Đăng ký

avatar
Tham gia : 2011-07-05
Bài gửi : 583
Point : 254
Nhận thích : 105
Biệt Danh : h0a_Ng00
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

relay chúa tể muông thú 1 vs 1 anh em xem mình có lên đồ đúng không nhé thank

mediafire.com ?79c9ey33599a3zp

View user profile
Tầng 1 on 11/9/2011, 20:59
avatar
Tham gia : 2011-04-06
Bài gửi : 9945
Point : 185
Nhận thích : 2097
Biệt Danh : Show me your
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: relay chúa tể muông thú 1 vs 1 anh em xem mình có lên đồ đúng không nhé thank

cho cái hình :T làm biếng xem replay

View user profile
Tầng 2 on 11/9/2011, 20:59
avatar
Tham gia : 2011-07-05
Bài gửi : 583
Point : 254
Nhận thích : 105
Biệt Danh : h0a_Ng00
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: relay chúa tể muông thú 1 vs 1 anh em xem mình có lên đồ đúng không nhé thank

:em1: hehe làm biếng là nghề của chàng

View user profile
Tầng 3 on 11/9/2011, 21:00
avatar
Tham gia : 2011-04-08
Bài gửi : 68
Point : 77
Nhận thích : 8
Biệt Danh : LanThien LanThien La
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: relay chúa tể muông thú 1 vs 1 anh em xem mình có lên đồ đúng không nhé thank

thần tượng tên tuyền àh

View user profile
Tầng 4 on 12/9/2011, 19:46
avatar
Tham gia : 2011-06-15
Bài gửi : 180
Point : 1772
Nhận thích : 64
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: relay chúa tể muông thú 1 vs 1 anh em xem mình có lên đồ đúng không nhé thank

trận này có gì hay đâu àh, Viêm Hỏa ép đồ như vậy chúa tể thắng là dỉ nhiên

View user profile
Tầng 5 on 20/9/2011, 13:25
avatar
Tham gia : 2011-08-21
Bài gửi : 82
Point : 158
Nhận thích : 72
Biệt Danh : SAS.Kill
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: relay chúa tể muông thú 1 vs 1 anh em xem mình có lên đồ đúng không nhé thank

Viem Hỏa Late hay nhưng bi skill chúa tể làm bị động thì chết ngay

View user profile
Tầng 6 on 20/9/2011, 21:26
avatar
Tham gia : 2011-07-11
Bài gửi : 1505
Point : 1801
Nhận thích : 448
Biệt Danh : Regret1kT
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: relay chúa tể muông thú 1 vs 1 anh em xem mình có lên đồ đúng không nhé thank

nếu tính kĩ , viêm hỏa không bằng chúa tể , chúa tể lên banish thì vmth ăn hành lý do khi viêm hỏa ulti chúa tể banish bản thân thế là viêm hỏa ulti gió .

View user profile
Tầng 7 on 20/9/2011, 21:43
avatar
Tham gia : 2011-08-18
Bài gửi : 488
Point : 567
Nhận thích : 36
Biệt Danh : Disney.Sun
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: relay chúa tể muông thú 1 vs 1 anh em xem mình có lên đồ đúng không nhé thank

@Regret wrote:nếu tính kĩ , viêm hỏa không bằng chúa tể , chúa tể lên banish thì vmth ăn hành lý do khi viêm hỏa ulti chúa tể banish bản thân thế là viêm hỏa ulti gió .
....sợ nhất là cái ulti rồi blink ...... nhưng vs lại .....viêm hoả phá nhà nhanh hơn chúa tể ..mà đúng ko

View user profile
Tầng 8 on 21/9/2011, 16:56

Re: relay chúa tể muông thú 1 vs 1 anh em xem mình có lên đồ đúng không nhé thankTên truy cập