Đăng ký

Go to page : 1, 2  Next

avatar
Tham gia : 2012-05-20
Bài gửi : 415
Point : 942
Nhận thích : 72
Biệt Danh : 19101994
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Item System - Make by 19101994


Item System 1.9
Make by 19101994

Nếu sử dụng hay Copy bài xin ghi rõ nguồn để thể hiện mình là người có văn hóa!
Bản quyền thuộc về 19101994 - Update ngày 14/8/2012

Công dụng:
1. Ép item đa dạng. VD: bình thường là a+b+c+d=e (các chữ cái đại diện cho 1 item), ai hay hơn thì làm a+a+a=b, thế ai từng nghĩ đến kết hợp 2 cái chưa nhỉ??? rất khó đấy nhỉ?? Giờ chỉ cần 1 dòng là có thể ép bất kì kiểu nào dù là cách thứ 1, thứ 2 hay kết hợp (a+a+b+b+c=d) cũng được!!
2. Ép item nâng cao. Cho phép tự tính toán charge. VD: item A có 10 charge và item B có 5 charge, công thức cần 7 charge của item A và 2 charge của item B. System có thể tự tính toán để trừ đúng số charge mà bạn đăng kí cho từng loại item!!!
3. Thực hiện nhìu hiệu ứng, tính toán với các công thức ép đồ (đọc đến hướng dẫn sử dụng sẽ rõ).

Ưu:
1. Hiệu suất chạy 80-90%
2. 70% hashtable, thay vì check mỗi lần chạy thì nó lưu trong hashtable và lấy ra khi cần!
3. Hỗ trợ năng ép item khi full inventory!!!

Khuyết:
Như nêu ở bên trên rằng kết hợp cả 2 cách ép đồ thông thường lại nên tui dùng khá nhìu loop... trông có vẽ lag nhưng cũng đã thêm vài cái hủy loop giữa chừng nếu như item được thực hiện lệnh thành công nên cũng tạm sử dụng được (lí do tại sao nói hiệu suất có 80-90% là vậy sigh )

Hướng dẫn sử dụng trước khi dùng:
call Combine(a,b,c,d,e,f,x)
a,b,c,d,e,f là các rawcode của các item cần để ép ra rawcode của item x. Đứa nào không biết rawcode là gì xin vào F6 (Object) ấn Ctrl+d rùi tự hiểu!!

call Limit(a,s)
a là rawcode của item đăng kí và s và số giởi hạn của item
VD: call Limit('raft',2)
Ở đây 'raft' là rawcode của Claws of Attack +15. đăng kí giởi hạn là 2. nếu như 1 unit cầm item Claws of Attack +15 thứ 3 lên người sẽ tự động drop. tóm gọn là cầm tối đa 2 cái =.="
Lưu ý: 1 rawcode chỉ đăng kí Limit 1 lần, đăng kí lần 2 tự động đè chèn lần 1

call EnableAddCharge(true/false)
mặc định là false rùi khỏi nói. nếu bật true như sau:

test map
Events
Map initialization
Conditions
Actions
Custom Script: call EnableAddCharge(true)
thì tất cả mọi item có charge khi mang chung sẽ tự động gáng lại với nhau (rãnh rỗi up 2.0 làm cách tách charge sigh )

call CombineAdvanced(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14)
Như cái Combine nhưng nâng cao
1,3,5,7,9,11 là các rawcode của item cần để ép ra cái item có rawcode là 13
còn 2,4,6,8,10,12 là các charge cần của các item có rawcode trước nó
khi tạo item 13 thì tự động cho nó có số lượng charge 14
VD: call CombineAdvanced(a,0,b,5,0,0,0,0,0,0,0,0,c,8)
nếu nếu item không có charge thì điền charge của item đó = 0 như trên VD phần item a ấy!
ở đây là cần item a và 5 charge của item b thì tạo item c và cho nó 8 charge

call SetEffect(string) Thêm hiệu ứng
call SetPercentage(real) Thêm %
call SetEffectFailed(string) Thêm hiệu ứng khi thất bại
call SetRecipeCost(gold, lumber) Thêm vàng và gỗ cần khi ép
Các lệnh trên dùng ngay bên dưới công thức vừa đăng kí. VD:

