Đăng ký

avatar
Tham gia : 2013-01-20
Bài gửi : 53
Point : 117
Nhận thích : 3
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Mở map ko được là sao ?

Tình hình là mình mở map này = WorldEditor , VjassNewGen , X Design Pack không được ai mở được chỉ mình với map demo của anh nó đây :
http://205.196.122.25/1no1q7xfhbvg/bys74bj50mxcm34/demo+test.rar
mediafire.com ?bys74bj50mxcm34

View user profile
Tầng 1 on 3/2/2013, 18:41


Tên truy cập