Đăng ký

avatar
Tham gia : 2012-08-25
Bài gửi : 136
Point : 353
Nhận thích : 39
Biệt Danh : Online
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

[Tutorial] Cơ bản về Variable

Lý do:

Sau một thời gian tìm kiếm đến
Mình không thấy một bài hướng dẫn nào bằng tiếng việt về Variable
Lên mình quyết định dịch một phát để cố một cái tutoirals về Variable
Rất mong được ủng hộ
Biến là gì ?:


Biến là các vị trí trong bộ nhớ có thể giữ các giá trị.
Biến đóng một vai trò quan trọng trong scripting(kịch bản) vì chúng cho phép các lập trình để viết các chương trình linh hoạt hơn.
Bạn có thể lưu trữ gần như bất kỳ loại dữ liệu bên trong một biến.
Biến cho phép bạn theo dõi của một đơn vị nào đó, người chơi chiến thắng, một loại đơn vị, thậm chí cả các chuỗi văn bản.
Lưu trữ thông tin trong một biến cho phép bạn sử dụng nó sau này.
Ví dụ, bạn có thể lưu trữ số lượng của các đơn vị người chơi đã thiệt mạng trong một biến integer.
Bạn cũng có thể lưu trữ các người chơi đã giết chết hầu hết các đơn vị trong các trò chơi bằng cách sử dụng một biến player.
Tạo biến:


Trong World Editor, các biến thường được tạo ra bên ra Editor biến.
Nếu bạn sử dụng scripts(kịch bản) tùy chỉnh, bạn cũng có thể tạo ra một số kiểu biến trong một trigger.

Bên trong Trigger Editor , bạn có thể bấm vào Edit, biến và tải các biến.
Ở đây bạn có thể thêm bất kỳ loại biến bạn sẽ cần cho bản đồ của bạn.
Tất cả các biến có một kiểu, một cái tên, và một giá trị.
Tên(Name):

Mỗi biến được một tên duy nhất.
Tên gọi có nghĩa là gì.
Nó chỉ là một tài liệu tham khảo cho bạn trong khi bạn tạo bản đồ của mình.
Bạn gần như có thể gọi biến bất cứ điều gì bạn muốn, do đó, miễn là bạn nhớ những gì chúng đang lưu trữ.

Sử dụng tên biến có nghĩa là gì. Biến đơn thư chỉ hunky-dory. Tuy đâyđây chỉ số tốt hơn tôi, số là tốt hơn so với c, và tên là tốt hơn so với n. Ngắn, tên mô tả biến là tốt nhất.
Bạn không nên bắt đầu một tên biến với một số. Chúng thường chứa các con số, nhưng bạn bắt đầu bằng một chữ cái.
Bạn có thể sử dụng gạch dưới một tên biến, nhưng không được có khoảng trống giũa tên. Sử dụng gạch dưới là tốt, mặc dù nó không được khuyến khích để bắt đầu một tên biến với một gạch dưới.
Đừng cho tên quá giống giống nhau cho các biến của bạn.
Tránh đặt tên biến giống như từ khóa hoặc các chức năng của bạn. Không tên int integer biến của bạn, ví dụ, hoặc chuỗi biến chuỗi của bạn. Điều này cũng có thể gây nhầm lẫn khi đưa ra bản đồ.
Loại(Type):

Các loại của một biến xác định loại dữ liệu có thể lưu trữ.
Có rất nhiều loại dữ liệu khác nhau được sử dụng trong Warcraft III.
Khi tạo ra một biến, bạn sẽ cần phải xác định loại kiểu dữ liệu để sử dụng.
Ví dụ, một biến Integer chỉ có thể lưu trữ một số, và một biến Unit có thể tham chiếu một đơn vị duy nhất.
Sau đó, chúng tôi sẽ thảo luận về các loại khác nhau biến và chúng được sử dụng như thế nào.
Giá trị(Value):

Theo mặc định, giá trị của một biến mới là 0, hoặc không có.
Sau đó bạn có thể thay đổi nó trong trò chơi của bạn bằng cách sử dụng các mã trigger và scripts tùy chỉnh.
Sau khi tạo ra một biến, bạn luôn có thể quay trở lại để biến trình soạn thảo, và thay đổi các thuộc tính của biến.
Thiết lập giá trị biến:


