Đăng ký

avatar
Tham gia : 2012-06-24
Bài gửi : 16
Point : 99
Nhận thích : 13
Biệt Danh : thangbn26
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

[HELP] Ai giúp em thêm save code của cái này cái T_T

-SYSTEM SAVE/LOAD đang dùng : http://www.thehelper.net/threads/save-load-code-yet-another.41354/
-Cần thêm :http://www.hiveworkshop.com/forums/spells-569/mui-advanced-equipment-system-save-load-event-133727/?prev=search%3DEquipment%26d%3Dlist%26r%3D20 

Giờ làm sao để khi save, nó cũng save đồ đang đeo trong cái SYSTEM kia luôn ?

View user profile
Tầng 1 on 16/11/2013, 10:22
avatar
Tham gia : 2012-06-24
Bài gửi : 16
Point : 99
Nhận thích : 13
Biệt Danh : thangbn26
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [HELP] Ai giúp em thêm save code của cái này cái T_T

Không ai giúp gì ạ ... 1 ngày trôi qua T_T 
 

View user profile
Tầng 2 on 17/11/2013, 07:44


Tên truy cập