Đăng ký

Tham gia : 2012-06-06
Bài gửi : 16
Point : 36
Nhận thích : 0
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Gắn Custom Tileset vào map

Mình dow một số các tileset (đất) trên mạng cũng khá đẹp nhưng mình không biết cách để cho nó vào map time out - New! Bạn nào có thể hướng dẫn mình được không \\\\big grin/

View user profile
Tầng 1 on 24/4/2013, 09:12
avatar
Tham gia : 2013-04-25
Bài gửi : 27
Point : 108
Nhận thích : 0
Biệt Danh : 55
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Gắn Custom Tileset vào map

toi biet

View user profile
Tầng 2 on 26/4/2013, 09:51
Tham gia : 2012-06-06
Bài gửi : 16
Point : 36
Nhận thích : 0
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Gắn Custom Tileset vào map

@vipga5788 wrote:toi biet
== Vậy thì hướng dẫn mình dùm với ==

View user profile
Tầng 3 on 26/4/2013, 13:27
avatar
Tham gia : 2010-12-06
Bài gửi : 638
Point : 2037
Nhận thích : 180
Biệt Danh : Pikáchu !!!
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Gắn Custom Tileset vào map

coi trong mpq 1 path tileset có sẵn, add các tileset vào, sửa giống cái path trc, đè lên cái tileset cũ mà sài

View user profile
Tầng 4 on 26/4/2013, 16:19
avatar
Tham gia : 2012-11-20
Bài gửi : 403
Point : 1360
Nhận thích : 181
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Gắn Custom Tileset vào map

Download: 960KB

View user profile
Tầng 5 on 26/4/2013, 22:47
avatar
Tham gia : 2012-11-20
Bài gửi : 403
Point : 1360
Nhận thích : 181
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Gắn Custom Tileset vào map

đã có hướng dẫn mod closed topic đc rồi

View user profile
Tầng 6 on 26/4/2013, 22:51
avatar
Tham gia : 2010-12-06
Bài gửi : 638
Point : 2037
Nhận thích : 180
Biệt Danh : Pikáchu !!!
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Gắn Custom Tileset vào map

chú này chém gió vừa thui, cái này giao diện game, chứ giao diện Tileset gì mà close

1. import hết cái vừa down.
2. vào mpq đọc path 1 loại path titleset nào đó
3. mấy cái import gán y chang 1 path titleset đó
(coi như game titleset(war) đó giờ bị thay đổi nền như titleset vừa down.

View user profile
Tầng 7 on 27/4/2013, 06:00
avatar
Tham gia : 2012-11-20
Bài gửi : 403
Point : 1360
Nhận thích : 181
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Gắn Custom Tileset vào map