Giá trị của một biến có thể được đặt bất cứ lúc nào trong khi chơi game.
Bạn có thể thiết lập các biến quan trọng khi bắt đầu trong bản đồ của mình.
Sau đó bạn có thể thiết lập các biến thấp hơn khi cần thiết, hoặc khi một sự kiện xảy ra.
Biến là linh hoạt.
Luôn luôn có thể thay đổi giá khi của một biến.
Bạn có thể thiết lập một biến bằng cách sử dụng kích hoạt 'Set Variable ..
Biến Arrays:


Một mảng là một biến mà có thể lưu trữ nhiều giá trị.
Bất kỳ biến bạn tạo có thể là một mảng.
Bạn có thể chỉ định bên trong trình soạn thảo biến bằng cách kiểm tra hộp Array.
Mỗi một giá trị này có một chỉ mục, hoặc số trong mảng, với chỉ số đầu tiên là 0.
Chỉ số này được sử dụng để gọi đến các biến trong danh sách.
Đó là một cách để truy cập các giá trị indivudal được lưu trữ bên trong mảng.
Ví dụ, tôi có thể có một Trái cây được gọi là biến, mà là một mảng của các biến chuỗi.
Bên trong bản đồ của tôi, tôi có thể thiết lập các giá trị khác nhau của Fruits với những gì tôi sẽ cần sau này trong bản đồ của tôi.
Set Fruits[0] = "Apples"
Set Fruits[1] = "Oranges"
Set Fruits[2] = "Pears"
Set Fruits[3] = "Bananas"
Sau này trong game, Nếu tôi muốn nói với một người chơi ra thu thập các quả lê, tôi có thể sử dụng Fruits[] để cung cấp cho chúng hướng dẫn.
Game - Display to (All players) the text: "Tôi muốn bạn để thu thập một " + Fruits[2])
Tôi cũng có thể sử dụng Fruits [] trong một vòng lặp, và hiển thị các loại trái cây cho người chơi trong game.
Code:
For each (Integer A) from 0 to 3, do (Actions)
          Loop - Actions
              Game - Display to (All players) the text: Fruits[(Integer A)
Sử dụng logic kiểu Boolean:


logic kiểu Boolean được sử dụng để tìm ra câu trả lời chung cho một số các câu lệnh có điều kiện.
Một giá trị Boolean có thể là đúng hoặc sai - không có gì khác.
Một câu lệnh ví dụ sẽ là "I am ten feet tall or the tree has fallen '.
Những tuyên bố này chỉ có thể đúng hoặc sai.
Nếu đó là sự thật, tôi có thể thu thập các quả lê cho bạn.
Local variables:

Local variables khác nhau từ các biến toàn cầu.
Local variables chỉ tồn tại bên trong các chức năng mà chúng được khai báo.
Ví dụ, nếu bạn có một trigger mà bắn mỗi một đơn vị thời gian đã bị giết chết, và bạn đang sử dụng một biến, tiêu chuẩn toàn cầu, triggeres có thể có thể bằng cách ghi đè lên biến đó khi mới giết.
Những điều sẽ không làm việc một cách chính xác bởi vì giá trị trong biến của bạn luôn luôn thay đổi.

Hoặc, nếu bạn có một trigge mà hồi sinh Heroes, và bạn lưu trữ các hero trong đơn một biến toàn cầu.
Nếu một số anh hùng khác đã chết trước khi bạn làm sống lại đầu tiên, các đơn vị anh hùng sẽ được ghi đè với cái mới.
Người anh hùng đơn vị giá trị ban đầu sẽ bị mất.

Để tạo ra các Local variables, bạn cần sử dụng JASS.
Chèn một hành động mới trong script của mình, và chọn 'Script Custom'.
Thêm biến vào trigger của bạn được hiển thị:
Custom script: local unit Revive_Hero
Để thiết lập biến mới này, bạn cũng sẽ phải sử dụng một custom script..
Chèn một dòng khác vào danh sách hành động của bạn, bằng 'Custom Script':
Custom script: set Revive_Hero = GetTriggerUnit()
Sau đó, bạn một lần nữa sẽ cần JASS để làm sống lại hero đó:
Custom script: call ReviveHeroLoc(Revive_Hero, GetRectCenter(GetPlayableMapRect()), true)
Hãy nhớ rằng, các local variables sẽ không bao giờ xuất hiện trong giao diện tiêu chuẩn.
Đây là lý do tại sao bạn phải sử dụng JASS để thao tác chúng.

