Đăng ký

avatar
Tham gia : 2012-11-15
Bài gửi : 27
Point : 142
Nhận thích : 0
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Clan Evils.Clan tuyển menber

Clan Evils.Clan tuyển menber Ngon từ Thịt, Ngọt từ Xương <:-P  

Yêu Cầu:

Id: Evils.
onl thường xuyên


ai vào thì Pm Evils.KuBoy sẽ có người test

View user profile
Tầng 1 on 1/9/2013, 20:03
avatar
Tham gia : 2012-04-17
Bài gửi : 781
Point : 1998
Nhận thích : 37
Biệt Danh : Fang Phập Fap
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Clan Evils.Clan tuyển menber

up

View user profile
Tầng 2 on 1/9/2013, 20:28
avatar
Tham gia : 2012-11-15
Bài gửi : 27
Point : 142
Nhận thích : 0
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Clan Evils.Clan tuyển menber

Bạn nào vào thì pm Evils.KuBoy rồi nộp đơn nhé!... Đừng xin lung tung rối lắm:-& :-& :-& :-& :-&

View user profile
Tầng 3 on 1/9/2013, 20:51
avatar
Tham gia : 2012-12-05
Bài gửi : 21
Point : 146
Nhận thích : 1
Biệt Danh : Evils.Leo
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Clan Evils.Clan tuyển menber

Thăng Lord Clan Dau? Vao hoi Cai nay Cai...

View user profile
Tầng 4 on 2/9/2013, 16:46
avatar
Tham gia : 2013-01-24
Bài gửi : 228
Point : 1118
Nhận thích : 11
Biệt Danh : Disney.Pi :U
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Clan Evils.Clan tuyển menber

- :-" lấy point thôi

View user profile
Tầng 5 on 2/9/2013, 17:40
Tham gia : 2012-05-18
Bài gửi : 1192
Point : -661
Nhận thích : 188
Biệt Danh : K|CFFFFFF80enz
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Clan Evils.Clan tuyển menber

View user profile
Tầng 6 on 2/9/2013, 18:33
avatar
Tham gia : 2013-08-01
Bài gửi : 131
Point : 721
Nhận thích : 11
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Clan Evils.Clan tuyển menber

Xinh Xinh Xinh Xinh

View user profile
Tầng 7 on 4/9/2013, 12:44
avatar
Tham gia : 2012-04-17
Bài gửi : 781
Point : 1998
Nhận thích : 37
Biệt Danh : Fang Phập Fap
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Clan Evils.Clan tuyển menber

ac sao tui chưa đc zô clan

View user profile
Tầng 8 on 4/9/2013, 14:36
avatar
Tham gia : 2013-09-03
Bài gửi : 58
Point : 287
Nhận thích : 0
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Clan Evils.Clan tuyển menber

Chúc clan sụp đổ nhanh chóng

View user profile
Tầng 9 on 4/9/2013, 14:39
avatar
Tham gia : 2013-01-22
Bài gửi : 892
Point : 4352
Nhận thích : 10
Biệt Danh : Bá Đạo mem Phutu
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Clan Evils.Clan tuyển menber

evils.sida xin vào cờ nan

View user profile solider.alaska1102@yahoo.com
Tầng 10 on 4/9/2013, 19:15
avatar
Tham gia : 2012-05-28
Bài gửi : 7238
Point : 35613
Nhận thích : 1044
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Clan Evils.Clan tuyển menber

Hôm qua mình hành team bạn đó nhớ không
cho vào clan với

View user profile
Tầng 11 on 4/9/2013, 19:17

Re: Clan Evils.Clan tuyển menberTên truy cập