Custom script: call Combine('engs',0,'I000',0,0,0,'ratf')
Custom script: call Combine(0,'I002','I000',0,0,0,'ratf')
Custom script: call SetPercentage(50)
Custom script: call SetEffect("Abilities\\Spells\\Human\\ThunderClap\\ThunderClapCaster.mdl")
Custom script: call SetRecipeCost(100000,50000)
các dòng thêm %, effect, cost đều được thêm cho công thức thứ 2, cái đầu không được thêm thì sẽ mặc định theo constant (sẽ nói sau ở bên dưới)

call GetItemGoldCost(integer rawcode)
call GetItemLumberCost(integer rawcode)
call GetItemNameFromId(integer rawcode)

các hàm này dùng để lấy giá trị của item, tùy các chú sử dụng, tên hàm đã ghi quá rõ công dụng rồi!!!

Phần Constant (bên trong Main System các dòng: 43-47):

constant string ItemSystem_EffectDefault = null //Default = null
constant sound ItemSystem_SoundDefault = null //Default = null
constant real ItemSystem_PercentageDefault = 100.00 //Default = 100.00
constant string ItemSystem_EffectFailedDefault = null //Default = null
constant sound ItemSystem_SoundFailedDefault = null //Default = null
Khi đăng kí 1 công thức ép đồ, công thức đó sẽ được nhận các default này làm mặc định!! (tên constant đã chỉ rõ chức năng của nó) nếu bạn không thích gì của default có thể dùng các lệnh đã nêu trên để chỉnh lại %, effect, v.v... Như VD trên: công thức thứ 2 đã được chỉnh lại %, effect, cost. Còn cái đầu tiên thì nhận default tức 100%, không effect, không cost!!!
Lưu ý: riêng 2 cái constant SOUND thì ko có hàm chỉnh sửa (vốn dĩ cũng định làm nhưng nó thuộc handle nên nếu mỗi công thức 1 sound khác nhau thì lag banh máy à??) vì vậy tất cả công thức đều dùng chung SOUND của constant nên mún thay SOUND thì chỉnh trực tiếp lên 2 cái constant SOUND!!!

Cách Active System cho phép ép đồ khi đã Full Inventory:
Vào Gameplay Interface, tìm dòng Inventoryfull, chỉnh nó thành " "
Vào Main System, dòng thứ 52, cái constant đó chỉnh thành true (trong Demo đã chỉnh sẵn thành true do ta test map)
Các item bán trong shop, tạo 1 item tương tự có khả năng "Use Automatically When Acquire" (F6 vào item đó tick chọn dòng này), thay các item shop = item này với icon, goldcost, lumbercost, delay, tooltip,v.v... tương tự chỉ các nhau mỗi dòng này.
Tạo 1 trig với event: Map Initialization để đăng kí item như sau:
call RegisterItemShop(a,b)
với a là item có tick use auto, còn b là item bình thường
Về phần đăng kí công thức ép đồ, thì sử dụng rawcode của item bình thường, cái item có tick use auto chỉ để bán thôi!!!


Download:
<-- 1.9
Nếu sử dụng hay Copy bài xin ghi rõ nguồn để thể hiện mình là người có văn hóa!
Item System 2.0
Make by 19101994

Nếu sử dụng hay Copy bài xin ghi rõ nguồn để thể hiện mình là người có văn hóa!
Bản quyền thuộc về 19101994 - Update ngày 16/8/2012

Bổ sung thêm 2 constant (dòng 48,49) để đặt tên cho Gold và Lumber... Vì sao lại thêm 2 dòng này thì xem hình sau sẽ rõ:

Ver trước quên nói là nếu đăng kí cost cho recipe thì khi không đủ cost nó sẽ hiện 1 dòng như thế lên map (đừng lo chỉ có player của unit mang item mới thấy) nhưng nó lun xài mặc định 2 cái tên Gold và Lumber, nhưng 1 số map lại thay cái đó = cái khác nên tôi xin tạo ra 2 cái này để tùy các hạ đặt tên tùy ý big grin

Bổ sung thêm tên Recipe cho dòng cost như trên hình (ver trước ko có)

Bổ sung thêm 1 hàm mới:
call OnlyUnit(a,b)
với a là rawcode của item, b là rawcode của unit, còn công dụng thì tên hàm đã ghi quá rõ ràng!!!