Cách tốt nhất để làm điều này là để tạo ra một dự thảo sơ bộ các hành động đặc biệt bằng cách sử dụng các biến dummy.
Sau đó, chuyển đổi custom text, thay đổi nó, và chèn nó vào trigger của bạn.
Phụ lục của các loại biến:

Dưới đây là danh sách các loại biến Warcraft III có thể sử dụng.
Tôi đã đặt các loại biến phổ biến nhất ở trên cùng của danh sách.
Phần còn lại là theo thứ tự bảng chữ cái.
Integer Lưu trữ một số nguyên, và không chấp nhận các số thập phân.
Real Lưu trữ một số điểm nổi, hoặc một số các số thập phân.
String Lưu trữ một nhóm các ký tự, hoặc dòng văn bản.
Ability Lưu trữ một loại khả năng, như Windwalk hoặc Bloodlust.
Boolean Lưu trữ một tuyên bố đúng hay sai.
Buff Lưu trữ các loại Buff, Slow hoặc độc.
Camera Object Lưu trữ một đối tượng máy ảnh trước khi xếp trên bản đồ của bạn
Destructable Lưu trữ particular destructable, có thể đặt trước hoặc tạo ra.
Destructable Type Lưu trữ một loại bị Destructable.
Defeat Condition Có thể lưu trữ các defeat condition cuối cùng mà bạn đã tạo.
Dialog Có thể lưu trữ hộp thoại mà bạn đã tạo.
Dialog Button Có thể lưu trữ các nút trên hộp thoại mà bạn đã tạo.
Floating Text Có thể lưu trữ các văn bản mà bạn đã tạo.
Game Cache Có thể lưu trữ bộ nhớ cache mà bạn đã tạo.
Game Speed Lưu trữ một giá trị tốc độ trò chơi, hoặc là tốc độ hiện tại hoặc giá trị khác.
Item Lưu trữ một item(trang bị) đã tồn tại trong bản đồ
Item Class Lưu trữ các đẳng cấp của một item(trang bị).
Item Type Lưu trữ các type(loại) của một item(trang bị).
Leaderboard Có thể lưu trữ các Leaderboard mà bạn đã tạo.
Multiboard Có thể lưu trữ multiboard mà bạn đã tạo.
Order Lưu trữ một thứ tự unit(đơn vị), tấn công hoặc vô hình.
Player Các tài liệu tham khảo về một người chơi cụ thể.
Player Color Lưu trữ một giá trị màu của người chơi, như màu đỏ.
Player Group Lưu trữ một nhóm người chơi được sử dụng lại lần nữa.
Point Lưu trữ X, Y tọa độ trên bản đồ.
Quest Lưu trữ các nhiệm vụ mà bạn đã tạo.
Quest Requirement Lưu trữ các yêu cầu nhiệm vụ mà bạn đã tạo.
Race Lưu trữ một race(chủng tộc), như Human hoặc Night Elf.
Region Các tài liệu tham khảo một region cụ thể trên bản đồ.
Sound Các tài liệu tham khảo một âm thanh mà bạn đã sử dụng hoặc imported, trong sound manager.
Special Effect Lưu trữ hiệu ứng đặc biệt mà bạn đã tạo.
Tech Type Lưu trữ một loại nghiên cứu hoặc nâng cấp.
Terrain Deformation Lưu trữ các terrain deformation(biến dạng địa hình) mà bạn đã tạo.
Timer Được sử dụng để tạo tính thời gian. Bộ đếm thời gian đều có một biến đếm thời gian.
Timer Window Lưu trữ cửa sổ hẹn giờ cuối cùng mà bạn đã tạo.
Trigger Các tài liệu tham khảo một trigger cụ thể trong bản đồ của bạn.
Unit Lưu trữ một đơn vị đặc biệt duy nhất trên bản đồ của bạn.
Unit Group Lưu trữ một nhóm các đơn vị.
Unit Type Lưu trữ một kiểu cụ thể của đơn vị, như Footman hoặc Sorceress.
Visibility Modifier Lưu trữ sửa đổi lần visibility(tầm nhìn) mà bạn đã tạo.
Weather Effect Lưu trữ một hiệu ứng thời tiết mà bạn dã tạo.
Thông tin:

