Đăng ký

avatar
Tham gia : 2012-11-04
Bài gửi : 2
Point : 5
Nhận thích : 0
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Cách ép đồ map X hero v8.5

Download : http://www.epicwar.com/maps/181572/
http://i48.servimg.com/u/f48/16/18/15/10/untit259.jpg
shop ep do 1
00=boss+boss+bos+rs
01=03ep1+boss+rs
02=03ep1+rs(con cay 100k)
03=13cay+10ep1+rs
10=13cay+12cay+rs
11=02cb2+12cb1+rs
12=13cb1+21cay+rs
13=20cb1+10cb1+01cb1+rs
20=20cay+21ep1+rs
21=3x21Cay
22=11cb1+02cb1
23=00Cb2+01Cb2
shop ep do 2
00=20cay+caimong(nhat)+rs
01=20ep1+kiem(boss)+rs
02=00ep2+nhanboss+rs
03=12ep1+22ep1+02cb1+rs
10=21ep1+11ep2+rs
11=01cb1+13cb1+21cay+rs
12=02cb3+22ep2
13=10cb3+23ep2
20=03cb3+21ep2
21=6x21cb1
22=6x22cb1
23=6x12cb1
shop ep do 3
00=boss+boss+rs
01=boss+boss+rs
02=boss+boss
03=20ep3+rs
10=20ep3+boss+rs
11=22ep1+boss+rs
12=10ep2+boss+rs
13=13ep1+doboss+rs
20=03ep2+21ep3+rs
21=22ep1+12ep1+01cb3+rs
Last edited by Bom...sex on 12/11/2012, 08:37; edited 1 time in total (Reason for editing : http://www.phutu.org)

View user profile
Tầng 1 on 12/11/2012, 08:27
avatar
Tham gia : 2012-11-04
Bài gửi : 2
Point : 5
Nhận thích : 0
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Cách ép đồ map X hero v8.5

ai biết gửi ảnh giup minh với

View user profile
Tầng 2 on 12/11/2012, 08:29
avatar
Tham gia : 2011-12-04
Bài gửi : 2089
Point : 513
Nhận thích : 170
Biệt Danh : Ăn Hại MC
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Cách ép đồ map X hero v8.5

sao ko úp ảnh, gép đồ mà toàn số thế :001

View user profile
Tầng 3 on 12/11/2012, 08:52
Tham gia : 2012-11-14
Bài gửi : 4
Point : 8
Nhận thích : 0
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Cách ép đồ map X hero v8.5

con số gì kia làm lại ảnh đi thớt @0

View user profile
Tầng 4 on 15/11/2012, 00:14
avatar
Tham gia : 2012-06-26
Bài gửi : 8962
Point : 25559
Nhận thích : 1356
Biệt Danh : Cao Thiên Vương
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Cách ép đồ map X hero v8.5

úp ảnh cho dễ hỉu thớt

View user profile
Tầng 5 on 15/11/2012, 06:43
avatar
Tham gia : 2012-08-16
Bài gửi : 1360
Point : 2
Nhận thích : 71
Biệt Danh : Tao Là Razer
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Cách ép đồ map X hero v8.5

nói = miệng ai chịu nỗi

View user profile
Tầng 6 on 15/11/2012, 06:45

Re: Cách ép đồ map X hero v8.5Tên truy cập