Đăng ký

avatar
Tham gia : 2013-03-25
Bài gửi : 23
Point : 116
Nhận thích : 0
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

ai giúp làm hiện damage với

với cả làm bảng công trạng giống y chang DDay (ai Fam nhiền thì lên đầu bản + khi người chơi uot ra thì trên bảng fam hiện lên chữ <Da thoat> và khi hero chết đi hiện lên time đếm ngược confused worried straight face nerd 55 yawn thinking d'oh waiting sigh sadLast edited by fgrestblackpro76 on 11/5/2013, 21:04; edited 1 time in total (Reason for editing : http://www.phutu.org)

View user profile
Tầng 1 on 11/5/2013, 21:01
avatar
Tham gia : 2012-01-16
Bài gửi : 2501
Point : 3511
Nhận thích : 512
Biệt Danh : ..Have Some Tea ?..
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: ai giúp làm hiện damage với

Revive: http://www.phutu.org/t42600-topic.
Change Text Leader Board:
VD:
Event - Player - Player 1 (Red) leaves the game
Action - Leaderboard - Change the label for (Triggering player) in TheLeaderBoard to Da Thoat

Hiện Damage:
Cần 2 Trigger:

Trigger01:
Event - Map initialization
Action:
Custom script: set bj_wantDestroyGroup = true
Trigger - Add to (Trigger02) the event (Unit - (Entering unit) Takes damage)
Unit Group - Pick every unit in (Units in (Playable map area)) and do (Actions)
Loop - Actions
Trigger - Add to (Trigger02) the event (Unit - (Picked unit) Takes damage)


Hiện damage bên What Trigger02:

Conditions - (Damage taken) Greater than 0.00
Custom Script: local location leak = GetTriggerUnit()
Floating Text - Create floating text that reads (String((Damage taken))) at (leak) with Z offset 0.00, using font size 10.00, color (100.00%, 100.00%, 100.00%), and 0.00% transparency
Custom Script: call RemoveLocation(leak)
Custom Script: set leak = nullLast edited by 赤ずきん on 11/5/2013, 21:17; edited 1 time in total (Reason for editing : http://www.phutu.org)

View user profile
Tầng 2 on 11/5/2013, 21:16
avatar
Tham gia : 2013-03-25
Bài gửi : 23
Point : 116
Nhận thích : 0
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: ai giúp làm hiện damage với

cho mình xin Variablet(Ctrl+B) luôn đi

View user profile
Tầng 3 on 17/5/2013, 19:46
avatar
Tham gia : 2013-03-25
Bài gửi : 23
Point : 116
Nhận thích : 0
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: ai giúp làm hiện damage với

hay bạn gửi tui cái map đi cho chắc

View user profile
Tầng 4 on 17/5/2013, 20:05

Re: ai giúp làm hiện damage vớiTên truy cập