TerrainArt\Ashenvale\Ashen_Dirt.blp Soil: TerrainArt \ Ashenvale \ Ashen_Dirt.blp
TerrainArt\Ashenvale\Ashen_DirtRough.blp Eliminate soil: TerrainArt \ Ashenvale \ Ashen_DirtRough.blp
TerrainArt\Ashenvale\Ashen_Grass.blp Grassland: TerrainArt \ Ashenvale \ Ashen_Grass.blp
TerrainArt\Ashenvale\Ashen_Rock.blp Rock: TerrainArt \ Ashenvale \ Ashen_Rock.blp
TerrainArt\Ashenvale\Ashen_GrassLumpy.blp Rough grassland: TerrainArt \ Ashenvale \ Ashen_GrassLumpy.blp
TerrainArt\Ashenvale\Ashen_Vines.blp Vines: TerrainArt \ Ashenvale \ Ashen_Vines.blp
TerrainArt\Ashenvale\Ashen_DirtGrass.blp Grassland soil color: TerrainArt \ Ashenvale \ Ashen_DirtGrass.blp
TerrainArt\Ashenvale\Ashen_Leaves.blp Leaves: TerrainArt \ Ashenvale \ Ashen_Leaves.blp
- Infertile land --
TerrainArt\Barrens\Barrens_Dirt.blp Soil: TerrainArt \ Barrens \ Barrens_Dirt.blp
TerrainArt\Barrens\Barrens_DirtRough.blp Eliminate soil: TerrainArt \ Barrens \ Barrens_DirtRough.blp
TerrainArt\Barrens\Barrens_Pebbles.blp Stones to: TerrainArt \ Barrens \ Barrens_Pebbles.blp
TerrainArt\Barrens\Barrens_DirtGrass.blp Grassland soil color: TerrainArt \ Barrens \ Barrens_DirtGrass.blp
TerrainArt\Barrens\Barrens_Desert.blp Desert: TerrainArt \ Barrens \ Barrens_Desert.blp
TerrainArt\Barrens\Barrens_DesertDark.blp Dark desert: TerrainArt \ Barrens \ Barrens_DesertDark.blp
TerrainArt\Barrens\Barrens_Rock.blp Rock: TerrainArt \ Barrens \ Barrens_Rock.blp
TerrainArt\Barrens\Barrens_Grass.blp Grassland: TerrainArt \ Barrens \ Barrens_Grass.blp
- City --
TerrainArt\Cityscape\City_Dirt.blp Soil: TerrainArt \ Cityscape \ City_Dirt.blp
TerrainArt\Cityscape\City_DirtRough.blp Eliminate soil: TerrainArt \ Cityscape \ City_DirtRough.blp
TerrainArt\Cityscape\City_BlackMarble.blp Black marble: TerrainArt \ Cityscape \ City_BlackMarble.blp
TerrainArt\Cityscape\City_BrickTiles.blp Brick: TerrainArt \ Cityscape \ City_BrickTiles.blp
TerrainArt\Cityscape\City_SquareTiles.blp Square terrain: TerrainArt \ Cityscape \ City_SquareTiles.blp
TerrainArt\Cityscape\City_RoundTiles.blp Round terrain: TerrainArt \ Cityscape \ City_RoundTiles.blp
TerrainArt\Cityscape\City_Grass.blp Grassland: TerrainArt \ Cityscape \ City_Grass.blp
TerrainArt\Cityscape\City_GrassTrim.blp Formation of grassland: TerrainArt \ Cityscape \ City_GrassTrim.blp
TerrainArt\Cityscape\City_WhiteMarble.blp White marble: TerrainArt \ Cityscape \ City_WhiteMarble.blp
- Dalara --
TerrainArt\Dalaran\Dalaran_Dirt.blp Soil: TerrainArt \ Dalaran \ Dalaran_Dirt.blp
TerrainArt\Dalaran\Dalaran_DirtRough.blp Eliminate soil: TerrainArt \ Dalaran \ Dalaran_DirtRough.blp
TerrainArt\Dalaran\Dalaran_BlackMarble.blp Black marble: TerrainArt \ Dalaran \ Dalaran_BlackMarble.blp
TerrainArt\Dalaran\Dalaran_BrickTiles.blp Brick: TerrainArt \ Dalaran \ Dalaran_BrickTiles.blp
TerrainArt\Dalaran\Dalaran_SquareTiles.blp Square terrain: TerrainArt \ Dalaran \ Dalaran_SquareTiles.blp
TerrainArt\Dalaran\Dalaran_RoundTiles.blp Round terrain: TerrainArt \ Dalaran \ Dalaran_RoundTiles.blp
TerrainArt\Dalaran\Dalaran_Grass.blp Grassland: TerrainArt \ Dalaran \ Dalaran_Grass.blp
