Đăng ký

avatar
Tham gia : 2012-07-17
Bài gửi : 44
Point : 105
Nhận thích : 2
Biệt Danh : nhathoang007
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Ai chỉ em làm cái này với :((

Hix e đang làm một map đánh nhau nhưng ko bik nhiều lắm nên đang cần thêm skill ai chỉ e làm 1 số skill như sau dc ko
-1 skill target nếu giết được mục tiêu sẽ tăng số máu tối đa của hero + thêm 90 mỗi lần ( tối Đa 6 lần) mà 1 lần như thế sẽ làm hero to thêm
- Skill omilash giống như con gì bên dota ấy
- Skill phóng 1 cây kiếm đến điểm đã chọn và đợi 2s tạo nên 1 loc xoáy trong 5s
- 1 skill khi sử dụng hero chạy đến phía trước như trâu hút rùi làm văng mấy mục tiêu trong phạm vi skill
Hix ai giúp mình nhé nếu có thêm demo mình thanks vạn lầnLast edited by nhathoang1130 on 2/12/2012, 23:11; edited 1 time in total (Reason for editing : http://www.phutu.org)

View user profile
Tầng 1 on 2/12/2012, 22:06
avatar
Tham gia : 2012-07-17
Bài gửi : 44
Point : 105
Nhận thích : 2
Biệt Danh : nhathoang007
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Ai chỉ em làm cái này với :((

sao ko ai vào vậy crying

View user profile
Tầng 2 on 2/12/2012, 23:09
avatar
Tham gia : 2011-10-13
Bài gửi : 4777
Point : 23030
Nhận thích : 281
Biệt Danh : :T
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Ai chỉ em làm cái này với :((

Hỏi Thợ Săn Quỷ vs Mod bengok ý happy

View user profile
Tầng 3 on 2/12/2012, 23:40
avatar
Tham gia : 2012-01-16
Bài gửi : 2501
Point : 3511
Nhận thích : 512
Biệt Danh : ..Have Some Tea ?..
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Ai chỉ em làm cái này với :((

1 - Tạo 1 var real gán vào trong cái target như sau:

Set R = (R + 1.00) [Số 1 ở đây thì tùy ý lớn nhỏ bạn chọn]
R là tên Var tùy ý


2 - Omilash:
Tạo 1 Var Loop dạng Ineger
1 Var Points1 dạng Points
1 Var Unit dạng Unit
1 Var UnitTarget dạng Unit
1 Points dạng Points

Omnislash
Events
Unit - A unit Starts the effect of an ability
Conditions
(Ability being cast) Equal to Omnislash
Actions
Set Unit = (Casting unit)
Set Unittarget = (Target unit of ability being cast)
Set Points = (Position of UnitTarget)
If ((Level of Omnislash for Unit) Equal to 1) then do (Set Loop = 2) else do (Do nothing)
If ((Level of Omnislash for Unit) Equal to 2) then do (Set Loop = 4) else do (Do nothing)
If ((Level of Omnislash for Unit) Equal to 3) then do (Set Loop = 7) else do (Do nothing)

[If này là số lần xả kiếm, có thể tùy chỉnh]

Unit - Make Unit Invulnerable
Animation - Change Unit's vertex coloring to (100.00%, 100.00%, 100.00%) with 50.00% transparency
Selection - Remove Unit from selection
Unit - Move o instantly to Points
Custom script: call RemoveLocation(udg_tl)
Animation - Play o's attack animation
Unit - Cause Unit to damage UnitTarget, dealing (Random real number between 150.00 and 250.00) damage of attack type Hero and damage type Normal
Special Effect - Create a special effect attached to the chest of Unit using Abilities\Spells\NightElf\Blink\BlinkCaster.mdl
Special Effect - Destroy (Last created special effect)
For each (Integer A) from 1 to Loop, do (Actions)
Loop - Actions
Wait 0.30 game-time seconds
Set Points1 = (Position of Unit)
Set EG[0] = (Units within 600.00 of Points1 matching ((((Matching unit) is A structure) Not equal to True) and ((((Matching unit) is alive) Equal to True) and ((((Matching unit) belongs to an enemy of (Owner of o)) Equal to True) and ((((Matching unit) is A flying
Set Group[1] = (Random 1 units from Group[0])
Custom script: call RemoveLocation(udg_Points1)
Custom script: call DestroyGroup(udg_Group[0])
Custom script: call DestroyGroup(udg_Group[1])


3 - Tạo 1 spell Storm bolt
Tạo 1 spell Cyclone cho unit
Tạo 1 Dummy .mdl

Tạo 1 Var Dummy dạng Unit
1 Var Target dạng Unit
1 Var Leak dạng Points


Event - Unit Start Effect Ability
Conditions - Ability Being Cast Equal to LocXoay
Action - Set Var Target = (Target unit of ability being cast)
Set Leak = (Poison of Casting Unit)
Unit - Create 1 Dummy for Casting Unit at Leak facing Default building facing (270.0) degrees
Set Dummy = Last Create Unit
Unit - Add Cyclone to Dummy
Unit - Order Dummy to Night Elf Druid Of The Talon - Cyclone Target
Wait 2 Seconds
Remove Dummy from the game
4 - Ghé thăm hiveworkshop và gõ knock backLast edited by Bengok on 3/12/2012, 13:29; edited 3 times in total (Reason for editing : http://www.phutu.org)

