Đăng ký

avatar
Tham gia : 2011-07-05
Bài gửi : 583
Point : 254
Nhận thích : 105
Biệt Danh : h0a_Ng00
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

@@ solo hack map rồi chửi người khác hack map vâng đó là anh jkjjay1102

rolling on the floor hôm qua đánh cùng bác jkjjay1102 xên bọ hung tàng hình bạn ý đi theo chuẩn 100% rolling on the floor bọ hung chết liên tọi xong bạn ý bị chửi hack map bạn y lại đổi cho team 2 hack map bạn thực sự la 1 pro hm trong lang divide and fight
Room divide and fight 01 kính gửi

View user profile
Tầng 1 on 21/12/2011, 20:41
avatar
Tham gia : 2011-09-03
Bài gửi : 2198
Point : 1881
Nhận thích : 812
Biệt Danh : VaL.Kingz
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: @@ solo hack map rồi chửi người khác hack map vâng đó là anh jkjjay1102

Lắm trò, biết thằng đấy là ai đâu :T

View user profile The_Mystic_King@yahoo.com
Tầng 2 on 21/12/2011, 20:43
avatar
Tham gia : 2011-07-05
Bài gửi : 583
Point : 254
Nhận thích : 105
Biệt Danh : h0a_Ng00
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: @@ solo hack map rồi chửi người khác hack map vâng đó là anh jkjjay1102

vào divide room 01 hỏi xem nó là ai

View user profile
Tầng 3 on 21/12/2011, 20:45
avatar
Tham gia : 2011-04-28
Bài gửi : 2087
Point : 256
Nhận thích : 166
Biệt Danh : ????
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: @@ solo hack map rồi chửi người khác hack map vâng đó là anh jkjjay1102

lắm chuyện, kệ cha nó..... laughing

View user profile
Tầng 4 on 21/12/2011, 21:40
avatar
Tham gia : 2011-04-04
Bài gửi : 404
Point : 455
Nhận thích : 38
Biệt Danh : Saw.PoPo
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: @@ solo hack map rồi chửi người khác hack map vâng đó là anh jkjjay1102

seo lại post bài ở đây?
hm thì ai chẳng gặp. kệ mẹ chúng nó, ah mà mẹ nó chắc cũng chẳng bao giờ dạy nó cho ra hồn

View user profile
Tầng 5 on 21/12/2011, 21:41
avatar
Tham gia : 2011-06-13
Bài gửi : 3610
Point : 16154
Nhận thích : 282
Biệt Danh : Saw.ND
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: @@ solo hack map rồi chửi người khác hack map vâng đó là anh jkjjay1102

closed pic

View user profile
Tầng 6 on 21/12/2011, 21:46

Re: @@ solo hack map rồi chửi người khác hack map vâng đó là anh jkjjay1102Tên truy cập