TerrainArt\Dalaran\Dalaran_GrassTrim.blp Formation of the grass: TerrainArt \ Dalaran \ Dalaran_GrassTrim.blp
TerrainArt\Dalaran\Dalaran_WhiteMarble.blp White marble: TerrainArt \ Dalaran \ Dalaran_WhiteMarble.blp
- Underground city --
TerrainArt\Dungeon\Cave_Dirt.blp Soil: TerrainArt \ Dungeon \ Cave_Dirt.blp
TerrainArt\Dungeon\Cave_Brick.blp Brick: TerrainArt \ Dungeon \ Cave_Brick.blp
TerrainArt\Dungeon\Cave_RedStones.blp Red Stone: TerrainArt \ Dungeon \ Cave_RedStones.blp
TerrainArt\Dungeon\Cave_LavaCracks.blp Lava fragments: TerrainArt \ Dungeon \ Cave_LavaCracks.blp
TerrainArt\Dungeon\Cave_Lava.blp Volcanic rocks: TerrainArt \ Dungeon \ Cave_Lava.blp
TerrainArt\Dungeon\Cave_DarkRocks.blp Dark rock: TerrainArt \ Dungeon \ Cave_DarkRocks.blp
TerrainArt\Dungeon\Cave_GreyStones.blp Gray stones: TerrainArt \ Dungeon \ Cave_GreyStones.blp
TerrainArt\Dungeon\Cave_SquareTiles.blp Square terrain: TerrainArt \ Dungeon \ Cave_SquareTiles.blp
- Lordaeron (autumn) --
TerrainArt\LordaeronFall\Lordf_Dirt.blp Soil: TerrainArt \ LordaeronFall \ Lordf_Dirt.blp
TerrainArt\LordaeronFall\Lordf_DirtRough.blp Eliminate soil: TerrainArt \ LordaeronFall \ Lordf_DirtRough.blp
TerrainArt\LordaeronFall\Lordf_DirtGrass.blp Grassland soil color: TerrainArt \ LordaeronFall \ Lordf_DirtGrass.blp
TerrainArt\LordaeronFall\Lordf_Rock.blp Rock: TerrainArt \ LordaeronFall \ Lordf_Rock.blp
TerrainArt\LordaeronFall\Lordf_Grass.blp Grassland: TerrainArt \ LordaeronFall \ Lordf_Grass.blp
TerrainArt\LordaeronFall\Lordf_GrassDark.blp Dark grass: TerrainArt \ LordaeronFall \ Lordf_GrassDark.blp
- Lordaeron (summer) --
TerrainArt\LordaeronSummer\Lords_Dirt.blp Soil: TerrainArt \ LordaeronSummer \ Lords_Dirt.blp
TerrainArt\LordaeronSummer\Lords_DirtRough.blp Eliminate soil: TerrainArt \ LordaeronSummer \ Lords_DirtRough.blp
TerrainArt\LordaeronSummer\Lords_DirtGrass.blp Grassland soil color: TerrainArt \ LordaeronSummer \ Lords_DirtGrass.blp
TerrainArt\LordaeronSummer\Lords_Rock.blp Rock: TerrainArt \ LordaeronSummer \ Lords_Rock.blp
TerrainArt\LordaeronSummer\Lords_Grass.blp Grassland: TerrainArt \ LordaeronSummer \ Lords_Grass.blp
TerrainArt\LordaeronSummer\Lords_GrassDark.blp Dark grass: TerrainArt \ LordaeronSummer \ Lords_GrassDark.blp
- Lordaeron (winter) --
TerrainArt\LordaeronWinter\Lordw_Dirt.blp Soil: TerrainArt \ LordaeronWinter \ Lordw_Dirt.blp
TerrainArt\LordaeronWinter\Lordw_DirtRough.blp Eliminate soil: TerrainArt \ LordaeronWinter \ Lordw_DirtRough.blp
TerrainArt\LordaeronWinter\Lordw_SnowGrass.blp Snow grass: TerrainArt \ LordaeronWinter \ Lordw_SnowGrass.blp
TerrainArt\LordaeronWinter\Lordw_Rock.blp Rock: TerrainArt \ LordaeronWinter \ Lordw_Rock.blp
TerrainArt\LordaeronWinter\Lordw_Grass.blp Grassland: TerrainArt \ LordaeronWinter \ Lordw_Grass.blp
TerrainArt\LordaeronWinter\Lordw_Snow.blp Snow: TerrainArt \ LordaeronWinter \ Lordw_Snow.blp
Northrend
TerrainArt\Northrend\North_dirt.blp Soil: TerrainArt \ Northrend \ North_dirt.blp
TerrainArt\Northrend\North_dirtdark.blp Black: TerrainArt \ Northrend \ North_dirtdark.blp
