Đăng ký

avatar
Tham gia : 2011-08-29
Bài gửi : 510
Point : 809
Nhận thích : 145
Biệt Danh : Thì lại nhà hỏi
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

[Spell]Atomic rays By zzlocbosszz

Name Spell:Atomic rays
Damage:80/130/220
Cooldown:4/5/6s
casing time:7s(đứng yên 7s cho nó làm phép rồi hả di chuyển)
Mana cost:30/50/80
Images:
Download MF: mediafire.com ?tk8obvklo4efb80(42.32 KB)

View user profile
Tầng 1 on 26/11/2011, 16:12
avatar
Tham gia : 2011-08-29
Bài gửi : 510
Point : 809
Nhận thích : 145
Biệt Danh : Thì lại nhà hỏi
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Spell]Atomic rays By zzlocbosszz

éo ai bình luận à :T

View user profile
Tầng 2 on 26/11/2011, 16:41
avatar
Tham gia : 2011-04-06
Bài gửi : 9945
Point : 185
Nhận thích : 2097
Biệt Danh : Show me your
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Spell]Atomic rays By zzlocbosszz

skill này cast xong nó đánh cho tè mỏ I don\\\\'t know

View user profile
Tầng 3 on 26/11/2011, 16:51

Re: [Spell]Atomic rays By zzlocbosszzTên truy cập