Đăng ký

avatar
Tham gia : 2011-10-21
Bài gửi : 620
Point : 1549
Nhận thích : 232
Biệt Danh : WoW..Gavin
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Chiêu Blink của Demon

Mấy anh pro vip ơi làm sao không cho chiêu Blink(của Illdan)biến qua cai Gate vậy.Em làm cái Gate để Unit,(khoảng 200s em mới cho mở cửa)nhưng cái chiêu Blink nó biến qua cái Gate luôn không cần chờ 200s....?Có anh pro nào biết cách chặn không cho chiêu Blink hoặc chiêu biến nào khác qua cái Gate không???Biết thì hãy chỉ em,em chỉ thiếu cái này là hoàn chỉnh map rồi.....

View user profile ve_p3kute@yahoo.com
Tầng 1 on 12/11/2011, 09:15


Tên truy cập