TerrainArt\Northrend\North_rock.blp Rock: TerrainArt \ Northrend \ North_rock.blp
TerrainArt\Northrend\North_Grass.blp Grassland: TerrainArt \ Northrend \ North_Grass.blp
TerrainArt\Northrend\North_ice.blp Ice: TerrainArt \ Northrend \ North_ice.blp
TerrainArt\Northrend\North_Snow.blp Snow: TerrainArt \ Northrend \ North_Snow.blp
TerrainArt\Northrend\North_SnowRock.blp Snow stone: TerrainArt \ Northrend \ North_SnowRock.blp
- Village --
TerrainArt\Village\Village_Dirt.blp Soil: TerrainArt \ Village \ Village_Dirt.blp
TerrainArt\Village\Village_DirtRough.blp Eliminate soil: TerrainArt \ Village \ Village_DirtRough.blp
TerrainArt\Village\Village_Crops.blp Crops: TerrainArt \ Village \ Village_Crops.blp
TerrainArt\Village\Village_CobblePath.blp Cobblestone road: TerrainArt \ Village \ Village_CobblePath.blp
TerrainArt\Village\Village_StonePath.blp Stone path: TerrainArt \ Village \ Village_StonePath.blp
TerrainArt\Village\Village_GrassShort.blp Grassland: TerrainArt \ Village \ Village_GrassShort.blp
TerrainArt\Village\Village_Rocks.blp Rock: TerrainArt \ Village \ Village_Rocks.blp
TerrainArt\Village\Village_GrassThick.blp Thick grass: TerrainArt \ Village \ Village_GrassThick.blp
- Village (autumn) --
TerrainArt\VillageFall\VillageFall_Dirt.blp Soil: TerrainArt \ VillageFall \ VillageFall_Dirt.blp
TerrainArt\VillageFall\VillageFall_DirtRough.blp Eliminate soil: TerrainArt \ VillageFall \ VillageFall_DirtRough.blp
TerrainArt\VillageFall\VillageFall_Crops.blp Crops: TerrainArt \ VillageFall \ VillageFall_Crops.blp
TerrainArt\VillageFall\VillageFall_CobblePath.blp Cobblestone road: TerrainArt \ VillageFall \ VillageFall_CobblePath.blp
TerrainArt\VillageFall\VillageFall_StonePath.blp Stone path: TerrainArt \ VillageFall \ VillageFall_StonePath.blp
TerrainArt\VillageFall\VillageFall_GrassShort.blp Grassland: TerrainArt \ VillageFall \ VillageFall_GrassShort.blp
TerrainArt\VillageFall\VillageFall_Rocks.blp Rock: TerrainArt \ VillageFall \ VillageFall_Rocks.blp
TerrainArt\VillageFall\VillageFall_GrassThick.blp Thick grass: TerrainArt \ VillageFall \ VillageFall_GrassThick.blp
- Underground --
TerrainArt\Dungeon2\GDirt.blp Soil: TerrainArt \ Dungeon2 \ GDirt.blp
TerrainArt\Dungeon2\GBrick.blp Brick: TerrainArt \ Dungeon2 \ GBrick.blp
TerrainArt\Dungeon2\GRedStones.blp Red Stone: TerrainArt \ Dungeon2 \ GRedStones.blp
TerrainArt\Dungeon2\GLavaCracks.blp Ice: TerrainArt \ Dungeon2 \ GLavaCracks.blp
TerrainArt\Dungeon2\GLava.blp Ice: TerrainArt \ Dungeon2 \ GLava.blp
TerrainArt\Dungeon2\GDrakRocks.blp Dark-colored stones: TerrainArt \ Dungeon2 \ GDrakRocks.blp
TerrainArt\Dungeon2\GGreyStones.blp Gray stones: TerrainArt \ Dungeon2 \ GGreyStones.blp
TerrainArt\Dungeon2\GSquareTiles.blp Square terrain: TerrainArt \ Dungeon2 \ GSquareTiles.blp
-Felwood--
TerrainArt\Felwood\Felwood_Dirt.blp Soil: TerrainArt \ Felwood \ Felwood_Dirt.blp
TerrainArt\Felwood\Felwood_DirtRough.blp Eliminate soil: TerrainArt \ Felwood \ Felwood_DirtRough.blp
TerrainArt\Felwood\Felwood_Poison.blp Pollution in the ground: TerrainArt \ Felwood \ Felwood_Poison.blp
