Đăng ký

Go to page : 1, 2, 3, 4  Next

avatar
Tham gia : 2012-05-21
Bài gửi : 152
Point : 401
Nhận thích : 12
Biệt Danh : Uchjha.MaCheo
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Chi tiết phiên bản VÕ LÂM TAM QUỐC (New).

Chi tiết phiên bản VÕ LÂM TAM QUỐC 6.5V(NEW) (fix nội dung lần 0)

*Link bản 6.4V online: http://www.epicwar.com/maps/258677/

         (Bản này tạm thời ĐÃ xóa lag nhé! Thân)
**(New) Nhóm fb: https://www.facebook.com/groups/592268130909725/.

*Chi tiết bản 6.5V:
+Bấm: "-team1" sẽ không còn bị LAG nữa! Chỉ áp dụng cho team Ngụy
(cụ thể: sẽ giảm 2/3 sự xuất hiện của quái vật từ cấp 1->100)
+ Khu vực Địa Ngục được nâng cấp địa hình
+ Thêm nhiều boss và tướng mới!
+ Sự kiện "ngày tuyết rơi" chính thức bắt đầu!
+ Trình luyện map tới mức độ "thượng thừa"

Các thông tin cho biết trước:
- Xu thế map sau bản 6.0V: săn boss là trọng tâm của trò chơi...
- Tướng mới: Liu Zhang (hệ cát kim).
- Fix lỗi mất trang bị khi luyện tạo thành công.
- Việt ngữ một số trang bị mới.
- Hot: Nay sẽ có thêm lệnh để xóa các khu vực có quái vật xuất hiện (Phương án khắc phục lag)
+ Xu thế tương lai: chuyển từ area sang def và tách ra thành 2 loại map là nhiều người cùng chơi hoặc chỉ một người chơi (phương án giải quyết nạn lag)
- Boss đã cập nhật sức mạnh quá khủng khiếp (lúc trước 1 2 hit là hạ được boss, giờ thì đã ngược lại), nên mình quyết định tạo một số event, cách thức dễ dàng khi chơi map như sau:

+ Event luyện tạo: Kiếm và Khiên +0 -> +3 tỉ lệ luyện tạo thành công là 100% (áp dụng với vật liệu sử dụng là Thần Thiết, Tinh Cang, Lưu Tinh Thiết và Bách Luyện Cang).

+ Event Tết: đánh lính La Sát Xạ Thủ (ngẫu nhiên nhận cánh 10%-50%dam), lính La Sát Cận Chiến (ngẫu nhiên nhận cánh 60%-110%dam) và La Sát Đao (ngẫu nhiên nhận cánh 120%-170%dam).

+ Event Map: Mở rộng thêm khu vực thử nghiệm (bản 6.1V), chiến trường Tần Thủy Hoàng (dự kiến có 4 chiến trường cho bản def)
 Chiến trường TTH hiện tại có 11 boss (sắp xếp từ yếu tới mạnh, cập nhật sức mạnh sau):
10/Triệu Cao (Hoạn quan nhà Tần)
9/Lý Tư (Thừa tướng nhà Tần nghe lời hoạn quan),
8/Phù Tô (con Tần Thủy Hoàng, tự sát vì di chúc giả),
7/Vương Bí (Cha, con của danh tướng giỏi đứng hàng đầu trung hoa),
6/Mông Điềm (danh tướng giỏi của nhà Tần bị hại),
5/Lã Bất Vi (cha, con của Tần Thủy Hoàng, thừa tướng nắm toàn quyền nhà Tần),
4/Bạch Khởi (Tướng bách chiến bách thắng của nhà Tần bị hại),
3/Thương Ưởng (Vị tướng cải cách tài ba, nhưng vô cùng tàn bạo..)
2/Vương Tiễn (Vị tướng đứng top 10 người giỏi nhất của lịch sử trung hoa),
1/Tần Thủy Hoàng (Vị vua đầu tiên trong lịch sử phong kiến, để lại nhiều công trình lịch sử nổi tiếng như Tần Lăng, Vạn Lý Trường Thành, cung A phòng,..và hắn vô cùng, vô cùng tàn bạo...) và Triệu Cơ (mẹ của Tần Thủy Hoàng).