View user profile
Tầng 4 on 3/12/2012, 13:23
avatar
Tham gia : 2012-11-28
Bài gửi : 48
Point : 175
Nhận thích : 19
Biệt Danh : Drakkar_Knight
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Ai chỉ em làm cái này với :((

Tạm thời mình hướng dẫn bạn làm skill 1 đã, chưa có thời gian.

Bấm vào đây xem toàn bộ nội dung:
- Vào Object Editor - Abilities.

- Tạo 1 skill buff, ở đây mình chọn Inner Fire:- Chỉnh Stats - Hero Ability thành True và các thông số khác tùy bạn:*Lưu ý: Duration - Hero ở đây mình đặt là 60 thì tí nữa phần trigger cũng đặt là Wait 60.00 seconds. Bạn chỉnh là bao nhiêu thì vào cũng trigger chỉnh nhé.

- Tạo 1 skill Life Bonus của item (mình đặt tên nó là Life):- Đặt Levels là 7 và chỉnh Data - Max Life Gained qua các level thành 0/90/180/270/360/450/540:- Vào Trigger Editor, tạo 2 variables như thế này:

- Cuối cùng tạo 2 trigger sau:

Code:
Skill 1 Cast
    Events
        Unit - A unit Starts the effect of an ability
    Conditions
        (Ability being cast) Equal to Skill 1
    Actions
        Set Caster = (Target unit of ability being cast)
        Set Size = 100.00
        Unit - Add Life  to Caster
        Unit - Set level of Life  for Caster to 1
        Wait 60.00 seconds
        Unit - Remove Life  from Caster
        Animation - Change Caster's size to (100.00%, 100.00%, 100.00%) of its original size
        Set Caster = No unit

Code:
Skill 1
    Events
        Unit - A unit Dies
    Conditions
        (Killing unit) Equal to Caster
    Actions
        If (All Conditions are True) then do (Then Actions) else do (Else Actions)
            If - Conditions
                (Level of Life  for Caster) Less than 7
            Then - Actions
                Set Size = (Size + 10.00)
                Animation - Change Caster's size to (Size%, Size%, Size%) of its original size
                Unit - Set level of Life  for Caster to ((Level of Life  for Caster) + 1)
            Else - Actions

Hoặc xem hình:

Last edited by Drakkar Knight on 4/12/2012, 17:47; edited 3 times in total (Reason for editing : http://www.phutu.org)

View user profile
Tầng 5 on 3/12/2012, 13:57
avatar
Tham gia : 2012-11-28
Bài gửi : 48
Point : 175
Nhận thích : 19
Biệt Danh : Drakkar_Knight
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Ai chỉ em làm cái này với :((

Skill Omnislash thì vào đây xem: Hiveworkshop

View user profile
Tầng 6 on 3/12/2012, 14:13
avatar
Tham gia : 2012-11-28
Bài gửi : 48
Point : 175
Nhận thích : 19
Biệt Danh : Drakkar_Knight
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Ai chỉ em làm cái này với :((

Knock Back thì xem tạm cái này nhé: Hiveworkshop

View user profile
Tầng 7 on 3/12/2012, 14:17
avatar
Tham gia : 2012-07-17
Bài gửi : 44
Point : 105
Nhận thích : 2
Biệt Danh : nhathoang007
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Ai chỉ em làm cái này với :((

thanks 2 bạn kia nhé ^_^

View user profile
Tầng 8 on 3/12/2012, 15:27
avatar
Tham gia : 2012-06-09
Bài gửi : 3561
Point : 644
Nhận thích : 316
Biệt Danh : Evils.Siro
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Ai chỉ em làm cái này với :((

cái này có sư phụ Evil_Hunter ý big grin

View user profile
Tầng 9 on 3/12/2012, 16:37
avatar
Tham gia : 2012-07-17
Bài gửi : 44
Point : 105
Nhận thích : 2
Biệt Danh : nhathoang007
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Ai chỉ em làm cái này với :((

@Drakkar Knight wrote:Tạm thời mình hướng dẫn bạn làm skill 1 đã, chưa có thời gian.

- Vào Object Editor - Abilities.

- Tạo 1 skill buff, ở đây mình chọn Inner Fire:- Chỉnh Stats - Hero Ability thành True và các thông số khác tùy bạn:*Lưu ý: Duration - Hero ở đây mình đặt là 60 thì tí nữa phần trigger cũng đặt là Wait 60.00 seconds. Bạn chỉnh là bao nhiêu thì vào cũng trigger chỉnh nhé.