TerrainArt\Felwood\Felwood_Rock.blp Rock: TerrainArt \ Felwood \ Felwood_Rock.blp
TerrainArt\Felwood\Felwood_Vines.blp Vines: TerrainArt \ Felwood \ Felwood_Vines.blp
TerrainArt\Felwood\Felwood_Grass.blp Grassland: TerrainArt \ Felwood \ Felwood_Grass.blp
TerrainArt\Felwood\Felwood_Leaves.blp Leaves: TerrainArt \ Felwood \ Felwood_Leaves.blp
- Dalara sites --
TerrainArt\DalaranRuins\DRuins_Dirt.blp Soil: TerrainArt \ DalaranRuins \ DRuins_Dirt.blp
TerrainArt\DalaranRuins\DRuins_DirtRough.blp Eliminate soil: TerrainArt \ DalaranRuins \ DRuins_DirtRough.blp
TerrainArt\DalaranRuins\DRuins_BlackMarble.blp Black marble: TerrainArt \ DalaranRuins \ DRuins_BlackMarble.blp
TerrainArt\DalaranRuins\DRuins_BrickTiles.blp Brick: TerrainArt \ DalaranRuins \ DRuins_BrickTiles.blp
TerrainArt\DalaranRuins\DRuins_SquareTiles.blp Square terrain: TerrainArt \ DalaranRuins \ DRuins_SquareTiles.blp
TerrainArt\DalaranRuins\DRuins_RoundTiles.blp Round terrain: TerrainArt \ DalaranRuins \ DRuins_RoundTiles.blp
TerrainArt\DalaranRuins\DRuins_Grass.blp Grassland: TerrainArt \ DalaranRuins \ DRuins_Grass.blp
TerrainArt\DalaranRuins\DRuins_GrassTrim.blp Formation of the grass: TerrainArt \ DalaranRuins \ DRuins_GrassTrim.blp
TerrainArt\DalaranRuins\DRuins_WhiteMarble.blp White marble: TerrainArt \ DalaranRuins \ DRuins_WhiteMarble.blp
- Black Castle --
TerrainArt\BlackCitadel\Citadel_Dirt.blp Soil: TerrainArt \ BlackCitadel \ Citadel_Dirt.blp
TerrainArt\BlackCitadel\Citadel_DirtLight.blp Pallens soil: TerrainArt \ BlackCitadel \ Citadel_DirtLight.blp
TerrainArt\BlackCitadel\Citadel_RoughDirt.blp Eliminate soil: TerrainArt \ BlackCitadel \ Citadel_RoughDirt.blp
TerrainArt\BlackCitadel\Citadel_FlatStones.blp Hiraishi: TerrainArt \ BlackCitadel \ Citadel_FlatStones.blp
TerrainArt\BlackCitadel\Citadel_SmallBricks.blp Small blocks: TerrainArt \ BlackCitadel \ Citadel_SmallBricks.blp
TerrainArt\BlackCitadel\Citadel_LargeBricks.blp Large blocks: TerrainArt \ BlackCitadel \ Citadel_LargeBricks.blp
TerrainArt\BlackCitadel\Citadel_SquareTiles.blp Square terrain: TerrainArt \ BlackCitadel \ Citadel_SquareTiles.blp
TerrainArt\BlackCitadel\Citadel_DarkTiles.blp Dark terrain: TerrainArt \ BlackCitadel \ Citadel_DarkTiles.blp
- The Frozen Throne --
TerrainArt\Icecrown\Ice_Dirt.blp Soil: TerrainArt \ Icecrown \ Ice_Dirt.blp
TerrainArt\Icecrown\Ice_DirtRough.blp Eliminate soil: TerrainArt \ Icecrown \ Ice_DirtRough.blp
TerrainArt\Icecrown\Ice_DarkIce.blp Black Ice: TerrainArt \ Icecrown \ Ice_DarkIce.blp
TerrainArt\Icecrown\Ice_BlackBricks.blp Black brick: TerrainArt \ Icecrown \ Ice_BlackBricks.blp
TerrainArt\Icecrown\Ice_RuneBricks.blp Nordic text engraved brick: TerrainArt \ Icecrown \ Ice_RuneBricks.blp
TerrainArt\Icecrown\Ice_TiledBricks.blp Brick tile: TerrainArt \ Icecrown \ Ice_TiledBricks.blp
TerrainArt\Icecrown\Ice_Ice.blp Ice: TerrainArt \ Icecrown \ Ice_Ice.blp
TerrainArt\Icecrown\Ice_BlackSquares.blp Black square: TerrainArt \ Icecrown \ Ice_BlackSquares.blp