Chiến trường Hán Triệt hiện tại có 14 boss (sắp xếp từ yếu tới mạnh, cập nhật sức mạnh sau):
11/Lý Thục Kỳ
10/Quán Anh
9/Vương Lăng
8/Tào Tham
7/Bành Việt
6/Trần Bình (Vị tướng bỏ sở theo Hán, nhiều lần cứu giúp Lưu Bang)
5/Phàn Khoái (Đàn em của lưu bang lúc thời trẻ)
4/Tiêu Hà (Vị thừa tướng đi theo Lưu Bang thời con trẻ)
3/Trương Lương (Vị quân sư nổi tiếng giỏi nhất lúc nhà Hán sơ khai)
2/Hàn Tín (Vị tướng dùng binh bách chiến bách thắng nhà Hán) và Nguyệt Cơ (vợ Hàn Tín)
1/Lưu Bang (Người lập ra nhà Hán) và Lã trĩ (vợ Lưu Bang)

- Lưu Tinh Thiết, Bách Luyện Cang, Kiếm Và Khiên không thể mua, chỉ có thể có được khi săn boss (bây giờ có thể mua trang bị nậng cấp lưu tinh, bách luyện và Tu Phục (tu sửa lại khi trang bị hỏng))
+ Cập nhật thêm vật phẩm luyện tạo mới:
> Ngọc Hoàng Thạch (thành công +max (18) cho kiếm, thất bại mất luôn vũ khí. VD: Thanh Long Yểm Nguyệt+13 của Quan Vũ, Phụng Tiên Hoàng Kích +15 của Lữ Bố, Trường Bát Xà Mâu +12  của Trương Phi, Sí diễm Cung của Hoàng Trung +12,..(đã mặc định nếu thất bại sẽ hỏng nhưng vẫn nguyên số mặc định +13 là 13, +14 là 14 khi luyện tạo thất bại vẫn ở cơ sơ đó và yêu cầu vật luyện tạo rất khó kiếm.) (tốn max vàng để luyện tạo). Tỉ lệ thành công 50%. Dùng cho vũ khí +0), tỉ lệ tìm thấy cực cực cực kỳ thấp.
> Dương Mẫu Thạch (thành công +max (18) cho khiên, thất bại mất luôn vũ khí (tốn max vàng để luyện tạo). Tỉ lệ thành công 50%. Dùng cho vũ khí +0), tỉ lệ tìm thấy cực cực cực kỳ thấp.
> Hạng Vũ Thạch (thành công +1,+2 và +3 cho kiếm. Tỉ lệ luyện tạo thành công: 100%. Dùng cho vũ khí từ +12 trở lên) tỉ lệ tìm thấy cực thấp.
> Lưu Bang Thạch (thành công +1,+2 và +3 cho khiên. Tỉ lệ luyện tạo thành công: 100%. Dùng cho vũ khí từ +12 trở lên) tỉ lệ tìm thấy cực thấp.
> Thần Luyện Thạch (thành công +1 cho khiên. Tỉ lệ luyện tạo thành công: 100%. Dùng cho vũ khí từ +12 trở lên) tỉ lệ tìm thấy thấp.
