Đăng ký

avatar
Tham gia : 2013-08-01
Bài gửi : 131
Point : 721
Nhận thích : 11
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Clan Max-OneComBat Tuyen Pro Khong Can So Luong Ma Can Chat Luong La Tren Het ^^

Clan moi dc lap trong hum nay ae ung ho nhe      
Minh Se To Chuc Giai Ca Nhan Clan ae Ung Ho nhe      
Clan Khong Can nhieu menber khong can so luong    
Clan Chi Can Chat Luong La Tren Het    
Clan onl thuong xuyen giao luu voi clan khac thuong xuyen the loai 1-1 =>5-5 :002 :002 
Lord : Max.HuyenThoai
ADmin: Disney.LuvU
ADmin: .|cff00ff00Abus
ADmin: [R.I.P]GaCon
.....
Tks AE +)a ung ho clan minh chuc ae choi DF zui ve nhe     

View user profile
Tầng 1 on 6/9/2013, 16:43
avatar
Tham gia : 2012-04-17
Bài gửi : 781
Point : 1998
Nhận thích : 37
Biệt Danh : Fang Phập Fap
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Clan Max-OneComBat Tuyen Pro Khong Can So Luong Ma Can Chat Luong La Tren Het ^^

AC what the admin

View user profile
Tầng 2 on 6/9/2013, 17:05
avatar
Tham gia : 2013-01-22
Bài gửi : 892
Point : 4352
Nhận thích : 10
Biệt Danh : Bá Đạo mem Phutu
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Clan Max-OneComBat Tuyen Pro Khong Can So Luong Ma Can Chat Luong La Tren Het ^^

View user profile solider.alaska1102@yahoo.com
Tầng 3 on 6/9/2013, 17:39
avatar
Tham gia : 2013-08-01
Bài gửi : 131
Point : 721
Nhận thích : 11
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Clan Max-OneComBat Tuyen Pro Khong Can So Luong Ma Can Chat Luong La Tren Het ^^

what the admin nghia~ troll la what the chim hai hai hai 

View user profile
Tầng 4 on 7/9/2013, 11:31
avatar
Tham gia : 2012-12-05
Bài gửi : 21
Point : 146
Nhận thích : 1
Biệt Danh : Evils.Leo
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Clan Max-OneComBat Tuyen Pro Khong Can So Luong Ma Can Chat Luong La Tren Het ^^

1 slos nao

View user profile
Tầng 5 on 7/9/2013, 12:19
avatar
Tham gia : 2012-04-06
Bài gửi : 7182
Point : 4817
Nhận thích : 875
Biệt Danh : Trời + Đất = HoLy
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Clan Max-OneComBat Tuyen Pro Khong Can So Luong Ma Can Chat Luong La Tren Het ^^

:d
minh` co' dc fre ko nhi? 
Fre Thi vo^ He^ He^ :d

Chi_c0n_l4_ky_uc
GG Noi.Pro_guc.Nga
BoLaoVc

View user profile Nhox_ga_thich_lam_pro_Solo@yahoo.com
Tầng 6 on 7/9/2013, 13:27
avatar
Tham gia : 2011-12-25
Bài gửi : 4358
Point : 488
Nhận thích : 75
Biệt Danh : Mins.Sil
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Clan Max-OneComBat Tuyen Pro Khong Can So Luong Ma Can Chat Luong La Tren Het ^^

1 slot nào test or free thì cũng xin pm Risa...Kun nhá

View user profile nhox_shark1@yahoo.com
Tầng 7 on 7/9/2013, 16:49
avatar
Tham gia : 2013-05-23
Bài gửi : 3
Point : 21
Nhận thích : 1
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Clan Max-OneComBat Tuyen Pro Khong Can So Luong Ma Can Chat Luong La Tren Het ^^

E can vao Clan de bik Nhieu Kn Hon nua:\\\\

View user profile t_truyenthuyettinhyeu1@yahoo.com
Tầng 8 on 16/9/2013, 04:09
avatar
Tham gia : 2012-11-04
Bài gửi : 2
Point : 10
Nhận thích : 0
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Clan Max-OneComBat Tuyen Pro Khong Can So Luong Ma Can Chat Luong La Tren Het ^^

1 slot vao` clan ren luyen ky nang

View user profile
Tầng 9 on 28/9/2013, 09:59
avatar
Tham gia : 2013-07-11
Bài gửi : 26
Point : 129
Nhận thích : 0
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Clan Max-OneComBat Tuyen Pro Khong Can So Luong Ma Can Chat Luong La Tren Het ^^

đăng ký thế nào đây Xinh

View user profile
Tầng 10 on 28/9/2013, 10:35

Re: Clan Max-OneComBat Tuyen Pro Khong Can So Luong Ma Can Chat Luong La Tren Het ^^Tên truy cập