Đăng ký

avatar
Tham gia : 2012-09-29
Bài gửi : 48
Point : 140
Nhận thích : 10
Biệt Danh : Trang Moon
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

10 Hero Siege Hero Builder Ver 0.55

10 Hero Siege Hero Builder Ver 0.55
by Shaggy/Chippy

Map thu cua, duoc tu chon spell
Re-Balenced 10 Hero Siege Map
Hero Builder Edition!!!!
Over 20 Heroes to choose from, and over 60 spells!
Customize your hero and Defend!!!
by Shaggy
Edited by Chippy|r
lINK DOWN:
http://www.epicwar.com/maps/218157/

View user profile
Tầng 1 on 30/11/2012, 12:29


Tên truy cập