> Ma luyện Thạch (thành công +1 cho kiếm. Tỉ lệ luyện tạo thành công: 100%. Dùng cho vũ khí từ +12 trở lên) tỉ lệ tìm thấy thấp.
> Viên Thiết Cổ (thành công +1,+2 và +3 cho kiếm. Tỉ lệ luyện tạo thành công: 30%. Dùng cho vũ khí từ +12 trở lên) tỉ lệ tìm kiếm trung bình.
> Ô Cang Cổ (thành công +1,+2 và +3 cho khiên. Tỉ lệ luyện tạo thành công: 30%. Dùng cho vũ khí từ +12 trở lên) tỉ lệ tìm kiếm trung bình.
> Viên Thiết (thành công +1 cho kiếm. Tỉ lệ luyện tạo thành công: 30%. Dùng cho vũ khí từ +12 trở lên) tỉ lệ tìm kiếm dễ.
> Ô Cang (thành công +1 cho khiên. Tỉ lệ luyện tạo thành công: 30%. Dùng cho vũ khí từ +12 trở  lên) tỉ lệ tìm kiếm dễ.
> Viên Thiết Tinh (thành công +1 cho kiếm. Tỉ lệ luyện tạo thành công: 100%. Dùng cho vũ khí từ +12 trở xuống) tỉ lệ tìm kiếm trung bình.
> Ô Cang Tinh (thành công +1 cho khiên. Tỉ lệ luyện tạo thành công:100%. Dùng cho vũ khí từ +12 trở xuống) tỉ lệ tìm kiếm trung bình.
> Lưu Tinh Thiết (thành công +1,+2 và +3 cho kiếm. Tỉ lệ luyện tạo thành công: 30%. Dùng cho vũ khí từ +12 trở xuống) tỉ lệ tìm kiếm trung bình.
> Bách Luyện Cang (thành công +1,+2 và +3 cho khiên. Tỉ lệ luyện tạo thành công: 30%. Dùng cho vũ khí từ +12 trở xuống) tỉ lệ tìm kiếm trung bình.
> Thần Thiết (thành công +1 cho kiếm. Tỉ lệ luyện tạo thành công: 30%. Dùng cho vũ khí từ +12 trở xuống) tỉ lệ tìm kiếm dễ
> Tinh Cang (thành công +1 cho khiên. Tỉ lệ luyện tạo thành công: 30%. Dùng cho vũ khí từ +12 trở xuống) tỉ lệ tìm kiếm dễ
> Thiết (nâng cấp thần thiết, nguyên liệu để khôi phục lại kiếm hỏng (các luyện tạo ở trên khi thất bại sẽ làm hỏng kiếm, không thể sử dụng vũ khí) tỉ lệ tìm kiếm dễ
> Cang (nâng cấp tinh cang, nguyên liệu để khôi phục lại khiên hỏng (các luyện tạo ở trên khi thất bại sẽ làm hỏng khiên, không thể sử dụng vũ khí) tỉ lệ tìm kiếm dễ