Đã sắp xếp lại Main System nên có vẽ chạy tốt hơn trước big grin nhưng trong lúc sắp xếp ko biết còn sai sót chỗ nào không nên nếu phát hiện lỗi xin báo lại để tui fix!!!


Download:
<-- 2.0
Nếu sử dụng hay Copy bài xin ghi rõ nguồn để thể hiện mình là người có văn hóa!
Item System 2.1
Make by 19101994

Nếu sử dụng hay Copy bài xin ghi rõ nguồn để thể hiện mình là người có văn hóa!
Bản quyền thuộc về 19101994 - Update ngày 19/8/2012

Fix lỗi: call EnableAddCharge mà không chạy...

Bỏ: call OnlyUnit
Thay call OnlyUnit bằng: call ItemsForUnits(a,b)
với a là rawcode của item
và b là rawcode của unit
Ai hỏi tại sao lại thay thì xin trả lời... Cái kia nếu xét call OnlyUnit(a,b) thì item a chỉ có thể do unit b mang và khi call OnlyUnit(a,c) thì item a chỉ có thể do unit c mang => thằng b ngu người. Vì vậy mới thay = cái này tốt hơn, có thể xài rộng rãi thoải mái big grin

Bổ sung: Tích hợp với Bonus System 1.6 (đương nhiên là make by 19101994 rùi) có khả năng nâng cấp level item. Xem Demo


Download:
<-- 2.1
Nếu sử dụng hay Copy bài xin ghi rõ nguồn để thể hiện mình là người có văn hóa!Last edited by 19101994 on 19/8/2012, 21:37; edited 14 times in total (Reason for editing : http://www.phutu.org)

View user profile
Tầng 1 on 14/8/2012, 14:13
avatar
Tham gia : 2011-12-06
Bài gửi : 4961
Point : 4909
Nhận thích : 5243
Biệt Danh : lForeverlAlonel
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Item System - Make by 19101994

Vote một phiếu cho chất lượng :>

View user profile evil_hunter_never_die@yahoo.com
Tầng 2 on 14/8/2012, 14:37
avatar
Tham gia : 2012-07-22
Bài gửi : 205
Point : 520
Nhận thích : 44
Biệt Danh : OMG_Wicked.sick
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Item System - Make by 19101994

tiện thể up cái inventory 12 slot với character board lên luôn đi
vote vì trình độ gớm wa

View user profile kakashi2409@yahoo.com
Tầng 3 on 14/8/2012, 17:58
avatar
Tham gia : 2012-05-20
Bài gửi : 415
Point : 942
Nhận thích : 72
Biệt Danh : 19101994
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Item System - Make by 19101994

mới vừa vào nick mediafire hồi sáng del mí system cũ cùi cùi đi trong đó có Character Board... giờ nó bảo mình up... đời trớ trêu vãi =.="

View user profile
Tầng 4 on 14/8/2012, 19:02
avatar
Tham gia : 2011-02-19
Bài gửi : 6898
Point : 1692
Nhận thích : 918
Biệt Danh : dangkhoa2502
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Item System - Make by 19101994

vote công viết
mặc dù mình k hiêu gì

View user profile
Tầng 5 on 14/8/2012, 19:03
avatar
Tham gia : 2012-07-22
Bài gửi : 205
Point : 520
Nhận thích : 44
Biệt Danh : OMG_Wicked.sick
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Item System - Make by 19101994

hức up lại đi...đang cần cái đó lắm

View user profile kakashi2409@yahoo.com
Tầng 6 on 14/8/2012, 19:06
avatar
Tham gia : 2011-11-22
Bài gửi : 6338
Point : 1319
Nhận thích : 832
Biệt Danh : F9.Clear.All
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Item System - Make by 19101994

Tks thớt .

