Đăng ký

avatar
Tham gia : 2012-05-21
Bài gửi : 152
Point : 401
Nhận thích : 12
Biệt Danh : Uchjha.MaCheo
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

AI GIÚP EM VỚI!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ai giúp em chỉ rõ chức năng của mấy cái này với.
Biết rõ cái nào mong các anh ghi rõ dùm số BÁO DANH của chúng để em đi Xóa tránh trừong hợp write trùng nhau.
Nếu được cho VD cụ thể nha các anh
Thank you
1Event Response - Attacked Unit
2Event Response - Attacking Unit
3Event Response - buying Unit
4Event Response - Canelles Unit
5Event Response - Casting Unit
6Event Response - Contructing Struction
7Event Response - Contructed Struction
8Event Response - Damage Source
9Event Response - Decaying Unit
10Event Response - Dying Unit
11Event Response - Entering Unit
12Event Response - Hero Mannipulating Item
13Event Response - Killing Unit
14Event Response - Learning Hero
15Event Response - Leaving Hero
16Event Response - Leveling Hero
17Event Response - Loading Unit
18Event Response - Ordered Unit
19Event Response - Owership - Changed Unit
20Event Response - Researching Unit
21Event Response - Revivable Hero
22Event Response - Reviving Hero
23Event Response - Selling Unit
24Event Response - Sold Unit
25Event Response - Summoning Unit
26Event Response - Summoned Unit
27Event Response - Target Unit Of Issued Order
28Event Response - Targeted Unit
29Event Response - Trained Unit
30Event Response - Trainsporting Unit
31Event Response - Target Unit Of Ability Being Cast
32Matching Unit
33Last Created
34Last restored Unit
35Last Replaced UnitLast edited by macheoo on 3/8/2012, 19:11; edited 1 time in total (Reason for editing : http://www.phutu.org)

View user profile
Tầng 1 on 3/8/2012, 18:53
Tham gia : 2012-01-02
Bài gửi : 3527
Point : 1732
Nhận thích : 1545
Biệt Danh : Phải đi học rồi
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: AI GIÚP EM VỚI!!!!!!!!!!!!!!!!!!

cái editor war đó mà

View user profile
Tầng 2 on 3/8/2012, 19:26
avatar
Tham gia : 2011-12-06
Bài gửi : 4961
Point : 4909
Nhận thích : 5243
Biệt Danh : lForeverlAlonel
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: AI GIÚP EM VỚI!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Đề nghị ko spam, các bài mang nôi jdung spam sẽ bị xóa :T

View user profile evil_hunter_never_die@yahoo.com
Tầng 3 on 3/8/2012, 19:33
avatar
Tham gia : 2011-12-06
Bài gửi : 4961
Point : 4909
Nhận thích : 5243
Biệt Danh : lForeverlAlonel
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: AI GIÚP EM VỚI!!!!!!!!!!!!!!!!!!

@macheoo wrote:Ai giúp em chỉ rõ chức năng của mấy cái này với.
Biết rõ cái nào mong các anh ghi rõ dùm số BÁO DANH của chúng để em đi Xóa tránh trừong hợp write trùng nhau.
Nếu được cho VD cụ thể nha các anh
Thank you
1Event Response - Attacked Unit
2Event Response - Attacking Unit
3Event Response - buying Unit
4Event Response - Canelles Unit
5Event Response - Casting Unit
6Event Response - Contructing Struction
7Event Response - Contructed Struction
8Event Response - Damage Source
9Event Response - Decaying Unit
10Event Response - Dying Unit
11Event Response - Entering Unit
12Event Response - Hero Mannipulating Item
13Event Response - Killing Unit
14Event Response - Learning Hero
15Event Response - Leaving Hero
16Event Response - Leveling Hero
17Event Response - Loading Unit
18Event Response - Ordered Unit
19Event Response - Owership - Changed Unit
20Event Response - Researching Unit
21Event Response - Revivable Hero
22Event Response - Reviving Hero
23Event Response - Selling Unit
24Event Response - Sold Unit
25Event Response - Summoning Unit
26Event Response - Summoned Unit
27Event Response - Target Unit Of Issued Order
28Event Response - Targeted Unit
29Event Response - Trained Unit
30Event Response - Trainsporting Unit
31Event Response - Target Unit Of Ability Being Cast
32Matching Unit
33Last Created
34Last restored Unit
35Last Replaced Unit

Xem trong này
Ngoài ra còn:
- Target Unit Of Ability Being Cast: Là unit bị skill cast vào

View user profile evil_hunter_never_die@yahoo.com
Tầng 4 on 3/8/2012, 19:41

Re: AI GIÚP EM VỚI!!!!!!!!!!!!!!!!!!Tên truy cập