và những vật phẩm (sẽ update tên sau) siêu siêu khủng khiếp dành để "nâng cấp" Ngọc Hoàng Đại Đế.
+ Hiển nhiên sẽ cập nhật sức mạnh, skill và máu cho toàn bộ các boss (solo với boss, bạn có thể bị one hit, tùy vào cấp độ boss).
+ Khi boss xuất hiện sẽ phân thành 2 loại boss là: Nổi tiếng và Tiểu tốt (Tiểu tốt thì ở gần đố mới thấy hiện chữ khi xuất hiện)
+ Các boss nổi tiếng dưới đây sẽ góp "vui"(những boss Nổi tiếng này khi xuất hiện sẽ chiếu cáo toàn bản đồ) trong bản "6.1":
> Sói Tinh, Gấu Tinh, Qủy Tinh, Lan Hương, Uyển Kiều, Tịnh Thù, Lưu Biểu, Trương Lương*, Trương Bảo, Công Tôn Tán, Trương Lỗ, Trương Giác, Trương Nhậm, Kỷ Linh, Nghiêm Nhan, Pháp Chính, Bàng Đức, Thái Sử Nương, Lưu Chương, Ti Di Hô, Văn Xú, Trần Cung, Trương Liêu, Nhan Lương, Hoa Hùng, Viên Thuật, Viên Thiệu, Kim Oa Vương, Mạch Hoạch, Chúc Dung, Hồ Trù Tuyền, Khoa Mỗ Đạt Tư, Viên Đàm, Viên Hy, Viên Thượng, La Sát, Thiểm Linh, Tần Thủy Hoàng, Lưu Bang, Hạng Vũ.
*Trương Lương này là em Trương Giác, còn loại còn lại là sư phụ của Lưu Bang (Sẽ cập nhật và nói chi tiết hơn ở các bản sau này).
+ Cập nhật chế độ loại bỏ trang bị sau khi rơi rớt (cụ thể trang bị khi rơi rớt như kinh nghiệm, vàng và chút đồ tạp nham sẽ biến mất sau 600s rơi rớt).
+ Các vật phẩm để đúc đồ sẽ có tỉ lệ rớt đồ tùy vào cập độ boss (thấp là 10%, tối đa 100%)
+ Cập nhất "ngôn ngữ" mới cho các boss (sẽ auto các lời "khiêu khích" khác nhau từ boss).
+ Cập nhật code vip vào map (gồm code mang cánh và code x2 tỉ lệ rơi rớt vật phẩm).
+ Võ hồn sẽ tăng thêm 1 cấp độ lớp từ 4->5, tăng sức mạnh, độ trâu, vật phẩm siêu giá trị cho công sức đánh những boss này.
+ Cập nhật một số boss võ hồn mới như Ngụy Diên, Gia Cát Cẩn, Tào Sảng, Chu Phường,... (gồm 8 con ở bản 6.0V)
+ Cập nhật Một số khu vực săn boss khủng (rơi rớt trang bị khủng).
+ Các boss creep sẽ được nâng cấp thành giáp Divine (cụ thể: không thể bị dính các hiệu ứng skill, không thể bị damage chaos xuyên thẳng)
+ Cập nhật lại hàng loạt sức mạnh của các vị tướng ở 6.1v
+ Làm lại tướng Guan Yu.
+ Thêm vật phẩm nâng cấp "Lệnh triệu hồi quái thú"
+ Các vật phẩm có giá trị sẽ được xuất hiện, tỉ lệ với sức mạnh boss
+ Cập nhật các "mật ngữ" mới và chỉ có macheo biết big grin
+ Cập nhật auto hồi sinh boss sau khi chết (để săn và kiếm trang bị nâng cấp)
+ Một số khu vực sẽ được fix lại địa hình.
+ Fix lại skill, tướng và hàng trăm cái linh tinh khác. (Skill cuối của Tiểu Đại Kiều sẽ bị xóa bỏ)
+ Fix lỗi hàng loạt.
+ Cập nhật thêm chiếu cáo thiên hạ khi luyện tạo thành công các trang bị khủng.
+ Giờ đây khi boss bị hạ, sau đó sẽ hồi sinh với sức mạnh mới (có thể có skill mới đối với boss khủng).
+ Cập nhật công thức ép trang bị mới (sẽ có riêng một bài hướng dẫn "trang bị / boss ở thời gian tới). Công thức đúc đồ cũ không có thay đổi gì lớn.
+ Xóa auto may mắn nhận gìft code lmht (3 skins noel) khi chơi map này nhé!
+ Thay đổi một số ngoại trang cho boss và lính mới.
+ Cập nhật chức năng nâng cấp lính cho Zhuge liang.
+ Thêm lệnh mới:
"-khong" để xóa bỏ các trang bị kinh nghiệm và tiền khi săn boss, quái vật.
"-co" để cho chúng xuất hiện như bình thường.
..........................................................
* Các cập nhật khác sẽ được bổ sung tiếp tục trong vài ngày tới..!
........................................................................
***Sẽ không có map mới như dự kiến***