TerrainArt\Icecrown\Ice_Snow.blp Snow: TerrainArt \ Icecrown \ Ice_Snow.blp
- The edge of the land --
TerrainArt\Outland\Outland_Dirt.blp Soil: TerrainArt \ Outland \ Outland_Dirt.blp
TerrainArt\Outland\Outland_DirtLight.blp Pallens soil: TerrainArt \ Outland \ Outland_DirtLight.blp
TerrainArt\Outland\Outland_RoughDirt.blp Eliminate soil: TerrainArt \ Outland \ Outland_RoughDirt.blp
TerrainArt\Outland\Outland_DirtCracks.blp Pulverizer: TerrainArt \ Outland \ Outland_DirtCracks.blp
TerrainArt\Outland\Outland_FlatStones.blp Hiraishi: TerrainArt \ Outland \ Outland_FlatStones.blp
TerrainArt\Outland\Outland_Rock.blp Rock: TerrainArt \ Outland \ Outland_Rock.blp
TerrainArt\Outland\Outland_FlatStonesLight.blp Hiraishi pallens: TerrainArt \ Outland \ Outland_FlatStonesLight.blp
TerrainArt\Outland\Outland_Abyss.blp Abyss: TerrainArt \ Outland \ Outland_Abyss.blp
- Destruction of monuments --
TerrainArt\Ruins\Ruins_Dirt.blp Soil: TerrainArt \ Ruins \ Ruins_Dirt.blp
TerrainArt\Ruins\Ruins_DirtRough.blp Eliminate soil: TerrainArt \ Ruins \ Ruins_DirtRough.blp
TerrainArt\Ruins\Ruins_DirtGrass.blp Grassland soil color: TerrainArt \ Ruins \ Ruins_DirtGrass.blp
TerrainArt\Ruins\Ruins_SmallBricks.blp Small blocks: TerrainArt \ Ruins \ Ruins_SmallBricks.blp
TerrainArt\Ruins\Ruins_Sand.blp Sandy: TerrainArt \ Ruins \ Ruins_Sand.blp
TerrainArt\Ruins\Ruins_LargeBricks.blp Large blocks: TerrainArt \ Ruins \ Ruins_LargeBricks.blp
TerrainArt\Ruins\Ruins_RoundTiles.blp Round terrain: TerrainArt \ Ruins \ Ruins_RoundTiles.blp
TerrainArt\Ruins\Ruins_Grass.blp Grassland: TerrainArt \ Ruins \ Ruins_Grass.blp
TerrainArt\Ruins\Ruins_GrassDark.blp Dark grass: TerrainArt \ Ruins \ Ruins_GrassDark.blp
- BlueLight -
TerrainArt\Blight\Cave_Blight.blp
TerrainArt\Blight\Felwood_Blight.blp
TerrainArt\Blight\G_Blight.blp
TerrainArt\Blight\Lordf_Blight.blp
TerrainArt\Blight\Lords_Blight.blp
TerrainArt\Blight\Lordw_Blight.blp
TerrainArt\Blight\North_Blight.blp
TerrainArt\Blight\Village_Blight.blp
TerrainArt\Blight\VillageFall_Blight.blp
TerrainArt\Blight\Citadel_Blight.blp
TerrainArt\Blight\DRuins_Blight.blp
TerrainArt\Blight\Dungeon_Blight.blp
TerrainArt\Blight\Ice_Blight.blp
TerrainArt\Blight\Outland_Blight.blp
TerrainArt\Blight\Ruins_Blight.blp

vậy đc chưa :T

View user profile
Tầng 8 on 27/4/2013, 12:09
avatar
Tham gia : 2012-01-16
Bài gửi : 2501
Point : 3511
Nhận thích : 512
Biệt Danh : ..Have Some Tea ?..
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Gắn Custom Tileset vào map

Mỗi tilset đều có 1 path nhất định, hãy đọc kĩ cách sử dụng của nó, mỗi tilset họ đều hướng dẫn cách import TerainArt\.............
Import đúng đường dẫn, sau đó chọn đúng cái tilset đó, tắt JNG/WE/Newgen, và mở lại

View user profile
Tầng 9 on 27/4/2013, 13:05
avatar
Tham gia : 2014-04-19
Bài gửi : 13
Point : 25
Nhận thích : 0
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Gắn Custom Tileset vào map

e noi ne mpq la cai gi vay sao tao tim hoai ko thay , ai bay voi tui lam ko duoc roi

View user profile
Tầng 10 on 5/6/2014, 16:09

Re: Gắn Custom Tileset vào mapTên truy cập