View user profile del.evils@yahoo.com
Tầng 7 on 14/8/2012, 19:14
avatar
Tham gia : 2012-01-01
Bài gửi : 2985
Point : 33122
Nhận thích : 406
Biệt Danh : cận cmnr :@)
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Item System - Make by 19101994

voteeeeeeeeeee công post pig

View user profile
Tầng 8 on 14/8/2012, 19:19
avatar
Tham gia : 2012-05-20
Bài gửi : 415
Point : 942
Nhận thích : 72
Biệt Danh : 19101994
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Item System - Make by 19101994

@fantom2409 wrote:hức up lại đi...đang cần cái đó lắm
Ờm, thế "chờ" đi... mún biết "chờ" bao lâu thì hỏi Evil ấy rolling on the floor xem chữ "chờ" của ta dài cỡ nào, đủ sức "chờ" thì ta up cho... giờ phim và game thôi laughing

View user profile
Tầng 9 on 14/8/2012, 19:29
avatar
Tham gia : 2012-05-20
Bài gửi : 415
Point : 942
Nhận thích : 72
Biệt Danh : 19101994
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Item System - Make by 19101994

Cập nhật 2.0 (Thông tin chi tiết xem bên dưới 1.9)
Admin hay mod v.v... có để ý thì fix dùm mình tên topic là
Item System - Make by 19101994
nhé
Để 1.9 thì ng` ta tưởng chỉ có 1 ver trong này...

View user profile
Tầng 10 on 16/8/2012, 09:27
avatar
Tham gia : 2012-04-29
Bài gửi : 123
Point : 27
Nhận thích : 30
Biệt Danh : NhoxBrutal
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Item System - Make by 19101994

chắc cũng vote công post

View user profile
Tầng 11 on 16/8/2012, 09:36
avatar
Tham gia : 2012-01-18
Bài gửi : 2728
Point : 451
Nhận thích : 1494
Biệt Danh : thanhcongktkt9
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Item System - Make by 19101994

vote công làm công phu

View user profile
Tầng 12 on 16/8/2012, 09:46
avatar
Tham gia : 2012-07-02
Bài gửi : 3145
Point : 3447
Nhận thích : 458
Biệt Danh : Sao Siêu Sáng
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Item System - Make by 19101994

vote công p0st cho bạn

View user profile
Tầng 13 on 16/8/2012, 09:51
avatar
Tham gia : 2012-01-16
Bài gửi : 2501
Point : 3511
Nhận thích : 512
Biệt Danh : ..Have Some Tea ?..
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Item System - Make by 19101994

Vote -.-..

P/s: A + A + B = Mất A với B..Mà chẳng create Item gì -.-Last edited by bengok on 16/8/2012, 09:56; edited 1 time in total (Reason for editing : http://www.phutu.org)

View user profile
Tầng 14 on 16/8/2012, 09:55
avatar
Tham gia : 2012-05-20
Bài gửi : 415
Point : 942
Nhận thích : 72
Biệt Danh : 19101994
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Item System - Make by 19101994

sao lại ko??? xin đọc lại dùm đê
call Combine(a,b,c,d,e,f,g)
với a,b,c,d,e,f là rawcode item cần
g là rawcode item kết quả
mún a+a+b ra 1 item khác thì điền như sau

call Combine(a,a,b,0,0,0,g)

P/s đọc ko kĩ hướng dẫn thì xin đừng spam bôi xấu chặt chém systemLast edited by 19101994 on 16/8/2012, 10:04; edited 1 time in total (Reason for editing : http://www.phutu.org)

View user profile
Tầng 15 on 16/8/2012, 10:00
avatar
Tham gia : 2012-01-16
Bài gửi : 2501
Point : 3511
Nhận thích : 512
Biệt Danh : ..Have Some Tea ?..
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Item System - Make by 19101994

@19101994 wrote:sao lại ko??? xin đọc lại dùm đê
call Combine(a,b,c,d,e,f,g)
với a,b,c,d,e,f là rawcode item cần
g là rawcode item kết quả
mún a+a+b ra 1 item khác thì điền như sau

call Combine(a,a,b,0,0,0,g)

P/s đọc ko kĩ hướng dẫn thì xin đừng spam bôi xấu chặt chém system

Như vậy mà Spam à..Nếu cho là Spam thì Del bài đi..Đọc dc tý thử k dc thì nói thôi..Chẳng chặt chém gì cả..Cái bạn làm..ừ thì ủng hộ..Chẳng chặt vs chém gì cả..Gia trưởng vừa thôi..nếu thấy k vừa ý thì cứ del bài là XONG..Đừng có nói kỉu đó mất lòng người khác lắm rolling on the floor..Bạn làm System cho mọi người xem thì ủng hộ..rồi họ vào xem..xem xong nhận xét..thì nói họ này nọ ra sao hử -.-..Thay vì thế..sao k hướng dẫn cho họ kỹ hơn..ừ sr tui đọc chưa hết..test xong post bài xong tui mới đọc..Lỗi của tui..Cho là spam thì cứ del bài !Last edited by bengok on 16/8/2012, 10:41; edited 2 times in total (Reason for editing : http://www.phutu.org)

