Đăng ký

avatar
Tham gia : 2012-04-07
Bài gửi : 98
Point : 419
Nhận thích : 72
Biệt Danh : Nghiêm cmn Túc
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

A...E....đề phòng lũ này...đánh thua cái chữi


Nhớ tên lũ này nhé, tạm thời chưa đăng replay lên dc, a..e thông cảm

View user profile
Tầng 1 on 13/11/2012, 16:05
avatar
Tham gia : 2011-10-08
Bài gửi : 4600
Point : 2530
Nhận thích : 2227
Biệt Danh : Ji Yeon
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: A...E....đề phòng lũ này...đánh thua cái chữi

úp ghê ghê ghê quá :003

View user profile
Tầng 2 on 13/11/2012, 16:07
avatar
Tham gia : 2012-07-02
Bài gửi : 4504
Point : 895
Nhận thích : 79
Biệt Danh : đéo có
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: A...E....đề phòng lũ này...đánh thua cái chữi

co j hot

View user profile
Tầng 3 on 13/11/2012, 16:07
avatar
Tham gia : 2012-11-06
Bài gửi : 140
Point : 431
Nhận thích : 4
Biệt Danh : Đếu coá
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: A...E....đề phòng lũ này...đánh thua cái chữi

Ấu ye... thằq đóa giốq Exit vlêr

View user profile
Tầng 4 on 13/11/2012, 16:09
avatar
Tham gia : 2012-07-02
Bài gửi : 4504
Point : 895
Nhận thích : 79
Biệt Danh : đéo có
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: A...E....đề phòng lũ này...đánh thua cái chữi

@F10.E.Q...Light wrote:Ấu ye... thằq đóa giốq Exit vlêr
mầy la th nao the :001

View user profile
Tầng 5 on 13/11/2012, 16:11
avatar
Tham gia : 2011-07-22
Bài gửi : 3302
Point : 851
Nhận thích : 565
Biệt Danh : 3th.KuEm
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: A...E....đề phòng lũ này...đánh thua cái chữi

1 trụ căng go đã có người thua :? và kết quả chửi nhau :-

View user profile
Tầng 6 on 13/11/2012, 16:11
avatar
Tham gia : 2012-04-08
Bài gửi : 1915
Point : 12437
Nhận thích : 113
Biệt Danh : [ Tuổi Trẽ Tài Cao ]
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: A...E....đề phòng lũ này...đánh thua cái chữi

thằng đó giống thang lee west đung hơn =]]

View user profile
Tầng 7 on 13/11/2012, 16:13
avatar
Tham gia : 2012-11-06
Bài gửi : 140
Point : 431
Nhận thích : 4
Biệt Danh : Đếu coá
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: A...E....đề phòng lũ này...đánh thua cái chữi

Chuẩn... ~~ ~~ ~~
giốq cả 2 ý màk

View user profile
Tầng 8 on 13/11/2012, 16:15
avatar
Tham gia : 2012-10-09
Bài gửi : 1018
Point : 0
Nhận thích : 21
Biệt Danh : NTV._.Jin
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: A...E....đề phòng lũ này...đánh thua cái chữi

k có gì hot

View user profile
Tầng 9 on 13/11/2012, 16:31
avatar
Tham gia : 2012-07-02
Bài gửi : 4504
Point : 895
Nhận thích : 79
Biệt Danh : đéo có
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: A...E....đề phòng lũ này...đánh thua cái chữi

ghê qua rolling on the floor

View user profile
Tầng 10 on 13/11/2012, 16:33
avatar
Tham gia : 2012-10-26
Bài gửi : 681
Point : 912
Nhận thích : 25
Biệt Danh : Storm.MC
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: A...E....đề phòng lũ này...đánh thua cái chữi

vâng nó khá giống kẻ đã cho em mang cái thai khốn khổ này :003

View user profile
Tầng 11 on 13/11/2012, 16:39
avatar
Tham gia : 2012-07-02
Bài gửi : 4504
Point : 895
Nhận thích : 79
Biệt Danh : đéo có
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: A...E....đề phòng lũ này...đánh thua cái chữi

vãi mấy chú :T

View user profile
Tầng 12 on 13/11/2012, 17:03
avatar
Tham gia : 2012-10-24
Bài gửi : 45
Point : 118
Nhận thích : 6
Biệt Danh : DF.Number1
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: A...E....đề phòng lũ này...đánh thua cái chữi

đì cmn thằng lờ này đê

View user profile madoihetthoi_madoihetthoi@yahoo.com
Tầng 13 on 13/11/2012, 20:15
avatar
Tham gia : 2011-09-04
Bài gửi : 3112
Point : 12691
Nhận thích : 648
Biệt Danh : Show me yours
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: A...E....đề phòng lũ này...đánh thua cái chữi

chấp làm j lũ trẻ trâu :T

View user profile
Tầng 14 on 17/11/2012, 19:10
avatar
Tham gia : 2012-08-23
Bài gửi : 80
Point : 176
Nhận thích : 0
Biệt Danh : xl.vanlaanh
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: A...E....đề phòng lũ này...đánh thua cái chữi

úp, ghê quá :003

View user profile
Tầng 15 on 17/11/2012, 19:14
avatar
Tham gia : 2012-01-13
Bài gửi : 2365
Point : 9357
Nhận thích : 177
Biệt Danh : Æ.KhôngYêuEm Lol
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: A...E....đề phòng lũ này...đánh thua cái chữi

mình đó thớt =]]

View user profile
Tầng 16 on 17/11/2012, 19:15
avatar
Tham gia : 2012-03-30
Bài gửi : 73
Point : 116
Nhận thích : 1
Biệt Danh : Loki
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: A...E....đề phòng lũ này...đánh thua cái chữi

Chẳng có gì hót O^

View user profile
Tầng 17 on 19/11/2012, 11:09
avatar
Tham gia : 2012-06-26
Bài gửi : 8962
Point : 25559
Nhận thích : 1356
Biệt Danh : Cao Thiên Vương
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: A...E....đề phòng lũ này...đánh thua cái chữi

happy)vãi chửi xối xả

View user profile
Tầng 18 on 19/11/2012, 11:32
avatar
Tham gia : 2012-07-14
Bài gửi : 2206
Point : 4880
Nhận thích : 89
Biệt Danh : What is the JAV
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: A...E....đề phòng lũ này...đánh thua cái chữi

Chuyện thg ngày đúng k , dời thiếu gì mấy thằng rr thế này

View user profile
Tầng 19 on 19/11/2012, 11:51
avatar
Tham gia : 2012-02-02
Bài gửi : 5088
Point : 1140
Nhận thích : 600
Biệt Danh : Vãi Lồn
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: A...E....đề phòng lũ này...đánh thua cái chữi

chẳng hỉu mẹ gi

View user profile
Tầng 20 on 19/11/2012, 11:52

Re: A...E....đề phòng lũ này...đánh thua cái chữiTên truy cập