- Tạo 1 skill Life Bonus của item (mình đặt tên nó là Life):- Đặt Levels là 7 và chỉnh Data - Max Life Gained qua các level thành 0/90/180/270/360/450/540:- Vào Trigger Editor, tạo 2 variables như thế này:

- Cuối cùng tạo 2 trigger sau:

Code:
Skill 1 Cast
    Events
        Unit - A unit Starts the effect of an ability
    Conditions
        (Ability being cast) Equal to Skill 1
    Actions
        Set Caster = (Target unit of ability being cast)
        Set Size = 100.00
        Unit - Add Life  to Caster
        Unit - Set level of Life  for Caster to 1
        Wait 60.00 seconds
        Unit - Remove Life  from Caster
        Animation - Change Caster's size to (100.00%, 100.00%, 100.00%) of its original size
        Set Caster = No unit

Code:
Skill 1
    Events
        Unit - A unit Dies
    Conditions
        (Killing unit) Equal to Caster
    Actions
        If (All Conditions are True) then do (Then Actions) else do (Else Actions)
            If - Conditions
                (Level of Life  for Caster) Less than 7
            Then - Actions
                Set Size = (Size + 10.00)
                Animation - Change Caster's size to (Size%, Size%, Size%) of its original size
                Unit - Set level of Life  for Caster to ((Level of Life  for Caster) + 1)
            Else - Actions

Hoặc xem hình:(Level of Life for Caster) Less than 7 cai cho do minh ko hieu lam tu trigger nao het

View user profile
Tầng 10 on 3/12/2012, 20:44
avatar
Tham gia : 2012-05-20
Bài gửi : 415
Point : 942
Nhận thích : 72
Biệt Danh : 19101994
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Ai chỉ em làm cái này với :((

Level of mà Real cái đầu cha mày

View user profile
Tầng 11 on 4/12/2012, 14:16
avatar
Tham gia : 2012-11-28
Bài gửi : 48
Point : 175
Nhận thích : 19
Biệt Danh : Drakkar_Knight
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Ai chỉ em làm cái này với :((

Tình hình là mình nghi cái trigger của mình bị lỗi nếu Hero đang được buff skill mà chết thì sau 60 giây nó sẽ không giảm máu và nhỏ lại. Bạn sửa trigger thứ 2 thành thế này nhé:

Code:
Skill 1
    Events
        Unit - A unit Dies
    Conditions
    Actions
        If (All Conditions are True) then do (Then Actions) else do (Else Actions)
            If - Conditions
                (Killing unit) Equal to Caster
            Then - Actions
                If (All Conditions are True) then do (Then Actions) else do (Else Actions)
                    If - Conditions
                        (Level of Life Bonus  for Caster) Less than 7
                    Then - Actions
                        Set Size = (Size + 10.00)
                        Animation - Change Caster's size to (Size%, Size%, Size%) of its original size
                        Unit - Set level of Life Bonus  for Caster to ((Level of Life Bonus  for Caster) + 1)
                    Else - Actions
            Else - Actions
        If (All Conditions are True) then do (Then Actions) else do (Else Actions)
            If - Conditions
                (Dying unit) Equal to Caster
            Then - Actions
                Animation - Change Caster's size to (100.00%, 100.00%, 100.00%) of its original size
                Unit - Remove Life Bonus  from Caster
                Set Caster = No unit
            Else - Actions

Hình:

Bấm vào đây xem toàn bộ nội dung:

Last edited by Drakkar Knight on 4/12/2012, 17:46; edited 1 time in total (Reason for editing : http://www.phutu.org)

View user profile
Tầng 12 on 4/12/2012, 14:55
avatar
Tham gia : 2012-11-28
Bài gửi : 48
Point : 175
Nhận thích : 19
Biệt Danh : Drakkar_Knight
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Ai chỉ em làm cái này với :((

*Fire Wizard: Có lẽ bạn nhầm skill Life với lệnh Unit - Property rồi big grin. Để tránh bị nhầm nên trigger trên mình đặt skill đó là Life Bonus nhé. Còn cách làm thì như sau:

Bấm vào đây xem toàn bộ nội dung:
- Ấn vào Conditions:- Chọn Integer Comparison:- Tìm đến mục Unit - Level Of Ability For Unit và chỉnh sửa:Last edited by Drakkar Knight on 4/12/2012, 17:46; edited 1 time in total (Reason for editing : http://www.phutu.org)

View user profile
Tầng 13 on 4/12/2012, 14:56
avatar
Tham gia : 2012-11-28
Bài gửi : 48
Point : 175
Nhận thích : 19
Biệt Danh : Drakkar_Knight
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Ai chỉ em làm cái này với :((

Ẩn hết rồi nhá big grin

View user profile
Tầng 14 on 4/12/2012, 17:48

Re: Ai chỉ em làm cái này với :((Tên truy cập