Đăng ký

avatar
Tham gia : 2009-08-30
Bài gửi : 1290
Point : 12914
Nhận thích : 173
Biệt Danh : Vạn Cổ Thiên Thu
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Custom Map RPG : Map Sunken City v.1.5.4Chìm City là một bản đồ dungeon thu thập với các yếu tố RPG. Một phần rất lớn của bản đồ là việc tìm kiếm là nơi ẩn, bẫy và câu đố nhỏ thêm niềm vui. Việc bổ sung một số hệ thống độc đáo làm tăng thêm kinh nghiệm tổng thể.

Người chơi đề nghị: 2-3
Thời gian trò chơi dự kiến: Từ 3 đến 4 giờ tùy thuộc vào số lượng người chơi và khó khăn lựa chọn.
Số anh hùng: 24
Cấp tối đa: 18
Link down : mediafire.com download/qd63p1pitggi1fw/Sunken_City_v.1.5.4..w3x

View user profile
Tầng 1 on 13/9/2013, 15:36


Tên truy cập