Đăng ký

Tham gia : 2011-07-05
Bài gửi : 583
Point : 254
Nhận thích : 105
Biệt Danh : h0a_Ng00
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

@@ solo hack map rồi chửi người khác hack map vâng đó là anh jkjjay1102

rolling on the floor hôm qua đánh cùng bác jkjjay1102 xên bọ hung tàng hình bạn ý đi theo chuẩn 100% rolling on the floor bọ hung chết liên tọi xong bạn ý bị chửi hack map bạn y lại đổi cho team 2 hack map bạn thực sự la 1 pro hm trong lang divide and fight
Room divide and fight 01 kính gửi


Một tay làm chẳng nên non
Bốn tay chụm lại nên sòng tiến lên
Thằng cho vay là thằng dại.
Thằng trả lại là thằng ngu!

View user profile
Tầng 1 on 21/12/2011, 20:41
Tham gia : 2011-09-03
Bài gửi : 2197
Point : 1880
Nhận thích : 812
Biệt Danh : VaL.Kingz
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: @@ solo hack map rồi chửi người khác hack map vâng đó là anh jkjjay1102

Lắm trò, biết thằng đấy là ai đâu :T


 >big grin<  Divide And Fight  >big grin

View user profile The_Mystic_King@yahoo.com
Tầng 2 on 21/12/2011, 20:43
Tham gia : 2011-07-05
Bài gửi : 583
Point : 254
Nhận thích : 105
Biệt Danh : h0a_Ng00
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: @@ solo hack map rồi chửi người khác hack map vâng đó là anh jkjjay1102

vào divide room 01 hỏi xem nó là ai


Một tay làm chẳng nên non
Bốn tay chụm lại nên sòng tiến lên
Thằng cho vay là thằng dại.
Thằng trả lại là thằng ngu!

View user profile
Tầng 3 on 21/12/2011, 20:45
Tham gia : 2011-04-28
Bài gửi : 2087
Point : 256
Nhận thích : 166
Biệt Danh : ????
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: @@ solo hack map rồi chửi người khác hack map vâng đó là anh jkjjay1102

lắm chuyện, kệ cha nó..... laughing

View user profile
Tầng 4 on 21/12/2011, 21:40
Tham gia : 2011-04-04
Bài gửi : 404
Point : 455
Nhận thích : 38
Biệt Danh : Saw.PoPo
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: @@ solo hack map rồi chửi người khác hack map vâng đó là anh jkjjay1102

seo lại post bài ở đây?
hm thì ai chẳng gặp. kệ mẹ chúng nó, ah mà mẹ nó chắc cũng chẳng bao giờ dạy nó cho ra hồn


View user profile
Tầng 5 on 21/12/2011, 21:41
Tham gia : 2011-06-13
Bài gửi : 3610
Point : 16154
Nhận thích : 282
Biệt Danh : Saw.ND
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: @@ solo hack map rồi chửi người khác hack map vâng đó là anh jkjjay1102

closed pic


YOUR SOULS IN MINE- NOBODY CAN STOP ME

*** The video Shadow Fiend by ReturnOF.LoDA will be coming soon

View user profile
Tầng 6 on 21/12/2011, 21:46

Re: @@ solo hack map rồi chửi người khác hack map vâng đó là anh jkjjay1102

Tầng 7 Today at 10:07


Tên truy cập