Đăng ký

Go to page : Previous  1, 2

avatar
Tham gia : 2013-03-19
Bài gửi : 65
Point : 132
Nhận thích : 0
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Thông tin Divide and Fight SV 1.03c

Skill 1 Bán Thần trùng vs ulti của Nhà Thông Thái. Xài skill BT là nó dùng ulti của NTT trk

View user profile
Tầng 21 on 8/4/2013, 08:37
avatar
Tham gia : 2012-12-16
Bài gửi : 54
Point : 149
Nhận thích : 5
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Thông tin Divide and Fight SV 1.03c

skill 1 svl k tac dung voi tuong danh xa fai loi khong nhi?

View user profile
Tầng 22 on 9/4/2013, 11:31
avatar
Tham gia : 2012-11-28
Bài gửi : 2
Point : 4
Nhận thích : 0
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Thông tin Divide and Fight SV 1.03c

choi ma *** -cmr dc choi lam cai *** j choi

View user profile
Tầng 23 on 10/4/2013, 07:01
avatar
Tham gia : 2012-11-27
Bài gửi : 2
Point : 4
Nhận thích : 0
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Thông tin Divide and Fight SV 1.03c

đã fix được lỗi chỉnh camera (-cmr), dame (-dmg), thông báo (-tips) chưa a Leo

View user profile
Tầng 24 on 10/4/2013, 10:47

Re: Thông tin Divide and Fight SV 1.03c

Go to page : Previous  1, 2Tên truy cập