Đăng ký

Go to page : Previous  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 10, 11, 12  Next

avatar
Tham gia : 2012-09-28
Bài gửi : 65
Point : 122
Nhận thích : 3
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Clan Spirit Xin Chào Mọi Người .

View user profile
Tầng 101 on 29/10/2012, 18:56
avatar
Tham gia : 2012-10-26
Bài gửi : 681
Point : 912
Nhận thích : 25
Biệt Danh : Storm.MC
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Clan Spirit Xin Chào Mọi Người .

xuống ko dc mà phải lên lên lên lên lên xong té cái bịch

View user profile
Tầng 102 on 29/10/2012, 18:58
avatar
Tham gia : 2011-11-22
Bài gửi : 6338
Point : 1319
Nhận thích : 832
Biệt Danh : F9.Clear.All
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Clan Spirit Xin Chào Mọi Người .

úp cho cờ lan pig

View user profile del.evils@yahoo.com
Tầng 103 on 29/10/2012, 19:06
avatar
Tham gia : 2012-10-26
Bài gửi : 681
Point : 912
Nhận thích : 25
Biệt Danh : Storm.MC
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Clan Spirit Xin Chào Mọi Người .

lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên

View user profile
Tầng 104 on 29/10/2012, 19:50
avatar
Tham gia : 2012-10-07
Bài gửi : 604
Point : 134
Nhận thích : 37
Biệt Danh : bodychienthan36
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Clan Spirit Xin Chào Mọi Người .

clan mới nửa hak

View user profile
Tầng 105 on 29/10/2012, 19:52
avatar
Tham gia : 2012-08-07
Bài gửi : 1335
Point : 741
Nhận thích : 81
Biệt Danh : Sếp Sky
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Clan Spirit Xin Chào Mọi Người .

Up cho clan pt

View user profile
Tầng 106 on 29/10/2012, 19:57
avatar
Tham gia : 2012-10-26
Bài gửi : 681
Point : 912
Nhận thích : 25
Biệt Danh : Storm.MC
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Clan Spirit Xin Chào Mọi Người .

clan cũ rồi đang tạo lập lại clan

View user profile
Tầng 107 on 29/10/2012, 20:03
avatar
Tham gia : 2012-07-11
Bài gửi : 628
Point : 993
Nhận thích : 40
Biệt Danh : iCy.yore
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Clan Spirit Xin Chào Mọi Người .

úp cko clan pig

View user profile
Tầng 108 on 29/10/2012, 20:21
avatar
Tham gia : 2011-11-22
Bài gửi : 6338
Point : 1319
Nhận thích : 832
Biệt Danh : F9.Clear.All
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Clan Spirit Xin Chào Mọi Người .

sida

View user profile del.evils@yahoo.com
Tầng 109 on 29/10/2012, 20:22
avatar
Tham gia : 2012-07-11
Bài gửi : 628
Point : 993
Nhận thích : 40
Biệt Danh : iCy.yore
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Clan Spirit Xin Chào Mọi Người .

sida là j`

View user profile
Tầng 110 on 29/10/2012, 20:27
avatar
Tham gia : 2011-11-16
Bài gửi : 321
Point : 4169
Nhận thích : 4
Biệt Danh : Death.Clap
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Clan Spirit Xin Chào Mọi Người .

:T 1 slot chủ clan

View user profile
Tầng 111 on 29/10/2012, 20:30
avatar
Tham gia : 2012-05-27
Bài gửi : 62
Point : 123
Nhận thích : 2
Biệt Danh : Vua Bóng Đêm
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Clan Spirit Xin Chào Mọi Người .

sida la H5N1

View user profile
Tầng 112 on 29/10/2012, 20:34
avatar
Tham gia : 2012-10-26
Bài gửi : 681
Point : 912
Nhận thích : 25
Biệt Danh : Storm.MC
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Clan Spirit Xin Chào Mọi Người .

len len len len

View user profile
Tầng 113 on 30/10/2012, 16:57
avatar
Tham gia : 2012-10-26
Bài gửi : 681
Point : 912
Nhận thích : 25
Biệt Danh : Storm.MC
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Clan Spirit Xin Chào Mọi Người .

tại sao mọi người ko cùng nhau phụ trời

View user profile
Tầng 114 on 30/10/2012, 19:16
avatar
Tham gia : 2012-10-26
Bài gửi : 681
Point : 912
Nhận thích : 25
Biệt Danh : Storm.MC
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Clan Spirit Xin Chào Mọi Người .

[Spirit] - CLAN
Chức vụ : MemBer
Tên ID Garena : Spirit..Chris
Hero Yêu Thích : cave
Y!H Liên Lạc : chrisnhox2012
sở Trường :cave siêu hạng

View user profile
Tầng 115 on 31/10/2012, 12:21
avatar
Tham gia : 2012-10-26
Bài gửi : 681
Point : 912
Nhận thích : 25
Biệt Danh : Storm.MC
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Clan Spirit Xin Chào Mọi Người .

[Spirit] - CLAN
Chức vụ : Member
Tên ID Garena : Spirit..Night
Hero Yêu Thích : LATE
Y!H Liên Lạc : hquang_78
sở Trường : Late gà . feed mạng

View user profile
Tầng 116 on 31/10/2012, 12:22
avatar
Tham gia : 2012-03-15
Bài gửi : 8418
Point : 617
Nhận thích : 567
Biệt Danh : .
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Clan Spirit Xin Chào Mọi Người .

conyeume_win yh mình đó pm test thử @_@

View user profile
Tầng 117 on 31/10/2012, 12:23
avatar
Tham gia : 2012-10-26
Bài gửi : 681
Point : 912
Nhận thích : 25
Biệt Danh : Storm.MC
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Clan Spirit Xin Chào Mọi Người .

các MEMBER chính thức của Clan là đây :
Spirit..yOre(Phó Clan)
Spirit..Chris(MEMBER )
Spirit..Night(MeMBER)
Spirit..Zen(MEMBER)
Spirit..Love(Chủ Clan)
1 thành viên Feemem
Killah.ChicKen ( Tester)
up xong big grin còn nhìu nhìu ..

View user profile
Tầng 118 on 31/10/2012, 12:25
avatar
Tham gia : 2012-03-15
Bài gửi : 8418
Point : 617
Nhận thích : 567
Biệt Danh : .
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Clan Spirit Xin Chào Mọi Người .

@♥-Win-♥ wrote:conyeume_win yh mình đó pm test thử @_@

View user profile
Tầng 119 on 31/10/2012, 12:25
avatar
Tham gia : 2012-10-26
Bài gửi : 681
Point : 912
Nhận thích : 25
Biệt Danh : Storm.MC
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Clan Spirit Xin Chào Mọi Người .

vâng vâng để lát nhé big grin .

View user profile
Tầng 120 on 31/10/2012, 12:27

Re: Clan Spirit Xin Chào Mọi Người .

Go to page : Previous  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 10, 11, 12  NextTên truy cập