"Mọi ý kiến đóng góp, xin để lại dưới phần bình luận"


Bản mới nhất hiện nay là 6.3bV
http://www.epicwar.com/maps/255943/

(Dự kiến trước trung thu sẽ ra 6.4V)

ẢNH MINH HỌA CỦA MAP QUA MỘT SỐ PHIÊN BẢN GẦN ĐÂY NHẤT
______________________________________________________________________

VÕ LÂM TAM QUỐC 4.2V
Linkdown: http://www.epicwar.com/maps/204002/

_____________________________________________________________________________

VÕ LÂM TAM QUỐC 4.3V
Linkdown: http://www.epicwar.com/maps/206102/

__________________________________________________________________________

VÕ LÂM TAM QUỐC 4.4V
Linkdown: http://www.epicwar.com/maps/206657/


__________________________________________________________________________

VÕ LÂM TAM QUỐC 4.5V
Linkdown: http://www.epicwar.com/maps/208385/

__________________________________________________________________________

VÕ LÂM TAM QUỐC 4.6V
Linkdown: http://www.epicwar.com/maps/211333/

_________________________________________________________________________

VÕ LÂM TAM QUỐC 4.7V
Linkdown: http://www.epicwar.com/maps/212262/

________________________________________________________________________

VÕ LÂM TAM QUỐC 4.8V
Linkdown: http://www.epicwar.com/maps/213313/
VÕ LÂM TAM QUỐC 4.9V
Linkdown: http://www.epicwar.com/maps/215194/

_____________________________________________________________________

VÕ LÂM TAM QUỐC 5.0V
Linkdown: http://www.epicwar.com/maps/216462/

________________________________________________________________________

VÕ LÂM TAM QUỐC 5.1V
Linkdown: http://www.epicwar.com/maps/216469/

_________________________________________________________________________

VÕ LÂM TAM QUỐC 5.2V
Linkdown: http://www.epicwar.com/maps/217884/

__________________________________________________________________________

VÕ LÂM TAM QUỐC 5.3V
Linkdown: http://www.epicwar.com/maps/226083/

________________________________________________________________________

VÕ LÂM TAM QUỐC 5.4V
Link down: http://www.epicwar.com/maps/226203/

________________________________________________________________________

VÕ LÂM TAM QUỐC 5.6V va` 5.7V
Link down: http://www.epicwar.com/maps/237562/


_______________________________________________________________________
 
VÕ LÂM TAM QUỐC 5.8V
Link down: http://www.epicwar.com/maps/238901/


_________________________________________________________________________________

VÕ LÂM TAM QUỐC 5.9V
Link down: http://www.epicwar.com/maps/245530/


_________________________________________________________________________________

VÕ LÂM TAM QUỐC 6.0V
Link down: http://www.epicwar.com/maps/251452/


_________________________________________________________________________________

http://i38.servimg.com/u/f38/18/83/96/52/vltqma10.jpg" alt="" />

CÁC THÔNG TIN VỀ CÁCH CHƠI : [/url]http://www.phutu.vn/t13116-topic

CÁC THÔNG TIN VỀ ÉP ĐỒ : http://www.phutu.vn/t16761-topic


Chúc Các Bạn Vui vẻ.

Thân:

Uchjha.MacheoLast edited by macheoo on 21/12/2015, 19:26; edited 45 times in total (Reason for editing : www.phutu.vn)

View user profile
Tầng 1 on 9/9/2013, 16:54
Tham gia : 2011-12-05
Bài gửi : 11
Point : 31
Nhận thích : 0
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Chi tiết phiên bản VÕ LÂM TAM QUỐC (New).

rất thú vị.nhưng mình chỉ không biết làm nv nguy hiểm để mã lv thôi bạn à

View user profile
Tầng 2 on 17/9/2013, 14:49
avatar
Tham gia : 2012-05-21
Bài gửi : 152
Point : 401
Nhận thích : 12
Biệt Danh : Uchjha.MaCheo
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Chi tiết phiên bản VÕ LÂM TAM QUỐC (New).

@nkthuansl wrote:rất thú vị.nhưng mình chỉ không biết làm nv nguy hiểm để mã lv thôi bạn à
  Mình không tiết lộ thông tin này nhé!Last edited by macheoo on 19/5/2015, 22:41; edited 1 time in total

View user profile
Tầng 3 on 28/10/2013, 15:21
avatar
Tham gia : 2013-11-11
Bài gửi : 11
Point : 58
Nhận thích : 3
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Chi tiết phiên bản VÕ LÂM TAM QUỐC (New).

ad có thể chỉnh lại cái cường hóa kiếm vs khiên đc k? ngồi cả tiếng k lên đc nổi +9 chứ chưa nói gì đến 12, k thì để cường hóa lên k bị rớt cấp cũng đc , vs lại bỏ bớt mấy con quái ở giữa rớt tiền đi cho đỡ lag ;]]

View user profile
Tầng 4 on 11/11/2013, 13:55
avatar
Tham gia : 2012-11-18
Bài gửi : 1134
Point : 4325
Nhận thích : 279
Biệt Danh : ♡_Mãi_Yêu_Zk_Nt3_♡
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Chi tiết phiên bản VÕ LÂM TAM QUỐC (New).

