Đăng ký

avatar
Tham gia : 2011-03-24
Bài gửi : 57
Point : 72
Nhận thích : 1
Biệt Danh : [|cff702084W|R]
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Thằng Ke_Khat_Mau tự xem lại mình nha!

late vs ganker gần 1h àh:) bùn cười vì câu cuối wa đấy nhóc àh
mediafire.com ?6odc788o1u4b9

View user profile
Tầng 1 on 8/9/2011, 14:03
avatar
Tham gia : 2011-04-06
Bài gửi : 9945
Point : 185
Nhận thích : 2097
Biệt Danh : Show me your
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Thằng Ke_Khat_Mau tự xem lại mình nha!

Đảm bảo ăn gạch oh go on

View user profile
Tầng 2 on 8/9/2011, 14:05
avatar
Tham gia : 2011-06-13
Bài gửi : 3610
Point : 16154
Nhận thích : 282
Biệt Danh : Saw.ND
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Thằng Ke_Khat_Mau tự xem lại mình nha!

cái gì thế cậu straight face

View user profile
Tầng 3 on 8/9/2011, 14:49
avatar
Tham gia : 2011-03-24
Bài gửi : 57
Point : 72
Nhận thích : 1
Biệt Danh : [|cff702084W|R]
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Thằng Ke_Khat_Mau tự xem lại mình nha!

ko có gìlaughing thằng đó no chơi cài người phá game! phá xong out ! mình tui làm 3 thằng ! đánh 2 thằng out! xong trận nó ẳng lên 1 tiếng mún tát nó gãy răng:)

View user profile
Tầng 4 on 8/9/2011, 14:58
avatar
Tham gia : 2011-07-19
Bài gửi : 238
Point : 250
Nhận thích : 8
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Thằng Ke_Khat_Mau tự xem lại mình nha!

Nếu buồn cười vì câu cuối thì đăng cái ảnh có câu đó lên đây, đỡ phải mất công xem rep ..

View user profile
Tầng 5 on 8/9/2011, 15:00
avatar
Tham gia : 2011-06-13
Bài gửi : 3610
Point : 16154
Nhận thích : 282
Biệt Danh : Saw.ND
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Thằng Ke_Khat_Mau tự xem lại mình nha!

sax...tắt gãy răng nó lấy gì nó ăn cháo winking

View user profile
Tầng 6 on 8/9/2011, 15:01
avatar
Tham gia : 2011-03-07
Bài gửi : 102
Point : 176
Nhận thích : 71
Biệt Danh : E2.MoOnLight
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Thằng Ke_Khat_Mau tự xem lại mình nha!

Haiz chấp gì mấy thằng nguy hiểm

View user profile
Tầng 7 on 8/9/2011, 15:35
avatar
Tham gia : 2011-07-11
Bài gửi : 1505
Point : 1801
Nhận thích : 448
Biệt Danh : Regret1kT
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Thằng Ke_Khat_Mau tự xem lại mình nha!

cho nó ăn wow thương cổ + 12 3 s sát thương lvl 4 đê .

View user profile
Tầng 8 on 8/9/2011, 15:43

Re: Thằng Ke_Khat_Mau tự xem lại mình nha!Tên truy cập