View user profile
Tầng 16 on 16/8/2012, 10:39
avatar
Tham gia : 2012-05-20
Bài gửi : 415
Point : 942
Nhận thích : 72
Biệt Danh : 19101994
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Item System - Make by 19101994

thứ 1: ta ko có quyền del
thứ 2: ta ko cấm mi spam, mí ng` khác spam "vote công post" ta đâu nói gì, cái nói ở đây là hãy đọc hướng dẫn trước rùi hẳn nói system có lỗi
thứ 3: rất hoan nghênh các hạ góp ý nếu có lỗi nhưng xin test cẩn thuận trước và chắc chắn rằng lỗi tồn tại rùi hẳn post bài góp ý
thứ 4: "Đừng có nói kiểu đó mất lòng ng` khác lắm". Xin lỗi mất lòng thì chịu vậy... tính ta vốn thế đấy, ko ưa thì kệ u vậy!!!
thứ 5: "Thay vì thế sao không hướng dẫn cho kĩ hơn". Xin coi lại bài viết, rất cụ thể và tỉ mỉ rùi, tiếng VN, còn phân tích từng dòng. Thế u mún kĩ hơn là kĩ cỡ nào nữa??? ta thì pó tay rùi đấy...

View user profile
Tầng 17 on 16/8/2012, 11:26
avatar
Tham gia : 2012-01-16
Bài gửi : 2501
Point : 3511
Nhận thích : 512
Biệt Danh : ..Have Some Tea ?..
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Item System - Make by 19101994

@19101994 wrote:thứ 1: ta ko có quyền del
thứ 2: ta ko cấm mi spam, mí ng` khác spam "vote công post" ta đâu nói gì, cái nói ở đây là hãy đọc hướng dẫn trước rùi hẳn nói system có lỗi
thứ 3: rất hoan nghênh các hạ góp ý nếu có lỗi nhưng xin test cẩn thuận trước và chắc chắn rằng lỗi tồn tại rùi hẳn post bài góp ý
thứ 4: "Đừng có nói kiểu đó mất lòng ng` khác lắm". Xin lỗi mất lòng thì chịu vậy... tính ta vốn thế đấy, ko ưa thì kệ u vậy!!!
thứ 5: "Thay vì thế sao không hướng dẫn cho kĩ hơn". Xin coi lại bài viết, rất cụ thể và tỉ mỉ rùi, tiếng VN, còn phân tích từng dòng. Thế u mún kĩ hơn là kĩ cỡ nào nữa??? ta thì pó tay rùi đấy...

Haha..nói cho U biết..Ta chả là gì nên chẳng cần U quan tâm..Ta nói chung chung nên U hỉu dc thì hỉu -.-..tính U cứ vậy đi..Ảo mà thích thế nào chẳng được..từ từ sẽ rõ..cái này ta chẳng cần bàn luận làm gì cho nhức đầu..Còn cái zụ kia..Ta Test Xong mới đọc..nên coi như lỗi ta..Ta Xin lỗi..XONG rồi há..!..Đừng trả lời nữa nhá..coi như VOTE xong thôi..Last edited by bengok on 16/8/2012, 11:31; edited 2 times in total (Reason for editing : http://www.phutu.org)

View user profile
Tầng 18 on 16/8/2012, 11:29
avatar
Tham gia : 2011-12-06
Bài gửi : 4961
Point : 4909
Nhận thích : 5243
Biệt Danh : lForeverlAlonel
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Item System - Make by 19101994

ĐÃ fix tiêu đề :T

To 19101994: Mi có thể tự fix tiêu đề bài của mình mà straight face

View user profile evil_hunter_never_die@yahoo.com
Tầng 19 on 16/8/2012, 12:52
avatar
Tham gia : 2012-05-20
Bài gửi : 415
Point : 942
Nhận thích : 72
Biệt Danh : 19101994
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Item System - Make by 19101994

Ủa thế à... rolling on the floor

View user profile
Tầng 20 on 16/8/2012, 13:11

Re: Item System - Make by 19101994

Go to page : 1, 2  NextTên truy cập