@dong123hn wrote:ad có thể chỉnh lại cái cường hóa kiếm vs khiên đc k? ngồi cả tiếng k lên đc nổi +9 chứ chưa nói gì đến 12, k thì để cường hóa lên k bị rớt cấp cũng đc , vs lại bỏ bớt mấy con quái ở giữa rớt tiền đi cho đỡ lag ;]]
bạn ép kiếm vs khiên lên +2 +3 trước. xong bạn mua 5 cái ngyên liệu để ép kiếm vs khiên. xong bạn lụm cây kiếm hay khiên +2 +3 zô hên là 1 phát lên +12 lun. 3 4 lần là dc

View user profile
Tầng 5 on 11/11/2013, 17:33
avatar
Tham gia : 2013-11-11
Bài gửi : 11
Point : 58
Nhận thích : 3
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Chi tiết phiên bản VÕ LÂM TAM QUỐC (New).

@love_nt3 wrote:
@dong123hn wrote:ad có thể chỉnh lại cái cường hóa kiếm vs khiên đc k? ngồi cả tiếng k lên đc nổi +9 chứ chưa nói gì đến 12, k thì để cường hóa lên k bị rớt cấp cũng đc , vs lại bỏ bớt mấy con quái ở giữa rớt tiền đi cho đỡ lag ;]]
bạn ép kiếm vs khiên lên +2 +3 trước. xong bạn mua 5 cái ngyên liệu để ép kiếm vs khiên. xong bạn lụm cây kiếm hay khiên +2 +3 zô hên là 1 phát lên +12 lun. 3 4 lần là dc
để mình thử

View user profile
Tầng 6 on 11/11/2013, 20:07
avatar
Tham gia : 2013-11-11
Bài gửi : 11
Point : 58
Nhận thích : 3
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Chi tiết phiên bản VÕ LÂM TAM QUỐC (New).

ad bỏ bớt mấy cái hỉnh cái cửa, bỏ bớt quái rớt tiền 250, 500 đi nhé , lúc chơi đến khoảng 3h30 là toàn bị điss

View user profile
Tầng 7 on 12/11/2013, 22:37
avatar
Tham gia : 2012-05-21
Bài gửi : 152
Point : 401
Nhận thích : 12
Biệt Danh : Uchjha.MaCheo
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Chi tiết phiên bản VÕ LÂM TAM QUỐC (New).

Bạn nói cụ thể được không? Cái cửa nào z bạn

View user profile
Tầng 8 on 6/12/2013, 16:46
avatar
Tham gia : 2013-11-11
Bài gửi : 11
Point : 58
Nhận thích : 3
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Chi tiết phiên bản VÕ LÂM TAM QUỐC (New).

@macheoo wrote:Bạn nói cụ thể được không? Cái cửa nào z bạn
hình cái cổng ấy, đánh mấy con linh tinh ra nhiều quá lag lòi khi chơi khoảng 3h30

View user profile
Tầng 9 on 6/12/2013, 19:44
avatar
Tham gia : 2013-11-11
Bài gửi : 11
Point : 58
Nhận thích : 3
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Chi tiết phiên bản VÕ LÂM TAM QUỐC (New).

mà mấy cái đồ linh tinh ở 3 con boss băng, hỏa , hoa chỉ để bán lấy tiền thôi à, cái k có tên ấy

View user profile
Tầng 10 on 6/12/2013, 19:49
avatar
Tham gia : 2012-05-21
Bài gửi : 152
Point : 401
Nhận thích : 12
Biệt Danh : Uchjha.MaCheo
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Chi tiết phiên bản VÕ LÂM TAM QUỐC (New).

