Đăng ký

avatar
Tham gia : 2013-02-20
Bài gửi : 4
Point : 12
Nhận thích : 1
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Máp 9 hero siege Evil spam

http://www.epicwar.com/maps/226992/

Đây là deffense team mình đánh lâu rồi mà chưa giải. chưa biết cách lên búa cuối. ai đã từng chơi qua xin cho bản hướng dẫn lên đồ với love struck love struck

View user profile
Tầng 1 on 7/5/2013, 17:13
avatar
Tham gia : 2012-12-12
Bài gửi : 1
Point : 2
Nhận thích : 0
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Máp 9 hero siege Evil spam

ai chi dum minh cach ep do` map nay di minh mo` tu toi toi' h ma chua dc nua hjx

View user profile
Tầng 2 on 8/5/2013, 13:47
avatar
Tham gia : 2013-02-20
Bài gửi : 4
Point : 12
Nhận thích : 1
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Máp 9 hero siege Evil spam

Cái này tớ tìm thấy bên GG này
đính chính lại lên Áo:
1.Plate amor + Plate Heml + Scroll armor (ở nhà thằng nhỏ) = Áo lv2
2.Áo Lv 2 + Should Legent = Áo lv3
3.Shoulder legent + Plate Heml = Shoulder legen lv2
4.Áo lv3 + Áo lv 2 + Shoulder legen + Ring of Protection(ring hồi máu) = Áo max

Khiên: Cái này tớ ko rõ lắm (bọn bạn có thăng lên max rồi)
1. Khiên sét + Khiên tròn + Bets of Hecurles = Khiên lv2
2. Khiên lv2 + Shouder legen + Amulet evasion (cái 450 gỗ ý) = Khiên lv3
3. Khiên Lv3 + Fire Hand + Gem of Chaos (Gem magic+gem Power+ Gem Moon)= Khiên max

Vũ khí:
Kiếm: 1.Kiếm Điện + Kiếm tím + Claw attack = kiếm lv2
2. Kiếm lv2 + cái sớ Ise sword nhà thằng nhỏ = Kiếm lv 3 (kiếm băng)
4. Kiếm lv3 + Ngọc băng + Ngọc Lửa= Kiếm lv 4 (sau này chia thành 2 đường (5) và (6):
5. Kiếm lv4 + Ngọc lửa + Kiếm lửa + Cái Phôi kiếm lửa (Item cuối) = Kiếm rồng (max)
6. Kiếm lv4 + Ngọc băng + Tay băng (Supper attack gì đấy) = Kiếm hút máu

Đồ thuộc tính
Streng: Tay streng lv1 + Gem Power = Tay Streng lv 2
Tay Streng lv2 + Gem Master + Tay Gấu trắng = Tay streng master
Agi: Tay Agi Lv1 + Gem Moon = Tay Agi level 2
Tay agi lv2 + Gem Master + Tay Sét = Tay Agi Master
Intel: Tương tự thế (thay bằng Magic Gem, Gậy lửa)

Đồ tăng tất cả thuộc tính:
1. Dragon ball Single + Dragon ball Single + Cái hình 3 quả(còn khuyết2) = 3 quả Dragon ball đầy đủ
2. Dragon Ball (3 viên) + Cái hình giống thế (trong shop dưới 3k gỗ) + Gem Chaos + Ring hồi máu = Ball Complete

View user profile
Tầng 3 on 10/5/2013, 09:55

Re: Máp 9 hero siege Evil spamTên truy cập