Đăng ký

avatar
Tham gia : 2012-11-06
Bài gửi : 44
Point : 156
Nhận thích : 1
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Fix lại Chiến thần hoàng chinh

Chiến Thần
Tiểu Sử Chưa Suy nghĩ ra
Hệ Thống kỹ năng
kỹ năng 1:
Bàn tay thánh thiện [chủ động]
Dùng sức mạnh ở bàn tay chưởng ra 1 luồng ánh sáng:
mức 1 gây ra 70 sát thương và choáng 0.05 giây [10 giây thời gian phục hồi kỹ năng]
mức 2 gây ra 100 sát thương và choáng 0.04 giây [11 giây thời gian phục hồi kỹ năng]
mức 3 gây ra 130 sát thương và choáng 0.03 giây [12 giây thời gian phục hồi kỹ năng]
mức 4 gây ra 160 sát thương và choáng 0.02 giây [13 giây thời gian phục hồi kỹ năng]

View user profile
Tầng 1 on 6/12/2012, 13:58
avatar
Tham gia : 2012-11-06
Bài gửi : 44
Point : 156
Nhận thích : 1
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Fix lại Chiến thần hoàng chinh

nhấn nhầm gửi bài ......

View user profile
Tầng 2 on 6/12/2012, 13:59
avatar
Tham gia : 2012-10-16
Bài gửi : 2068
Point : 938
Nhận thích : 150
Biệt Danh : Hiệp Sĩ Gà
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Fix lại Chiến thần hoàng chinh

clgt :T

View user profile
Tầng 3 on 6/12/2012, 14:10
avatar
Tham gia : 2012-09-10
Bài gửi : 24
Point : 48
Nhận thích : 1
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Fix lại Chiến thần hoàng chinh

hero sàm l` chưa từng thấy

View user profile
Tầng 4 on 6/12/2012, 17:48
avatar
Tham gia : 2011-03-19
Bài gửi : 772
Point : 1776
Nhận thích : 113
Biệt Danh : VaL.c0nan937
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Fix lại Chiến thần hoàng chinh

Mod vô gọp bài lại kìa, chắt mạng lag đừng ban nó tội nghiệp

View user profile
Tầng 5 on 6/12/2012, 20:26
avatar
Tham gia : 2011-09-04
Bài gửi : 3112
Point : 12691
Nhận thích : 648
Biệt Danh : Show me yours
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Fix lại Chiến thần hoàng chinh

hero 1 skill duy nhất .......

View user profile
Tầng 6 on 8/12/2012, 19:27
avatar
Tham gia : 2012-06-10
Bài gửi : 226
Point : 1514
Nhận thích : 44
Biệt Danh : Evils.ReD
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Fix lại Chiến thần hoàng chinh

xam vl

View user profile
Tầng 7 on 9/12/2012, 15:17

Re: Fix lại Chiến thần hoàng chinhTên truy cập