Người dịch : DragonWater
Công cụ : Google Dịch ( đã được biên tập lại một số chỗ nghe chuối chuối )
Nguồn : World Editor Tutorials
Nếu thấy có ích thì vote cho minh nhaLast edited by DragonWater on 6/2/2013, 05:38; edited 7 times in total (Reason for editing : http://www.phutu.org)

View user profile
Tầng 1 on 11/11/2012, 08:05
avatar
Tham gia : 2012-01-05
Bài gửi : 3035
Point : 10861
Nhận thích : 97
Biệt Danh : OPFC.NoobSlayer
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Tutorial] Cơ bản về Variable

Đọc thấy hay xuống tới thông tin thì ... :T công cụ dịch ...

View user profile
Tầng 2 on 11/11/2012, 08:39
avatar
Tham gia : 2011-07-09
Bài gửi : 7623
Point : 35724
Nhận thích : 1450
Biệt Danh : AVA.MariaVorel
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Tutorial] Cơ bản về Variable

.... Google Translate.. Nhưng cũng bổ ích pig

View user profile Eva_Maria_Vorel@yahoo.com
Tầng 3 on 11/11/2012, 08:48
avatar
Tham gia : 2012-08-25
Bài gửi : 136
Point : 353
Nhận thích : 39
Biệt Danh : Online
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Tutorial] Cơ bản về Variable

@Fire Wizard wrote:ơ hay straight face Tutorial mà mi ghi Tutoirals là sao straight face
spam nha :T
Tutorial hay Tutoirals thì như nhau chứ chẳng khác gì cả Woa

View user profile
Tầng 4 on 11/11/2012, 10:23
avatar
Tham gia : 2012-01-16
Bài gửi : 2501
Point : 3511
Nhận thích : 512
Biệt Danh : ..Have Some Tea ?..
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Tutorial] Cơ bản về Variable

Sao bạn không tự làm mà google dịch ?..=.= như thế đọc vào củng ít ai hiểu được ...
P/s: Thấy được cái phụ lục biến -.-
Mấy cái local hay gì theo custom mà custom là JASS/VJASS rùi =.=..
Bạn nên làm GUI cho mọi người đêu biết !Last edited by Linh Lạnh Lùng on 11/11/2012, 10:54; edited 1 time in total (Reason for editing : http://www.phutu.org)

View user profile
Tầng 5 on 11/11/2012, 10:51
avatar
Tham gia : 2010-12-06
Bài gửi : 638
Point : 2037
Nhận thích : 180
Biệt Danh : Pikáchu !!!
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Tutorial] Cơ bản về Variable

@Fire Wizard wrote:ơ hay straight face Tutorial mà mi ghi Tutoirals là sao straight face
nói đúng đó,hướng dẫn 1 chủ đề thì ko thêm [s] vào, nhiều chủ đề chung 1 bài thì thêm [s] big grin
giỏi bắt bẻ gúmLast edited by King War on 11/11/2012, 15:19; edited 1 time in total (Reason for editing : http://www.phutu.org)

View user profile
Tầng 6 on 11/11/2012, 15:18
avatar
Tham gia : 2012-08-07
Bài gửi : 1335
Point : 741
Nhận thích : 81
Biệt Danh : Sếp Sky
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Tutorial] Cơ bản về Variable

Cũng hay!Vote thớt big grin

View user profile
Tầng 7 on 11/11/2012, 15:23
avatar
Tham gia : 2012-08-25
Bài gửi : 136
Point : 353
Nhận thích : 39
Biệt Danh : Online
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Tutorial] Cơ bản về Variable

@Fire Wizard wrote:thớt nên sửa lại đi để có ng` search ng` ta ghi Tutorial thì cái topic này ko hiện ra đâu laughing
thui được rùi mình chịu thua

View user profile
Tầng 8 on 11/11/2012, 18:43

Re: [Tutorial] Cơ bản về VariableTên truy cập