Đăng ký

avatar
Tham gia : 2012-11-21
Bài gửi : 24
Point : 161
Nhận thích : 1
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

ai giai toan giup em

Bài tập 1 : Thực hiện các phép tính sau:
 (6x5y2 - 9x4y3 + 15x3y4): 3x3y2
(2x3 - 21x2 + 67x - 60): (x - 5)

(x4 + 2x3 +x - 25):(x2 +5)

Bài tập 3 : Chứng minh biểu thức sau không phụ thuộc vào biến x,y

A= (3x - 5)(2x + 11) - (2x + 3)(3x + 7)

 C = (x - 1)3 - (x + 1)3 + 6(x + 1)(x - 1)

lam` chi tiet gium em ko can lam het moi ng 1 cau co gang giup em T_T

View user profile
Tầng 1 on 3/7/2013, 19:11
avatar
Tham gia : 2012-11-21
Bài gửi : 24
Point : 161
Nhận thích : 1
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: ai giai toan giup em

pro nào làm giúp like 10 cái

View user profile
Tầng 2 on 3/7/2013, 20:36
avatar
Tham gia : 2012-11-11
Bài gửi : 163
Point : 842
Nhận thích : 6
Biệt Danh : ٭۩٭Thánh Devil٭۩٭
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: ai giai toan giup em

bạn ghi lại đi số nào là bình phương, số nào là nhân...ghi zạ sao bjk mà giúp

View user profile
Tầng 3 on 3/7/2013, 20:51
avatar
Tham gia : 2012-11-21
Bài gửi : 24
Point : 161
Nhận thích : 1
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: ai giai toan giup em

Bài tập 1 : Thực hiện các phép tính sau:
 (6x^5y^2 - 9x^4y^3 + 15x^3y^4): 3x^3y^2
(2x^3 - 21x2 + 67x - 60): (x - 5)

(x^4 + 2x^3 +x - 25):(x^2 +5)
(x - y )( 2x^2-2xy+y^2)

Bài tập 3 : Chứng minh biểu thức sau không phụ thuộc vào biến x,y

A= (3x - 5)(2x + 11) - (2x + 3)(3x + 7)

 C = (x - 1)^3 - (x + 1)^3 + 6(x + 1)(x - 1)


Xem Thêm Tại : http://www.phutu.org/t47253-topic#ixzz2XzkIPD3B 
Nguồn : www.phutu.vn 

Xem Thêm Tại : http://www.phutu.org/t47253-topic#ixzz2XzjuG9on 
Nguồn : www.phutu.vn 

View user profile
Tầng 4 on 3/7/2013, 22:01
avatar
Tham gia : 2012-11-21
Bài gửi : 24
Point : 161
Nhận thích : 1
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: ai giai toan giup em

Bài tập 1 : Thực hiện các phép tính sau:
 (6x^5y^2 - 9x^4y^3 + 15x^3y^4): 3x^3y^2
(2x^3 - 21x^2+ 67x - 60): (x - 5)

(x^4 + 2x^3 +x - 25):(x^2 +5)
(x - y )( 2x^2-2xy+y^2)

Xem Thêm Tại : http://www.phutu.org/t47253-topic#ixzz2Xzketxoc 
Nguồn : www.phutu.vn 

View user profile
Tầng 5 on 3/7/2013, 22:02
avatar
Tham gia : 2013-06-18
Bài gửi : 50
Point : 285
Nhận thích : 0
Biệt Danh : Pp...Vip.No1
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: ai giai toan giup em

kêu bà cô hay ông thầy la giải dc chứ j` !

View user profile
Tầng 6 on 4/7/2013, 01:28

Re: ai giai toan giup emTên truy cập