Đăng ký

avatar
Tham gia : 2013-01-04
Bài gửi : 6
Point : 36
Nhận thích : 0
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Help!!!!!!!!!!

Chỉ mình khóa cái camera như map này với: http://www.epicwar.com/maps/205899/

View user profile
Tầng 1 on 4/1/2013, 12:02
avatar
Tham gia : 2012-11-28
Bài gửi : 48
Point : 175
Nhận thích : 19
Biệt Danh : Drakkar_Knight
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Help!!!!!!!!!!

Đang ở nhà anh chơi nên máy ko có War3. Bạn dùng Event: Time - Periodic Event và dùng lệnh Camera - Pan Camera (Timed) trong phần Action để chỉnh đến vị trí của Hero.

Tí về đưa trigger cho. Ăn cơm đã >big grin<

View user profile
Tầng 2 on 4/1/2013, 18:32
avatar
Tham gia : 2012-01-16
Bài gửi : 2501
Point : 3511
Nhận thích : 512
Biệt Danh : ..Have Some Tea ?..
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Help!!!!!!!!!!

Camera - Lock camera target for Player 1 (Red) to (Triggering unit), offset by (0.00, 0.00) using Default rotation
Or
Camera - Lock camera orientation for Player 1 (Red) to (Triggering unit), offset by (0.00, 0.00)


View user profile
Tầng 3 on 7/1/2013, 13:55

Re: Help!!!!!!!!!!Tên truy cập