Đăng ký

avatar
Tham gia : 2012-01-01
Bài gửi : 26
Point : 26
Nhận thích : 1
Biệt Danh : HostProVD
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Cần hỏi về map xây nhà làm sao để max lv của nó là 10giowff muốn lớn hơn thì phải làm sao?

Như tiêu đề đã nói,ai biết giúp giùm

View user profile
Tầng 1 on 1/1/2012, 16:07
avatar
Tham gia : 2011-07-23
Bài gửi : 3789
Point : 1499
Nhận thích : 378
Biệt Danh : A Bi Văn Hóa
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Cần hỏi về map xây nhà làm sao để max lv của nó là 10giowff muốn lớn hơn thì phải làm sao?

Up

View user profile
Tầng 2 on 1/1/2012, 16:08
avatar
Tham gia : 2012-01-01
Bài gửi : 26
Point : 26
Nhận thích : 1
Biệt Danh : HostProVD
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Cần hỏi về map xây nhà làm sao để max lv của nó là 10giowff muốn lớn hơn thì phải làm sao?

đi spam ah.bít giúp giùm đi

View user profile
Tầng 3 on 1/1/2012, 16:14
avatar
Tham gia : 2012-01-16
Bài gửi : 2501
Point : 3511
Nhận thích : 512
Biệt Danh : ..Have Some Tea ?..
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Cần hỏi về map xây nhà làm sao để max lv của nó là 10giowff muốn lớn hơn thì phải làm sao?

Trong WE => Chọn Advanced => Gameplay Constants => Sau đó sẽ ra 1 cái bảng bạn chọn Use Custom Gameplay Constants rồi tìm dòng max hero Level rồi thay số 10 bằng số bạn muốn.

View user profile
Tầng 4 on 19/1/2012, 14:55
avatar
Tham gia : 2011-12-16
Bài gửi : 6274
Point : 169
Nhận thích : 4263
Biệt Danh : Yasha, No1S2
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Cần hỏi về map xây nhà làm sao để max lv của nó là 10giowff muốn lớn hơn thì phải làm sao?

Cái này thì chịu, ai biết vào giải đáp kìa

View user profile kulangthang_kudilungtung@yahoo.com
Tầng 5 on 19/1/2012, 15:25
avatar
Tham gia : 2012-01-03
Bài gửi : 6567
Point : 8592
Nhận thích : 519
Biệt Danh : Sếp Dark
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Cần hỏi về map xây nhà làm sao để max lv của nó là 10giowff muốn lớn hơn thì phải làm sao?

...

View user profile
Tầng 6 on 19/1/2012, 15:26

Re: Cần hỏi về map xây nhà làm sao để max lv của nó là 10giowff muốn lớn hơn thì phải làm sao?Tên truy cập