Đăng ký

avatar
Tham gia : 2011-01-16
Bài gửi : 413
Point : 572
Nhận thích : 162
Biệt Danh : Lov3.J3Oy
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

[Giới Thiệu map mới] X Hero Next-gen HD 0.67b

Category: Hero Defense
Tileset: Sunken Ruins
Dimensions: 192x192
Playable Area: 180x188
Số Người chơi: 4-8

Size: 883 KB

Hero đc chia làm str,agi,intCó Ép Đồ mới vào chọn mức khó dễ: dễ đc 40 point + điểm

http://www.epicwar.com/maps/download/166428/c35aeed7037982fb9a1b785ded269f86d669cddc4d93d7ce/X%20Hero%20Next-gen%200.67b.w3x

View user profile
Tầng 1 on 31/3/2011, 08:29
Tham gia : 2012-06-14
Bài gửi : 24
Point : 50
Nhận thích : 3
Biệt Danh : Black_GhostGG
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Giới Thiệu map mới] X Hero Next-gen HD 0.67b

spam chay

View user profile
Tầng 2 on 19/7/2012, 00:25
avatar
Tham gia : 2011-04-03
Bài gửi : 716
Point : 1110
Nhận thích : 20
Biệt Danh : kienkonbmt
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Giới Thiệu map mới] X Hero Next-gen HD 0.67b

map hay đấy , đã win game trong vòng 2 tiếng

View user profile
Tầng 3 on 20/7/2012, 09:51
Tham gia : 2012-05-18
Bài gửi : 1192
Point : -661
Nhận thích : 188
Biệt Danh : K|CFFFFFF80enz
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Giới Thiệu map mới] X Hero Next-gen HD 0.67b

máp nhìn cũng có vẻ hấp dẫn để test thử

View user profile
Tầng 4 on 20/7/2012, 09:55
avatar
Tham gia : 2012-03-10
Bài gửi : 181
Point : 392
Nhận thích : 35
Biệt Danh : 7ig3r10091996
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Giới Thiệu map mới] X Hero Next-gen HD 0.67b

Map này khá hay mà đó giờ chưa biết Tks đã post.

View user profile
Tầng 5 on 20/7/2012, 19:55
avatar
Tham gia : 2012-03-10
Bài gửi : 181
Point : 392
Nhận thích : 35
Biệt Danh : 7ig3r10091996
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Giới Thiệu map mới] X Hero Next-gen HD 0.67b

Map này hình như bị lỗi đánh boss ở PEnguin Quest khi bos nó rớt đồ ra thì ko lụm đc

View user profile
Tầng 6 on 21/7/2012, 16:06

Re: [Giới Thiệu map mới] X Hero Next-gen HD 0.67bTên truy cập