@dong123hn wrote:mà mấy cái đồ linh tinh ở 3 con boss băng, hỏa , hoa chỉ để bán lấy tiền thôi à, cái k có tên ấy
4 cái cổng ở khu vực trong nhà hay sao? Bạn nói rõ khu vực đi...==

View user profile
Tầng 11 on 8/12/2013, 15:43
avatar
Tham gia : 2013-11-11
Bài gửi : 11
Point : 58
Nhận thích : 3
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Chi tiết phiên bản VÕ LÂM TAM QUỐC (New).

mấy cái cổng nhặt đc xong kick vô boss ra ngẫu nhiên skill ấy, nó hình cuộn giấy ở tay nải , em đang thèm chơi lắm rồi đó

View user profile
Tầng 12 on 11/12/2013, 21:26
avatar
Tham gia : 2013-11-11
Bài gửi : 11
Point : 58
Nhận thích : 3
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Chi tiết phiên bản VÕ LÂM TAM QUỐC (New).

hình như  mỗi con Quan Vũ là đánh nổi boss quý tỵ vì nó có skill đánh lan

View user profile
Tầng 13 on 11/12/2013, 21:29
avatar
Tham gia : 2012-05-21
Bài gửi : 152
Point : 401
Nhận thích : 12
Biệt Danh : Uchjha.MaCheo
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Chi tiết phiên bản VÕ LÂM TAM QUỐC (New).

Còn câu hỏi nào khác không? Mình sẽ tiếp nhận và fix khi rảnh nhé!Last edited by macheoo on 19/5/2015, 22:44; edited 1 time in total

View user profile
Tầng 14 on 12/12/2013, 17:00
avatar
Tham gia : 2013-11-11
Bài gửi : 11
Point : 58
Nhận thích : 3
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Chi tiết phiên bản VÕ LÂM TAM QUỐC (New).

xong chưa thế bạn

View user profile
Tầng 15 on 22/12/2013, 09:00
avatar
Tham gia : 2013-12-23
Bài gửi : 45
Point : 176
Nhận thích : 4
Biệt Danh : Dragon Black
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Chi tiết phiên bản VÕ LÂM TAM QUỐC (New).

23 tháng 12 rùi đấy làm lẹ đy để còn đy noen nữa O^      ((= 

View user profile
Tầng 16 on 23/12/2013, 17:12
avatar
Tham gia : 2013-12-23
Bài gửi : 45
Point : 176
Nhận thích : 4
Biệt Danh : Dragon Black
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Chi tiết phiên bản VÕ LÂM TAM QUỐC (New).

map hay
           

View user profile
Tầng 17 on 25/12/2013, 09:51
avatar
Tham gia : 2013-12-23
Bài gửi : 45
Point : 176
Nhận thích : 4
Biệt Danh : Dragon Black
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Chi tiết phiên bản VÕ LÂM TAM QUỐC (New).

biet cach jit' boss cuoi' rui`

View user profile
Tầng 18 on 25/12/2013, 09:52
avatar
Tham gia : 2013-11-11
Bài gửi : 11
Point : 58
Nhận thích : 3
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Chi tiết phiên bản VÕ LÂM TAM QUỐC (New).

thớt bỏ bớt những thứ k cần thiết đi , mấy con boss vớ vẩn rớt 1 đống tiền , đã thế nó còn hs nữa ,đi qua chỗ đó 1 cái lag vl, mà cái viên Hong Ngoc để lên giày ở đâu vậy?

View user profile
Tầng 19 on 28/12/2013, 20:04
avatar
Tham gia : 2013-12-29
Bài gửi : 1
Point : 5
Nhận thích : 0
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Chi tiết phiên bản VÕ LÂM TAM QUỐC (New).

cái vó ngựa thảo nguyên để lên ngựa xích thố kiếm đâu vậy macheoo....

View user profile
Tầng 20 on 31/12/2013, 18:19

Re: Chi tiết phiên bản VÕ LÂM TAM QUỐC (New).

Go to page : 1, 2, 3, 4  NextTên truy cập