Đăng ký

avatar
Tham gia : 2013-05-01
Bài gửi : 3
Point : 24
Nhận thích : 0
Biệt Danh : Smile.Ut.Quyen
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Thách ĐẤu Vs [Queen]Khoa Đấu Divide 2.15b

đấu divide vs [Queen]Khoa 1 trận 50k....

View user profile
Tầng 1 on 18/5/2013, 13:33
avatar
Tham gia : 2011-02-19
Bài gửi : 6898
Point : 1692
Nhận thích : 918
Biệt Danh : dangkhoa2502
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Thách ĐẤu Vs [Queen]Khoa Đấu Divide 2.15b

r nhận ai bảo kê thì xn lun

View user profile
Tầng 2 on 18/5/2013, 13:35
avatar
Tham gia : 2013-01-07
Bài gửi : 138
Point : 368
Nhận thích : 0
Biệt Danh : L.O.K
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Thách ĐẤu Vs [Queen]Khoa Đấu Divide 2.15b

ruj xn yamasung001

View user profile
Tầng 3 on 18/5/2013, 13:37
avatar
Tham gia : 2013-01-07
Bài gửi : 138
Point : 368
Nhận thích : 0
Biệt Danh : L.O.K
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Thách ĐẤu Vs [Queen]Khoa Đấu Divide 2.15b

cút 15 ngay va lien me di

View user profile
Tầng 4 on 18/5/2013, 13:38
avatar
Tham gia : 2011-07-14
Bài gửi : 168
Point : 112
Nhận thích : 93
Biệt Danh : Wiped_Bi or Bi.
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Thách ĐẤu Vs [Queen]Khoa Đấu Divide 2.15b

@[ Queen's ] Khoa wrote:r nhận ai bảo kê thì xn lun
khoa ĩ . t Bi đây .m` h còn onl cái yahoo cũ k .

View user profile
Tầng 5 on 18/5/2013, 19:55
avatar
Tham gia : 2013-04-24
Bài gửi : 926
Point : -4
Nhận thích : 52
Biệt Danh : Vie.Santino
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Thách ĐẤu Vs [Queen]Khoa Đấu Divide 2.15b

có mùi clone

View user profile
Tầng 6 on 18/5/2013, 19:57
avatar
Tham gia : 2011-11-22
Bài gửi : 6338
Point : 1319
Nhận thích : 832
Biệt Danh : F9.Clear.All
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Thách ĐẤu Vs [Queen]Khoa Đấu Divide 2.15b

clone vcl Xinh

View user profile del.evils@yahoo.com
Tầng 7 on 18/5/2013, 20:56
avatar
Tham gia : 2011-02-19
Bài gửi : 6898
Point : 1692
Nhận thích : 918
Biệt Danh : dangkhoa2502
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Thách ĐẤu Vs [Queen]Khoa Đấu Divide 2.15b

@[M]00n wrote:
@[ Queen's ] Khoa wrote:r nhận ai bảo kê thì xn lun
khoa ĩ . t Bi đây .m` h còn onl cái yahoo cũ k .
nhok_codon_2013

View user profile
Tầng 8 on 18/5/2013, 21:15
avatar
Tham gia : 2013-05-19
Bài gửi : 15
Point : 100
Nhận thích : 0
Biệt Danh : Kilelr.Mr.Ken
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Thách ĐẤu Vs [Queen]Khoa Đấu Divide 2.15b

Quá Clone luôn happy

View user profile
Tầng 9 on 19/5/2013, 06:18
avatar
Tham gia : 2012-10-17
Bài gửi : 280
Point : 824
Nhận thích : 5
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Thách ĐẤu Vs [Queen]Khoa Đấu Divide 2.15b

có mùi clone nhể [img]http://i38.servimg.com/u/f38/16/18/15/10/189.png[/img]

View user profile
Tầng 10 on 19/5/2013, 08:12
avatar
Tham gia : 2011-11-19
Bài gửi : 3904
Point : 2995
Nhận thích : 574
Biệt Danh : Thánh Tình
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Thách ĐẤu Vs [Queen]Khoa Đấu Divide 2.15b

như cái c,đánh nhau đê

View user profile
Tầng 11 on 19/5/2013, 08:58
avatar
Tham gia : 2012-04-11
Bài gửi : 2127
Point : 3592
Nhận thích : 146
Biệt Danh : Myth.American
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Thách ĐẤu Vs [Queen]Khoa Đấu Divide 2.15b

Quyên dau ra a nói nek bỏ bỏ kèo này nhanh thang khoa là thằng em của anh nên bé quyên bỏ di dánh làm gì co gì a xin lỗi thay nó

View user profile
Tầng 12 on 19/5/2013, 11:47
avatar
Tham gia : 2012-03-22
Bài gửi : 4875
Point : 9640
Nhận thích : 437
Biệt Danh : Pirate Hunter
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Thách ĐẤu Vs [Queen]Khoa Đấu Divide 2.15b

@Lâm Bãnh Zai wrote:Quyên dau ra a nói nek bỏ bỏ kèo này nhanh thang khoa là thằng em của anh nên bé quyên bỏ di dánh làm gì co gì a xin lỗi thay nó
trật tự.chỗ em nói truyện à.để yên cho các bạn đánh nhau.sau này không còn cơ hội nữa đâu
( nhiễm link lee tí ~~ )

đánh với khoa gà.cần đek cờ nhôn

View user profile manchester_united_fanclub2000@yahoo.com
Tầng 13 on 19/5/2013, 12:10

Re: Thách ĐẤu Vs [Queen]Khoa Đấu Divide 2.15bTên truy cập