Đăng ký

avatar
Tham gia : 2011-09-23
Bài gửi : 3729
Point : 3882
Nhận thích : 2367
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Có Phải Là Lỗi Map?

Mấy bữa nay mỗi khi Mình Đánh DaF cảm thấy lạ là tại sao các hero không hề có skill hay lên item bash (hưng vong)
thì thỉnh thoảng lại bash , mặt khác , ví dụ như hôm qua mình đánh một trận với Hằng nga , dù chưa lên bùa thái cực lại đánh ra skill của bừa thái cực
Không bek có phải là lỗi hay ko?

View user profile
Tầng 1 on 14/11/2011, 17:43
avatar
Tham gia : 2011-04-06
Bài gửi : 9945
Point : 185
Nhận thích : 2097
Biệt Danh : Show me your
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Có Phải Là Lỗi Map?

Lỗi Võ Sĩ Giác Đấu

View user profile
Tầng 2 on 14/11/2011, 17:44
avatar
Tham gia : 2011-09-23
Bài gửi : 3729
Point : 3882
Nhận thích : 2367
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Có Phải Là Lỗi Map?

Không những võ sĩ , mình đánh với đạo tặc , nó vừa skill ulti + skill 1 mình xong , mình chạy nó rượt theo đánh mấy cái thì mình bị bash
Còn hằng nga team mình , mới vào trận chưa gì nó lên thái cực nhanh thế thì xem ko thấy thái cực mà vẫn đánh ra skill?

View user profile
Tầng 3 on 14/11/2011, 17:48
avatar
Tham gia : 2011-02-01
Bài gửi : 1687
Point : 44
Nhận thích : 160
Biệt Danh : Bim Siêu Nhân
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Có Phải Là Lỗi Map?

cái này chưa từng gặp

View user profile
Tầng 4 on 14/11/2011, 18:25
avatar
Tham gia : 2011-11-10
Bài gửi : 787
Point : 174
Nhận thích : 36
Biệt Danh : FB.Gareth.Bale
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Có Phải Là Lỗi Map?

bằng chứng đâu

View user profile
Tầng 5 on 14/11/2011, 18:30
avatar
Tham gia : 2011-06-18
Bài gửi : 3568
Point : 31022
Nhận thích : 782
Biệt Danh : lMrlBom
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Có Phải Là Lỗi Map?

Đâu có thấy đâu nhỉ thấy thằng bạn đánh vẫn bt mà thinking xem thử có phải bản giả không thinking

View user profile
Tầng 6 on 14/11/2011, 18:30
avatar
Tham gia : 2011-04-06
Bài gửi : 9945
Point : 185
Nhận thích : 2097
Biệt Danh : Show me your
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Có Phải Là Lỗi Map?

super...thief wrote:Không những võ sĩ , mình đánh với đạo tặc , nó vừa skill ulti + skill 1 mình xong , mình chạy nó rượt theo đánh mấy cái thì mình bị bash
Còn hằng nga team mình , mới vào trận chưa gì nó lên thái cực nhanh thế thì xem ko thấy thái cực mà vẫn đánh ra skill?

Skill 2 Võ Sĩ Giác đấu khi buff sẽ cho phát đánh đầu tiên bị slow I don\\\\'t know ==> lỗi nằm ở đây. Còn mấy cái kia chưa gặp

View user profile
Tầng 7 on 14/11/2011, 18:38
avatar
Tham gia : 2011-06-10
Bài gửi : 938
Point : 1558
Nhận thích : 158
Biệt Danh : BlackHole1102
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Có Phải Là Lỗi Map?

có replay cái lỗi hiệu ứng slow nè:
Con võ sĩ giác đấu buff chạy nhanh cho cái bắn slow mãi lun
mediafire.com ?7gg5khli5ud7lgc
Tua đến đoạn 24'-26' phút là có

View user profile
Tầng 8 on 14/11/2011, 19:29
Tham gia : 2011-11-14
Bài gửi : 2
Point : 1
Nhận thích : 0
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Có Phải Là Lỗi Map?

uh` mình cũng tháy lôi ma ko lên bùa thái cực mà cung danh ra bua thai cuc that ki la , dúng la map bị lỗi oj

View user profile
Tầng 9 on 14/11/2011, 19:33
avatar
Tham gia : 2011-04-07
Bài gửi : 3204
Point : -503
Nhận thích : 322
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Có Phải Là Lỗi Map?

lôi ma có skill 2 slow thinking

View user profile anh_Deptrai2706@yahoo.com
Tầng 10 on 14/11/2011, 19:58
Tham gia : 2011-08-22
Bài gửi : 94
Point : 103
Nhận thích : 3
Biệt Danh : Hentai.Sindy
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Có Phải Là Lỗi Map?

Lôi Ma SKill 2 Slow Không Lếch Đc Bó Chiếu ( Mới Nâng 1 )..... Còn Võ Sĩ Nó Ghi Rõ Là Slow,Lỗi Là Combat Nhanh Quá Hiệu Ứng Không Ra Ví Dụ Như Gấu Buzz Vừa W-> Ulti -> Q ( Làm Hơi Nhanh, Hoặc Làm Nửa Chừng CHạy Thì Hiệu ứng Stun Không Có ) ,

View user profile
Tầng 11 on 14/11/2011, 20:39
avatar
Tham gia : 2011-06-13
Bài gửi : 1996
Point : 9184
Nhận thích : 189
Biệt Danh : Cloud.Hunter
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Có Phải Là Lỗi Map?

chưa gặp bao h nên hk bít

View user profile
Tầng 12 on 14/11/2011, 20:47

Re: Có Phải Là Lỗi Map?Tên truy cập