Đăng ký

avatar
Tham gia : 2013-02-18
Bài gửi : 35
Point : 113
Nhận thích : 0
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

help!!!!!!

chỉ mình làm trigger biến hình với Vd : Từ nông dân đến cấp 5 sẽ biến thành footman từ footman đến cấp 20 biến thành capital và đến cấp 30 sẽ biến thành hero bác nào chỉ mình với
hướng dẫn cách đổi hero luôn Đi năn nỉ các bác đó hixhix

View user profile
Tầng 1 on 13/3/2013, 00:14


Tên truy cập