Đăng ký

Go to page : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next

avatar
Tham gia : 2011-08-04
Bài gửi : 4430
Point : -554
Nhận thích : 552
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Cao thủ chém gió hội tụ... Giải đấu clan Spammer

rolling on the floor kỉu thế này thằng Shink top 1

View user profile
Tầng 41 on 5/11/2011, 10:04
avatar
Tham gia : 2011-06-16
Bài gửi : 1538
Point : 1017
Nhận thích : 367
Biệt Danh : acmehaipro
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Cao thủ chém gió hội tụ... Giải đấu clan Spammer

thằng Shik là .... ấy thằng lựu đạn

View user profile nhokmai_yeuzok@yahoo.com 56985
Tầng 42 on 5/11/2011, 10:06
Tham gia : 2011-11-01
Bài gửi : 89
Point : 88
Nhận thích : 1
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Cao thủ chém gió hội tụ... Giải đấu clan Spammer

lựu đạn kon khỉ

View user profile
Tầng 43 on 5/11/2011, 10:06
avatar
Tham gia : 2011-08-04
Bài gửi : 4430
Point : -554
Nhận thích : 552
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Cao thủ chém gió hội tụ... Giải đấu clan Spammer

nóa kìa !!! C4 pùm rolling on the floor

View user profile
Tầng 44 on 5/11/2011, 10:08
avatar
Tham gia : 2011-06-16
Bài gửi : 1538
Point : 1017
Nhận thích : 367
Biệt Danh : acmehaipro
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Cao thủ chém gió hội tụ... Giải đấu clan Spammer

thằng liều mạng

View user profile nhokmai_yeuzok@yahoo.com 56985
Tầng 45 on 5/11/2011, 10:08
avatar
Tham gia : 2011-08-04
Bài gửi : 4430
Point : -554
Nhận thích : 552
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Cao thủ chém gió hội tụ... Giải đấu clan Spammer

lìu ăn nhìu winking

View user profile
Tầng 46 on 5/11/2011, 10:10
avatar
Tham gia : 2011-06-16
Bài gửi : 1538
Point : 1017
Nhận thích : 367
Biệt Danh : acmehaipro
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Cao thủ chém gió hội tụ... Giải đấu clan Spammer

giống tao chơi war đánh ko dc nó thì ho nó ăn lại bị chữi hoài

View user profile nhokmai_yeuzok@yahoo.com 56985
Tầng 47 on 5/11/2011, 10:12
avatar
Tham gia : 2011-08-04
Bài gửi : 4430
Point : -554
Nhận thích : 552
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Cao thủ chém gió hội tụ... Giải đấu clan Spammer

dân warcrap là thế mà

View user profile
Tầng 48 on 5/11/2011, 10:13
Tham gia : 2011-11-01
Bài gửi : 89
Point : 88
Nhận thích : 1
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Cao thủ chém gió hội tụ... Giải đấu clan Spammer

liều ăn nhìu mà chết cũng nhìu
nói thế tao ôm C4 zo nhà mày chết chung rolling on the floor

View user profile
Tầng 49 on 5/11/2011, 10:13
avatar
Tham gia : 2011-08-04
Bài gửi : 4430
Point : -554
Nhận thích : 552
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Cao thủ chém gió hội tụ... Giải đấu clan Spammer

ê hình như mày spam nhầm topic rồi rolling on the floor

View user profile
Tầng 50 on 5/11/2011, 10:15
avatar
Tham gia : 2011-06-16
Bài gửi : 1538
Point : 1017
Nhận thích : 367
Biệt Danh : acmehaipro
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Cao thủ chém gió hội tụ... Giải đấu clan Spammer

-ar ra binladen + mã kill 3 rượt nó thôi
cho nó đánh

View user profile nhokmai_yeuzok@yahoo.com 56985
Tầng 51 on 5/11/2011, 10:16
avatar
Tham gia : 2011-08-04
Bài gửi : 4430
Point : -554
Nhận thích : 552
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Cao thủ chém gió hội tụ... Giải đấu clan Spammer

rolling on the floor nó lên jảm ma thuật ngon mà đức đầu vào

View user profile
Tầng 52 on 5/11/2011, 10:17
Tham gia : 2011-11-01
Bài gửi : 89
Point : 88
Nhận thích : 1
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Cao thủ chém gió hội tụ... Giải đấu clan Spammer

mày đừng có chém jó vừa thoy chứ
tao yêu cầu Admin Band nick nó

View user profile
Tầng 53 on 5/11/2011, 10:18
avatar
Tham gia : 2011-08-04
Bài gửi : 4430
Point : -554
Nhận thích : 552
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Cao thủ chém gió hội tụ... Giải đấu clan Spammer

rolling on the floor hài chưa z cũng band

View user profile
Tầng 54 on 5/11/2011, 10:18
Tham gia : 2011-11-01
Bài gửi : 89
Point : 88
Nhận thích : 1
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Cao thủ chém gió hội tụ... Giải đấu clan Spammer

tụi này spam miết...
spam , spam và spam...

View user profile
Tầng 55 on 5/11/2011, 10:21
avatar
Tham gia : 2011-08-04
Bài gửi : 4430
Point : -554
Nhận thích : 552
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Cao thủ chém gió hội tụ... Giải đấu clan Spammer

!! mày k spam àk

View user profile
Tầng 56 on 5/11/2011, 10:21
Tham gia : 2011-07-29
Bài gửi : 1915
Point : 3
Nhận thích : 200
Biệt Danh : Lov3.HAZEL
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Cao thủ chém gió hội tụ... Giải đấu clan Spammer

thằng disney nói nhảm ! shjt

View user profile
Tầng 57 on 5/11/2011, 10:38
Tham gia : 2011-11-01
Bài gửi : 89
Point : 88
Nhận thích : 1
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Cao thủ chém gió hội tụ... Giải đấu clan Spammer

cừơi cái con khỉ nè
tao cắt cu mày angry

View user profile
Tầng 58 on 5/11/2011, 10:54
avatar
Tham gia : 2011-08-04
Bài gửi : 4430
Point : -554
Nhận thích : 552
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Cao thủ chém gió hội tụ... Giải đấu clan Spammer

nhảm là 1 phần của spam đấy

View user profile
Tầng 59 on 5/11/2011, 11:07
avatar
Tham gia : 2011-06-16
Bài gửi : 1538
Point : 1017
Nhận thích : 367
Biệt Danh : acmehaipro
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Cao thủ chém gió hội tụ... Giải đấu clan Spammer

ko liều sao dám spam

View user profile nhokmai_yeuzok@yahoo.com 56985
Tầng 60 on 5/11/2011, 11:24

Re: Cao thủ chém gió hội tụ... Giải đấu clan Spammer

Go to page : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  NextTên truy cập