Đăng ký

Tham gia : 2011-07-18
Bài gửi : 211
Point : 496
Nhận thích : 93
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Dota imba Ai v3.79e En Stable (Tiếng Anh 03/11/2011)Đây là phiên bản Dota imba AI v3.79e mới nhất (Tiếng Anh, update ngày 30/11/2011)

Download: DotA Imba AI 3.79e english version

View user profile
Tầng 1 on 3/11/2011, 08:14
avatar
Tham gia : 2011-10-08
Bài gửi : 317
Point : 532
Nhận thích : 231
Biệt Danh : Spamer.Boss
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Dota imba Ai v3.79e En Stable (Tiếng Anh 03/11/2011)

giờ chơi imba legends, sự kết hợp hoàn hảo giữa IMBA + LoD.

View user profile
Tầng 2 on 3/11/2011, 08:30
Tham gia : 2011-09-26
Bài gửi : 2
Point : 3
Nhận thích : 0
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Dota imba Ai v3.79e En Stable (Tiếng Anh 03/11/2011)

thanks.

View user profile
Tầng 3 on 9/11/2011, 18:08

Re: Dota imba Ai v3.79e En Stable (Tiếng Anh 03/11/2011)Tên truy cập