s

Cần có:
- Orb of Fire (Overlord Shop)
- Orb of Frost (Overlord Shop)
- Orb of Shadow (Overlord Shop)
- Orb of Light (Overlord Shop)
- Mithril Shirt (Overlord Shop)

Cách tạo ra:
- Bán Mithril Shirt

* Moo Moo T-Shirt:

Thuộc tính:
+ 200 All Stats
+ Skill Unleashed

Cần có:
- Moo T-Shirt (Ở trên)
- Orb of Fire (Overlord Shop)
- Orb of Frost (Overlord Shop)
- Orb of Shadow (Overlord Shop)
- Orb of Light (Overlord Shop)

Cách tạo ra:
- Bán Moo T-Shirt ở wave 15

* Mystic Grallen:

Thuộc tính:
+ 300 Damage
+ 300 Intelligence
+ 200% Mana Regen
+ Polymorph AoE (Hex AoE, 7s, 1000 AoE)

Cần có:
- Orb of Fire (Overlord Shop)
- Orb of Frost (Overlord Shop)
- Orb of Shadow (Overlord Shop)
- Orb of Light (Overlord Shop)
- Grallen Level 5 (x3pt Shop)

Cách tạo ra:
- Cho tất cả item trên vào Circle of Power của bạn rồi click Disassemble

* Ragnarok:

Thuộc tính:
+ 1000 Damage
+ 300% Mana Regen
+ 12 HP regen/s
+ 40% Cleaving Attack
+ 75% Attack Speed
+ 30% gây 250 bonus damage

Cần có:
- Halberd Axe (Ở trên)
- Simplicity Axe Lv 5 (x3pt Relics Shop)
- Orb of Light (Overlord Shop)
- Orb of Shadow (Overlord Shop)
- Energy Bulb (Acolyte)

Cách tạo ra:
- Khi có tất cả item thì bán Energy Bulb là có.

* Sadistic Axe:

Thuộc tính:
+ 35 Agility
+ 0.75 Agility thêm vào damage
+ 15% Critical x2.5 damage
+ Skill Sadistic (500 damage)

Cần có:
- Gloryaxe (Secret Shop)
- Halberd Axe (Ở trên)

Cách tạo ra:
- Bán Gloryaxe ở wave 5.

* Sassy Cloak:

Thuộc tính:
+ 100 All Stats
+ 75% Magic resistance
+ Skill Stop Weather

Cần có:
- Orb of Fire (Overlord Shop)
- Orb of Frost (Overlord Shop)
- Orb of Shadow (Overlord Shop)
- Orb of Light (Overlord Shop)
- Elune's Cloak (Overlord Shop)

Cách tạo ra:
-Bán Elune's Cloak ở wave 9

* Tectonic:

Thuộc tính:
+ 300 Damage
+ 300 Agility
+ 60% Evasion
+ Bash (20% với melee, 10% với range)

Cần có:
- Mattock (Acolyte Shop)
- Tonic Level 5 (x3pt Shop)
- Orb of Fire (Overlord Shop)
- Orb of Frost (Overlord Shop)
- Orb of Shadow (Overlord Shop)
- Orb of Light (Overlord Shop)

Cách tạo ra:
- Cho tất cả item vào Circle of Power
- Ấn Disassemble
Chú ý:
-Có thể tạo ở wave 20 ở mode Normal/Classic/Skrimish

* Thunderfury:

Thuộc tính:
+ 200 All Stats
+ 30% Static Lightning

Cần có:
- Halberd Axe (Ở trên)
- Swordstaff (Overlord Shop)
- Orb of Light (Overlord Shop)

Cách tạo ra:
- Bán Halberd Axe ở wave 15

* Trinity:

Thuộc tính:
+ 800 Damage
+ 300% Mana regen
+ 12 HP regen/second
+ 1.25 Agi/Int/Str (Damage per hit)
+ Multishot (Passive, Ranged)
+ 30% Critical Strike (4.75x)

Cần có:
- Mythril Rod Level 5 (x3pt Shop)
- Orb of Fire (Overlord Shop)
- Orb of Frost (Overlord Shop)
- Sadistic Axe (SProcedure)
- Energy Bulb (Acolyte Shop)

Cách tạo ra:
- Bán Energy Bulb


* Undead Boots+:

Thuộc tính:
+ 90 Movement Speed
+ 75% Attack Speed
+ 500 damage đến 2500 damage
+ Skill Global Blink

Cần có:
- Undead Boots
- Magic Vault (Acolyte "Wanderer" Shop)
- Espada Ropera x 5 (Acolyte "Wanderer" Shop)

Cách tạo ra:
-Cho toàn bộ vào Circle of Power


* Ultimate Ropera:

Thuộc tính:
+ 2500 Damage
+ 200% Attack Speed
+ 1000% tăng Damage
+ 30% giảm 1000 armor trong 10 giây.

Cần có:
- 3 người chơi ở slot 1, 2, 3.

Cách tạo ra:
- Khi đánh xong toàn bộ wave, sẽ có Dual Sword.
- Sau đó Dual Sword phải được để trong Circle và phải nâng cấp trong mỗi Circle của slot 1, 2, 3.
- Sau đó lấy Demon Edge và bạn sẽ có Ultimate Ropera.
* Volhynia:

1 trang bị bí ẩn: 1 trạng thái Upgrade của Replication
Thuộc tính:
+ 50000 HP
+ Skill Activatable Illusions

Cần có:
+ Trang bị nhiệm vụ từ Omega

Cách tạo ra:
+ Bán nó và để lại 1 cái duy nhất.

Những thứ quan trọng:
* Satanic Chicken:

Thuộc tính:
+ 3% Regen vơi lượng HP hiện tại của enemy

Cần có:
- Energy Bulb (Acolyte Shop)
- Chicken (Secret Item)

Cách tạo ra:
- Bán Energy Bulb
Lưu ý: Không phá hủy các barrel animal, nếu làm thế thì ko có được

* Rexxar Nogueira:

Cần có:
- Child Courier
- 1 Good Soul

Cách tạo ra:
Dùng courier cầm good soul rồi đến chỗ rexxar's shop ở wave 14

View user profile
Tầng 2 on 1/2/2014, 16:38
avatar
Tham gia : 2014-02-11
Bài gửi : 63
Point : 523
Nhận thích : 21
Biệt Danh : Đời cô độc kiếp cô đ
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Map Moo Moo v1.6

Mới lên epic wả thấy có ver mới Moo Moo v3.19 Generation X http://www.epicwar.com/maps/240435/

View user profile
Tầng 3 on 8/3/2014, 14:12

Re: Map Moo Moo v1.6Tên truy cập